Portál Slovákov
v Británii

Výška odvodov, dane

Výška odvodov a dane v Anglicku - Veľkej Británii

Ak bývate a pracujete vo Veľkej Británii, budete platiť dane s rovnakou sadzbou ako britskí občania. V daňovej oblasti sa na vás budú vzťahovať rovnaké podmienky ako na občana VB ak:

 • vo VB ste 183 dni alebo dlhšie v daňovom roku, alebo
 • pravidelne navštevujete VB a vaša návšteva je v priemere 91 dní alebo viac počas daňového roka v priebehu obdobia nepresahujúceho 4 roky, alebo
 • do VB ste prišli za účelom, ktorý si vyžaduje ostať vo VB najmenej 2 roky.


Daňový rok je od 6. apríla do 5. apríla.

Pri príchode do Británie by ste mali na najbližšom daňovom úrade požiadať o formulár P86 a leták IR139. Medzi všetkými krajinami EÚ sú uzatvorené dohody, aby nedošlo k dvojitému zdaneniu toho istého príjmu.

Daň z príjmu sa zráža priamo z vášho platu prostredníctvom systému PAYE – Pay As You Earn (plať ako zarábaš).

Príjem pre rok 2009-2010 sa zdaňuje v nasledovných sadzbách:

 1. počiatočná sadzba 10% *     0 – 2 440 libier
 2. základná sadzba 20%          0 – 37 400 libier
 3. vyššia sadzba 40%              nad 37 400 libier

* Od daňového roku 2008-09 sa na príjmy z úspor uplatňuje počiatočná sadzba 10 percent. Ak príjmy z nie úspor prekračujú túto hranicu, 10% počiatočná sadzba na príjmy z úspor sa neuplatňuje.


Príjem pre rok 2010-2011 sa zdaňuje v nasledovných sadzbách:

 1. počiatočná sadzba 10% *     0 – 2 440 libier
 2. základná sadzba 20%          0 – 37 400 libier
 3. vyššia sadzba 40%              nad 37 400 libier
 4. dodatočná sadzba 50%        nad 150 000 libier

Pre viac informácii o sadzbách, kliknite na túto linku.


Pri určitej výške príjmu za daňový rok nemusíte platiť daň z príjmu. To je váš daňový prídavok. Ak váš príjem nepresiahne výšku vášho prídavku, nebudete platiť daň z príjmu. Existuje množstvo daňových dávok pre rôznych ľudí, ale každý dostáva osobné prídavky.

V rokoch 2009 – 2010 to sú:

 1. základný osobný prídavok 6 475 libier (hranica príjmu - žiadna)
 2. osobný prídavok pre ľudí vo veku od 65 do 74 rokov 9 490 libier (hranica príjmu 22 900 libier
 3. osobný prídavok pre ľudí starších ako 75 rokov 9 640 libier (hranica príjmu 22 900 libier).

Poznámka: Ak dovŕšite vek 65 alebo 75 v priebehu roka do 5. apríla 2010, máte nárok na príspevok v tejto vekovej skupiny.
Ak váš príjem je vyšší ako hranica príjmu, HM Revenue & Customs (HMRC) zníži osobný príspevok danej vekovej skupiny o polovicu sumy - £ 1 za každé £ 2 - čo máte nad tento limit, až po základnú sadzbu príspevku. Nárok na základný osobný príspevok budete mať vždy, bez ohľadu na výšku vášho príjmu.

Takže ak napríklad mate 66 rokov a príjem 23.400 libier (500 libier cez limit) HMRC by znížila váš osobný príspevok vašej vekovej skupiny o 250 libier, čiže na 9.240 libier.

V rokoch 2010 – 2011 to sú:

 1. základný osobný prídavok 6 475 libier (hranica príjmu 100 000 libier)
 2. osobný prídavok pre ľudí vo veku od 65 do 74 rokov 9 490 libier (hranica príjmu 22 900 libier
 3. osobný prídavok pre ľudí starších ako 75 rokov 9 640 libier (hranica príjmu 22 900 libier).

Poznámka: Zmena v roku 2010-2011, ak váš príjem je vyšší ako 100 000 libier bez ohľadu na váš vek, HM Revenue & Customs (HMRC) zníži osobný príspevok o polovicu sumy - £ 1 za každé £ 2 - čo máte nad tento limit, a môže to byť aj pod hranicu základnej sadzby osobného príspevku.


Zdaniteľný príjem musí byť prihlásený na HM Revenue & Customs (HMRC). Do daňového výkazu, ktorý si vyplňujete sami, uvádzate všetky potrebné informácie a vypočítate svoj príjem. HM Revenue & Customs (HMRC) skontroluje tieto informácie a určí výšku dane.

Príspevky sociálneho zabezpečenia alebo ináč nazývané príspevky národného poistenia (National Insurance) sa taktiež zrážajú priamo z vášho platu. Existuje 6 rôznych kategórií príspevkov na poistenie, napríklad zamestnaní ľudia platia príspevky 1. triedy.

Príspevky na poistenie nemusíte platiť ak zarábate menej ako 110 libier za týždeň. Ak zarábate viac ako 95 libier týždenne, ale menej ako 110 libier, bude sa s vami jednať ako keby ste príspevky platili, a tak získate nárok na dávky, ale v skutočnosti príspevky na poistenie platiť nemusíte.

Príspevky na poistenie platí zamestnanec aj jeho zamestnávateľ. Pri príjme od 110 libier za týždeň (alebo ekvivalent mesačnej alebo ročnej sumy) do 844 libier týždenne, príspevky národného poistenia platené zamestnancom v kategórii 1 sú vo výške 11%. Za všetky príjmy nad 844 libier za týždeň sa platí 1%-ný príspevok.

Pre viac informácii o všetkých kategóriach National Insurance, kliknete na túto linku.

Viac informácii o National Insurance

Miestne úrady účtujú miestne dane za majetok, ktorý sa nachádza na území, ktoré spravujú (Council Tax). Výšku dane určujú miestne úrady a závisí od hodnoty majetku. Domácnosti s 1 dospelým členom majú 25% -nú zľavu.

Viac informácii o Tax Council.

Daň z pridanej hodnoty od 1. januára 2010 sa znovu vracia s 15 % hodnoty na 17,5% pri väčšine položiek. Viac o DPH - VAT

 

Zdroj: www.euroinfo.gov.sk

Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt