Portál Slovákov
v Británii

Práva zamestnanca

img

Práva zamestnanca v Anglicku - Veľkej Británii

 

Základné zamestnanecké práva

Zamestnanecké práva sú chránené zákonom, aby nedochádzalo k vykorisťovaniu zamestnancov či k zlému zaobchádzaniu s nimi. Akonáhle začnete pracovať, máte nejaké práva. Ďalšie práva závisia od odpracovaných rokov u daného zamestnávateľa. Zistite viac o základných zamestnaneckých právach.

 

 

 

 

 

 

Obsah článku:

Ak máte nejaké problémy so zobrazením tejto webovej stránky, tieto informácie si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Pomocná telefónna linka pre práva týkajúce sa práce a odmeňovania

Pomocná telefónna linka pre práva týkajúce sa práce a odmeňovania je 0800 917 2368

Online formulár pre otázky


Na pomocnú telefónnu linku pre práva týkajúce sa práce a odmeňovania sa môžete obrátiť o pomoc v týchto oblastiach:

 • Celoštátna minimálna mzda.
 • Práca v poľnohospodárstve.
 • Práca prostredníctvom personálnej agentúry.
 • Obmedzenia týkajúce sa pracovného času.
 • Práca prostredníctvom sprostredkovateľa práce (gangmaster).

Na tejto pomocnej telefónnej linke možno hovoriť vo viac než 100 jazykoch sveta vrátane slovenčiny. Otázky jej možno poslať aj pomocou online formulára.

 
Celoštátna minimálna mzda

Väčšina pracovníkov má nárok dostávať za svoju prácu aspoň celoštátnu minimálnu mzdu. A nezáleží na tom, či ide o prácu na plný alebo skrátený úväzok, o stálu prácu na dobu neurčitú alebo o kratší pracovný pomer na dobu určitú alebo či ide priamy pracovný pomer so zamestnávateľom alebo o prácu prostredníctvom personálnej agentúry.

 

>

Ak ste platený za množstvo vecí, ktoré vyrobíte/urobíte alebo za úlohy, ktoré vykonáte, nazýva sa to „práca na úkol/úkolová práca“. No aj pri takejto práci máte nárok aspoň na celoštátnu minimálnu mzdu.


Práca v poľnohospodárstve

Ak pracujete v poľnohospodárstve, máte iné práva než iní pracovníci. Mohli by ste mať nárok na minimálnu mzdu platnú v poľnohospodárstve a na iné prídavky. A v tomto sektore platia iné pravidlá aj pre výpočet nároku na nemocenské dávky a na výplatu dovolenky.

Do práce v poľnohospodárstve patrí veľa rôznych vecí vrátane týchto príkladov:

 • Akákoľvek činnosť na farme.
 • Pestovanie a zber potravín, ovocia, rôznych plodín alebo kvetov.
 • Používanie pôdy na pasenie zvierat, zakladanie ovocných sadov, zalesňovanie.


Informácie pre pracovníkov v poľnohospodárstve – v angličtine

Personálne agentúry

Ak sa obraciate na personálne agentúry, aby vám hľadali prácu, máte určité práva. Tie sú určené na to, aby vás personálne agentúry nemohli vykorisťovať.


Zrážky zo mzdy

Zrážky zo mzdy možno zákonne sťahovať zo mzdy len v týchto prípadoch:

 • Je to povinné alebo oprávnené v zmysle zákona (napríklad daň z príjmu a odvody do národného poistenia).
 • Umožňuje to pracovná zmluva, pričom najprv musíte dostať kópiu časti, ktorá príslušnú zrážku umožňuje alebo písomné vysvetlenie príslušnej zrážky.
 • Na sťahovanie príslušnej zrážky dáte vopred písomný súhlas.


Ak vám zamestnávateľ sťahuje z výplaty nejaké zrážky, mali by ste si skontrolovať, či ide o dovolené zrážky. Okrem obmedzenej sumy za ubytovanie vám zamestnávateľ nemôže sťahovať zo mzdy nejaké zrážky alebo vám účtovať nejaké peniaze za niečo, keď by to znížilo vašu mzdu pod príslušnú sadzbu celoštátnej minimálnej mzdy, a to ani v takom prípade, keď má na to vaše povolenie.


Vydávanie licencií sprostredkovateľom práce

Sprostredkovateľ práce (gangmaster) je jednotlivec alebo firma, ktorý/ktorá dodáva pracovníkov v rámci týchto sektorov:

 • poľnohospodárstvo
 • záhradníctvo
 • spracovanie rýb
 • zber mäkkýšov
 • balenie alebo spracovanie potravinárskych alebo pitných produktov


Sprostredkovatelia práce dodávajúci pracovníkov musia mať na to licenciu od Úradu na vydávanie licencií pre sprostredkovateľov práce (Gangmasters Licensing Authority). Tento úrad reguluje tento druh podnikateľskej činnosti a zabezpečuje dodržiavanie zamestnaneckých práv sprostredkovateľmi práce.

Pracovný čas

Zamestnávateľ by vás nemal nútiť pracovať viac než priemerne 48 hodín za týždeň, ak vy nebudete chcieť pracovať viac. To zahŕňa akúkoľvek prácu nadčas. Na týždeň máte nárok minimálne na jeden deň voľna. Ak pracujete viac než šesť hodín na deň, mali by ste mať prestávku na odpočinok trvajúcu aspoň 20 minút.

Ak pracujete prostredníctvom personálnej agentúry alebo sprostredkovateľa práce, musí mať písomný záznam toho, že ste súhlasili pracovať viac.


Ďalšie zamestnanecké práva

Pomocná telefónna linka Poradenského, zmierovacieho a arbitrážneho centra (Acas) 08457 474 747

Bezplatné dôverné poradenstvo

V práci môžete mať aj ďalšie práva, napríklad právo na pracovnú zmluvu. Ak budete potrebovať pomoc s hociktorým z týchto práv, môžete sa obrátiť na pomocnú telefónnu linku tohto centra (ACAS – Advisory, Conciliation and Arbitration Service), ktorá poskytuje bezplatné, dôverné a nestranné poradenstvo. Na tejto pomocnej telefónnej linke možno hovoriť vo viac než 100 jazykoch sveta vrátane slovenčiny.

Pracovná zmluva

Pracovná zmluva je dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Ak ste zamestnaný viac než jeden mesiac, podľa zákona musíte dostať podmienky zamestnania v písomnej forme. Mali by ste ich dostať do dvoch mesiacov od nástupu do práce, a to dokonca aj vtedy, keď budete pracovať kratšie než dva mesiace.

Vo všeobecnosti platí, že na zmenu podmienok pracovnej zmluvy potrebuje zamestnávateľ súhlas zamestnanca.

Pracovnú zmluvu si treba vždy dobre prečítať, aby ste vedeli, na čo máte nárok. Ak je v pracovnej zmluve uvedené, že za svoju prácu máte dostávať zaplatené viac, než je zákonné minimum (to je viac, než je celoštátna minimálna mzda), váš zamestnávateľ to musí dodržať.


Rozpisované výplatné pásky

V deň výplaty alebo pred ním by ste mali dostávať individuálne výplatné pásky. Výplatná páska musí obsahovať hrubý plat (to je plat pred stiahnutím dane z príjmu) a čistý plat (po stiahnutí dane z príjmu a iných zrážok).

Zrážky, ktoré sa môžu priebežne meniť (napríklad daň z príjmu a odvody do národného poistenia) by mali byť jednotlivo uvedené na každej výplatnej páske. Zrážky, ktoré sa priebežne nemenia, sa môžu uviesť raz ročne.


Nemocenské dávky

Počas práceneschopnosti spôsobenej chorobou a trvajúcej štyri alebo viac dní v rade môžete mať nárok na zákonné nemocenské dávky. V čase choroby to garantuje príjem minimálnej sadzby.


Dovolenka

Od prvého dňa v práci máte nárok na dovolenku v zákonom stanovenej dĺžke, a to bez ohľadu na to, či ide o prácu na plný alebo skrátený úväzok.


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zamestnávateľ má právnu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Zamestnanec by mal bezplatne dostať/dostávať:

 • Informácie o BOZP.
 • Školenia.
 • Ochrannú pracovnú odev.


Akékoľvek ubytovanie poskytnuté zamestnávateľom alebo sprostredkovateľom práce by malo byť v súlade s platnou legislatívou.

Ak pracujete prostredníctvom personálnej agentúry alebo sprostredkovateľa práce, personálna agentúra alebo sprostredkovateľ práce a koncový zamestnávateľ (osoba/spoločnosť, pre ktorú pracujete) sa musia dohodnúť na tom, kto z nich bude zodpovedný za vašu bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. A táto dohoda musí existovať v písomnej forme.


Práca a rodina

Väčšina pracovníkov si môže vziať platené voľno pri narodení alebo adopcii dieťaťa. Dĺžka takého plateného voľna závisí od toho, či ide o matku alebo otca dieťaťa a od počtu odpracovaných rokov u daného zamestnávateľa.

Možno máte právo požiadať o flexibilný pracovný čas alebo o určité množstvo neplateného voľna, aby ste sa mohli starať o svoje dieťa.


Problémy v práci

Ak máte v práci nejaký problém alebo spor, existujú rôzne spôsoby, pomocou ktorých sa ich so zamestnávateľom môžete pokúsiť vyriešiť. Ak chcete zistiť, ako možno takéto problémy riešiť, stiahnite si leták Problémy v práci.


Povinnosti zamestnancov

Každý zamestnanec v Spojenom kráľovstve tam musí pracovať legálne a mal by mať platné číslo národného poistenia alebo musí mať oň podanú žiadosť.

 

Zdroj: www.direct.gov.uk

Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt