Portál Slovákov
v Británii

Členstvo Británie v EÚ

img

Členstvo Veľkej Británie v EÚ

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska je členom približne 120 významných medzinárodných organizácií. Krajina je síce zakladajúcim členom NATO, členom G-8, stálym členom Bezpečnostnej rady OSN (z EÚ je ním ešte Francúzsko), členom ES sa však stala až v 70. rokoch. V tomto období bol jej vstup v podstate ekonomickou nutnosťou. Británia si v predvstupovom procese, ktorý riešil hlavne otázky spoločnej poľnohospodárskej politiky a výšky a britského príspevku do rozpočtu ES, vyrokovala viacero výnimiek - okrem iného sa nemusela stať členom eurozóny a uplatňuje si takzvaný "britský rabat" (časť prostriedkov, ktoré platí do spoločného rozpočtu EÚ, sa vracia Británii priamo naspäť).

Vstup do EÚ: január 1973
Počet europoslancov: 78
Počet hlasov v Rade EÚ: 29

Zastúpenie v Európskej komisii: Peter Mandelson (1954), komisár pre obchod

Britská európska politika je charakteristická svojím pragmatizmom. EÚ je považovaná hlavne za prostriedok na upevňovanie medzinárodnej prestíže krajiny, spôsob zaistenia pozitívneho ekonomického vývoja a prvok zahraničnej politiky. Vláda kladie prvoradý dôraz na kompletizáciu jednotného trhu v EÚ a na striktné dodržiavanie pravidiel otvorenej hospodárskej súťaže. Profiluje sa ako vodcovská členská krajina EÚ, pričom podporuje úniu silných národných štátov so silným postavením národných parlamentov v európskej politike striktne v duchu subsidiarity.

Dlhodobo je vo vzťahoch medzi Britániou a EÚ otvorená otázka termínu pripojenia krajiny k jednotnej mene EÚ. Labouristická vláda zotrváva na stanovisku, že zavedenie eura je v britskom národnom záujme, nesmie sa to však stať za nevýhodných ekonomických podmienok. Vláda sa zaviazala zvolať k tejto otázke celonárodné referendum, v súčasnosti sú však stále viac ako dve tretiny Britov proti nahradeniu britskej libry eurom.

Lisabonská zmluva bola Veľkou Britániou ratifikovaná kráľovským súhlasom dňa 16. 07. 2008. Ratifikácii predchádzala najdlhšia neprerušovaná parlamentná diskusia k individuálnemu zákonu v histórii parlamentu. Od decembra 2007 až do júla 2008 prakticky neustále prebiehali diskusie na rôznych úrovniach oboch komôr parlamentu, pričom oficiálne prerokovávanie v Dolnej snemovni trvalo 21 nepretržitých rokovacích dní.

Veľká Británia sa dlhodobo snaží udržiavať špeciálne vzťahy s USA, čo je výrazným prvkom britskej zahraničnej politiky od roku 1945. Ide o strategické partnerstvo medzi oboma krajinami.

Významné z hľadiska medzinárodného obchodu je tiež osobitné postavenie Británie v rámci Britského spoločenstva národov (Commonwealth – asociácia 53 nezávislých štátov, ktoré boli predtým členmi britského impéria) – toto členstvo je v súčasnosti dôležité hlavne pre politické a kultúrne vzťahy.

Zdroj: www.euroinfo.gov.sk

Foto: www.sxc.hu

Dátum poslednej úpravy 09. september 2009

Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2023 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt