Portál Slovákov
v Británii

História Slovenského centra Londýn

História podujatí Slovenského centra Londýn

Od mája 2004 Slovenské centrum Londýn zorganizovaloniekoľko projektov a podujatí, alebo bolo spoluorganizátorom ako napr.:

 

Portál Slovákov v Británii od októbra 2009

Slovenské centrum Londýn pripravilo portál Slovákov v Británii na pomoc našej komunite pri hľadaní si práce a ubytovania, pričom poskytuje aj užitočné rady pre život a štúdium vo Veľkej Británii.

Veríme, že budeme plnohodnotným zdrojom informácii pre Slovákov žijúcich vo Veľkej Británii ako aj pre Slovákom, ktorí zvažujú vycestovať do Veľkej Británie či už za robotou alebo štúdiom, prípadne len ako turisti.


SK Magazine

SK Magazine je výnimočný a dôveryhodný dvojmesačník, ktorý reprezentuje Slovensko doma i v zahraničí vydávaný pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí SR.

Jeho publikovaním sa usilujeme o prehĺbenie obchodných a kultúrnych vzťahov medzi slovenským a zahraničným trhom.

SK Magazine čitateľov ihneď upúta grafickou úpravou a príťažlivým obsahom z oblasti kultúry, turizmu, obchodu, investícií na Slovensku ale aj v zahraničí. SK Magazine prináša informácie z krajín, v ktorých žije slovenská komunita, pričom zároveň ponúka objavné reportáže a exkluzívne rozhovory so slovenskými osobnosťami, ktoré majú čo ponúknuť celému svetu.

SK Magazine si môžete prečítať v angličtine aj v slovenčine. Súčasne ho môžete vidieť aj na internetovej stránke www.skmagazine.eu, kde nájdete preklady všetkých článkov.


Slovak Online - Kurz slovenčiny na internete 2009-2011

SLOVAK ONLINE (SLOVENČINA ON-LINE) – ĽAHKO A RÝCHLO - www.slovake.eu

(Portál na výuku slovenského jazyka)

Ide o projekt podporený Európskou komisiou v rámci programu Grundtvig – program celoživotného vzdelávania.

Výučba cudzích jazykov cez internet prostredníctvom e-learningu je v súčasnosti bežným a častým spôsobom učenia sa. Žiaľ, neplatí to pre slovenčinu – ktorá stále nemá adekvátny priestor na poli internetu a elektronickej výučby. Mnoho záujemcov o tento jazyk preto nemá možnosť bližšie sa s ním oboznámiť – buď sú odkázaní na letné kurzy (pomerne drahé a časovo i miestom obmedzené), alebo musia od svojho zámeru upustiť.

Navyše, v súčasnej dobe využívania a pokroku informačných a komunikačných technológií je vytvorenie jazykového kurzu omnoho jednoduchšie a ľahšie zrealizovateľné, a to po technickej, ako aj obsahovej stránke. Vytvorenie internetového kurzu slovenčiny pre cudzincov je teda v súčasnej dobe nielen plne realizovateľné, ale aj žiadané.

Pre koho?

O slovenský jazyk sa v súčasnosti zaujímajú predovšetkým:

    * cudzinci žijúci na území Slovenska
    * partneri v zmiešaných manželstvách
    * obyvatelia v pohraničných oblastiach
    * zahraniční Slováci
    * slovakisti a slavisti
    * imigranti
    * študenti
    * turisti

Všetkým týmto skupinám záujemcov nový internetový portál poskytne možnosť oboznámiť sa so slovenčinou už doma – vo svojej krajine, prípadne sajeho základy môžu naučiť ešte pred príchodom na Slovensko. Týmto spôsobom sa zviditeľní Slovensko a slovenčina v zahraničí (kurz umožní veľkému počtu ľudí bezplatne sa oboznámiť s jazykom i kultúrou krajiny), zároveň internetový kurz umožní ľuďom naučiť sa jazyk rýchlejšie, flexibilnejšie (vo svojom voľnom čase), zábavnou formou (hry, testy, súťaže).

Portál

Celá stránka bude zo začiatku v 5-ich jazykoch (EN, SK, DE, PL, LT) s otvorenou možnosťou pridávania ďalších jazykov.

Realizátor: Edukácia@Internet – Slovensko

Partneri:

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied – Slovensko
Štúdio GAUS – Nemecko
Univerzita vo Vilniuse – Litva
Akadémia počítačovej vedy, manažmentu a administratívy vo Varšave – Poľsko
Slovenské centrum v Londýne – Veľká Británia

 


 

Thames Festival  2005/06/07/08/09 - www.thamesfestival.org

Thames Festival je venovaný prezentácií krajín a ich kultúr. Na festivale sa počas dvoch dní zúčastnilo približne 900 tisíc návštevníkov. V pavilóne New European Market boli formou oficiálnej účasti zastúpené nasledovné krajiny EÚ – Česká r., Slovenská r., Maďarsko, Slovinsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Turecko a Európska Komisia.

Slovenské centrum zabezpečuje prezentáciu Slovenskej republiky v spolupráci s VÚC Bratislava, Banská Bystrica, Mesto Bratislava, ZÚ SR v Londýne, Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Matice Slovenskej a SACR. Pavilón New European Market sa nachádzal na brehu rieky Temže, v blízkosti budovy Národného filmového divadla. Slovenský stánok navštívi počas festivalu približne 10 000 návštevníkov.


Europské siločiary Slovenska (Grundtvig) od októbra 2008 do júna 2010

Slovenské komunity v Európe sú neoddeliteľnou súčasťou Slovenska a Európy  zároveň. Partnerstvo bolo zamerané na vzájomné odovzdávanie si skúsenosti partnerov, na hľadanie spoločných prvkov, možnosti a spôsoby spolupráce slovenských komunít (partnerov) v rámci Európy, spoznávanie  kultúrneho dedičstva krajín partnerov a hľadania vzťahu medzi identitou a integritou. Dôležitou črtou partnerstva je komunikácia v materinskom jazyku – slovenčine. Každý partner vo svojej krajine pripravil pre všetkých partnerov stretnutia, kde predstavil prostredie, v ktorom pôsobí, aktivity a následne možnosti realizácie sa. Výsledkom partnerstva bol spracovaný materiál, ktorý špecifikuje dané problémy a slúži ako pomôcka pri realizácii slovenských komunít v danej krajine a vydanie slovníka, kde sú preložené základné slovenské slová a výrazy do jazykov krajín partnerov.

PROJEKT  JE REALIZOVANÝ S FINANČNÝM PRÍSPEVKOM EURÓPSKEJ ÚNIE, PROGRAMU CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA, PODPROGRAMU GRUNDTVIG.

Partneri projektu:

Matica slovenská – www.matica.sk
Slovensko-nemecký kultúrny klub v Mníchove – www.slovenskyklub.eu
Slovenské kultúrne centrum v Londýne – www.slovakcentre.co.uk
Pro Art Agency – www.proartagency.szm.com

 


 

5. Výročie Slovenkého centra v Londýne

19. júna 2009 Slovenské centrum v Londýne oslávilo 5. výročie svojho založenia a 1. výročie anglicko-slovenského SK Magazine, ktoré sa konalo v Lotyšskom dome na 72 Queensborough Terrace, London, W2 3SH.


 

Slovensko-britský bál 21.02.2009

Slovenské centrum v Londýne by sa chcelo ospravedlniť našim záujemcom a partnerom, ale náš Slovensko-britský bál 2009, ktorý bol plánovaný na 21. februára v Park Lane Hotel ***** sme museli zrusiť.

Rozhodli sme sa pokračovanie Slovensko-britského bálu 2009, určeného na prehĺbovanie obchodných a kutlúrnych vzťahov medzi Veľkou Britániou a Slovenskou republikou, zrušiť z dôvodu globálnej finančnej krízy, ale zároveň aj kvôli ďalšiemu bálu s rovnakým charekterom, ktorý organizuje Slovenská ambasáda v Londýne samostatne.

Myslíme si, že nemá zmysel organizovať v Londýne dva plesy rovnakého charakteru, kde žije iba jedna slovenská komunita, ako sa to stalo aj v iných svetových metropolách ako napr. v New Yorku a v Prahe.

Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie a podporu a veríme, že sa uvidíme v roku 2010, ak nie skôr na našom ďalšom podujatí.


Slovensko-britský bál 22.02.2008

Café Royal, 68 Regent’s Street, London, W1B 5EL

Slovensko-Britský bál v Londýne, ktorý zorganizovalo Slovenské centrum v Londýne v spolupráci so Slovenskou ambasádou v Londýne pod záštitou podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča - na ktorom sa osobne zúčastnili, ambasádor Veľkej Británie na Slovensku Micheal Roberts, ambasádor Slovenskej republiky vo Veľkej Británii Juraja Zervana, predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarova, predstavili veľmi úspešné a exkluzívne podujatie, ktoré dôstojne reprezentuje nielen slovenskú komunitu vo Veľkej Británií, ale aj našich partnerov a sponzorov. Účasť na Slovensko-Britskom bále bolo dobrou príležitosťou prispieť k prehlbovaniu slovensko-britských vzťahov, ktoré su užitočné ako pre politický, tak aj spoločenský a kultúrny život.


 

Slovenský bál 03.02.2007

Tento bál bol zorganizovaný po prvýkrát na reprezentatívnej úrovni, čo prispelo k položeniu základného kameňa budúcich každoročných akcií Slovenského centra. Akciu podporili slovenský ambasádor v Londýne p. Radovan Javorčík, poslanec Európskeho parlamentu za Londýn Dr.Charles Tannock, poslanec Európskeho parlamentu za SR p. Peter Baco, predstavitelia slovenských komunít z Francúzska, Talianska, Austrálie a Írska.


 

1. Reprezentačný ples Slovákov žijúcich v zahraničí február 2007 - Bologna, Taliansko

Slovenské centrum v Londýne zorganizovalo a finančne podporilo slovenských účinkujúcich reprezentovaných slovenským folklórnym súborom Karpaty z Londýna a slovenskou ľudovou hudbou Čarovný Kontrabas z Dublinu.


 

SlavFest 2008

Slovenské Centrum v Londýne a NadliN UK predstavili slovanskú kultúru v Londýne vo forme festivalu Slavfest. Slavfest mál za cieľ prezentovať slovanskú kultúru a tradičný spôsob života britskej verejnosti, špeciálne v čase, keď sa Jej Veličenstvo Kráľovná pripravuje na oficiálnu návštevu našej krajiny na jeseň tohto roku.


 

Slovenský vianočný večer, 18.12.2007

Slovenské centrum v Londýne zorganizovalo Slovenský vianočný večer v Grosvenor Pub, Londýn. Tento večer ponúkol možnosť zastaviť sa na chvíľu, vychutnať si slovenské domáce špeciality a v duchu vianočnej atmosféry stretnuť svojich známych a poďakovať sa za úspešný rok 2007. Niečo na čo sa v dnešnom hektickom svete často zabúdu .


 

1. Konferencia mladých slovenských lídrov, 20.10.2007

Slovenské Centrum v Londýne v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zorganizovalo 1. Konferenciu mladých slovenských lídrov na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici.


 

Filmové večery 10/11/12 2007

Slovenské centrum v Londýne organizovalo každú druhú sobotu v mesiaci filmové večery v Grosvenor Pub, blízko metrovej st. Pimlico, Londýn.World Travel Market 10-13 november 2008

Slovenské centrum v Londýne predstavilo na WTM svoj SK Magazine na podporu britsko-slovenských vzťahov.

Svetová udalosť cestovného ruchu

Každoročná výstava v Londýne pod jednou strechou, World Travel Market, je akcia roka na ktorej by sa mali zúčastniť všetky firmy podnikajúce v cestovnom ruchu. Je to jedinečná príležitosť pre celý globálny priemysel cestovného ruchu, kde sa môžu stretnúť, nadviazať, vyjednávať a uzatvárať obchody. Absolvovaním World Travel Market, účastníci efektívne, účinne a produktívne získaju okamžitú konkurenčnú výhodu pre svoje podnikanie a budú môcť udržať krok s najnovším vývojom v oblasti cestovného ruchu.


 

Plavby po Temži 2007/2008 – boli organizované každé 2-3 mesiace

Touto akciou sme chceli otvoriť našu komunitu aj iným komunitám napr. z Južnej Afriky, Austrálie, Nového Zélandu, Kanady a iných, a tak napomôcť k zvýšeniu povedomia o slovenskej komunite na Britských ostrovoch.


 

Slovenské centrum - Írsko, február 2005

Slovenské centrum v Londýne napomohlo pri založení Slovenského Centra v Írsku – SKC-IRL. Tento čin SKC-Londýn vníma ako prvý krok pri napĺňaní svojich cieľov v otázke zjednocovania slovenskej komunity po celom svete. Pevne veríme, že slovenských centier v budúcnosti bude iba pribúdať, čím sa zatiaľ vykryje chronický nedostatok Slovenských Inštitútov na reprezentovanie Slovenska v zahraničí.


 

Prvé výročie založenia Slovenského centra, júl 2005

Neformálna oslava - prítomní zástupcovia Slovenského centra, Slovenskej ambasády, SBBC, Britského parlamentu.


 

Divadelný festival krajín strednej a východnej Európy, november 2006

Slovenské centrum v spolupráci s Divadelným ústavom z Bratislavy prezentovalo na veľtrhu slovenskú drámu.


 

Výstavy na slovenskej ambasáde v Londýne

  • Výstava Michala Bosáka - jún 2005
  • Výstava Ivana Bíreša – slovenského výtvarníka z Banskej Bystrice - máj 2006
  • Výstava slovenských čipiek s maľbou v spolupráci z Slovenským národným múzeom v Martine - január 2007

 

Tradičné slovenské zábavy

  • Fašiangová zábava - február 2006
  • Katarínska zábava v spolupráci s folklórnym súborom Karpaty - november 2006

 

Európske projekty výmeny mládeže

Slovenské centrum v Londýne sa zapojilo do projektov európskeho rozmeru, pri ktorých dochádza k spoznávaniu odlišných kultúr a zároveň k ich porozumeniu a spolupráci.

  • Výmena mládeže v Presov, Slovensko - jún 2006
  • Výmena mládeže v Celje, Slovinsko - apríl 2007
  • Výmena mládeže v Londýne, UK - september 2007

 

Svetové združenie Slovákov žijúcich v zahraničí - SZSZ, november 2006

Slovenské centrum v Londýne sa stalo členom Generálnej rady SZSZ reprezentujúcu západnú Európu, kde by chcelo presadiť určité zmeny vo volebnom zákone pre Slovákov žijúcich v zahraničí, propagovať jednotu Slovákov žijúcich v zahraničí. Zvýšiť spoluprácu a komunikáciu medzi rôznymi slovenskými spolkami po celom svete, čo by napomohlo aj vláde SR pri propagovaní Slovenska v zahraničí.

V auguste 2008, kvôli nedemokratickým praktikám predsedu SZSZ, sa Slovenské centrum Londýn rozhodlo vystúpiť z Generálnej rady SZSZ.


 

Stála konferencia Slovákov žijúcich v zahraničí - Bratislava 2004/05/06/07/08

Konferencia je organizovaná Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, kedy sa raz do roka stretávajú zástupcovia krajanských komunít z celého sveta. Na tejto konferencii sa diskutuje o problémoch zahraničných komunít so zástupcami vlády SR.


 

Pripravované projekty Slovenského centra v Londýne v roku 2009/2010

Získanie vlastných priestorov Slovenského centra Londýn

Vlastné priestory by nám napomohli k zvýšeniu činnosti a kreditu Slovenského centra v Londýne a zároveň by umožnilo slovenskej komunite a britskej verejnosti k osobnému kontaktu, ktorý je veľmi dôležitý pri budovaní spolupráce medzi dvoma krajinami.

Európske komunitné centrum

Slovenské centrum v Londýne chce vytvoriť webovú stránku a neskôr získať fyzickú budovu pre všetkých reprezetantov komunít z 27 krajín Európskej Únie.


 

Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt