Portál Slovákov
v Británii

Vysoká škola v Anglicku

img

Štúdium na vysokej škole v Anglicku - Veľkej Británii

 

Od 1. 5. 2004 (resp. od nového akademického roku 1. 9. 2004) platia pre slovenských študentov na britských univerzitách rovnaké podmienky, v otázke prístupu k vzdelaniu ako aj výške školného, ako pre britských študentov a študentov z ostatných krajín EÚ.

 

 

V praxi to znamená, že študenti majú:

  • nárok na rovnakú výšku školného ako britskí študenti,
  • nárok na finančnú podporu pri úhrade školného a to za špecifických podmienok,
  • nárok na finančnú podporu v súvislosti s krytím životných nákladov, pokiaľ ste žili v 3 roky v Británii pred začiatkom štúdia na univerzite. Výška životných nákladov sa pohybuje od cca £500 do £800 mesačne.

 

>

 

Dnes univerzitu navštevuje viac študentov ako v minulosti. Mnohí prichádzajú po ukončení stupňa A (či “vyššieho” v Škótsku) ako 18-roční, ale tiež je možné začať univerzitné štúdium neskôr. Dnes väčšina študentov v Anglicku, Walese a Severnom Írsku musí prispievať na školné a platiť si výdaje na živobytie. V Škótsku školné nejestvuje, ale po skončení štúdia na univerzite musia niekdajší študenti splácať časť nákladov na štúdium v splátkach nazývaných "endowment". Dnešné univerzitné školné môže dosahovať až £3 225 ročne, ale študenti naň nemusia prispievať vopred ani počas štúdia, ale až po ukončení štúdia. Informácie o financovaní denného štúdia pre študentov z EÚ získate tu, alebo pre úplné informácie o financovaní štúdia na univerzite navštívte stránku: http://www.direct.gov.uk/. Všeobecne platí, že študent z EÚ má právo na pôžičku aby si pokryl školné poplatky a ak žil v Británii viac ako tri roky, mal by mať právo aj na pôžičku na pomoc platenia životných a iných nákladov. Viac sa dočítate tu. Pozrite si aj stránku Student loan.

Študent začne splácať student loan až po ukončení štúdia od apríla ďalšieho roku, kedy začína nový finančný rok, ale iba v prípade ak zarobí viac ako £15 000 ročne. Splácať bude 9% z toho čo zarobí nad £15 000. Príklad: ak zarobí £18 000 ročne (čo je priemer pre absolventov) bude splácať 9% z £18 000 - £15 000, čiže 9% z £3 000, čo sa rovná zhruba £5,95 za týždeň. Viac info tu.

Niektoré sociálne slabšie rodiny poberajú pomoc pri platení školného. Táto pomoc sa volá grant. Ďalšiu pomoc poskytujú tiež univerzity vo forme štipendií. Väčšina študentov dostáva nízko úrokovanú študentskú pôžičku z banky. Z tejto si platia všetky svoje životné náklady počas univerzitného štúdia. Keď študent štúdium dokončí a začne pracovať, musí túto pôžičku splatiť.

Študentskú pôžičku môže študent žiadať aj od vlády Slovenskej republiky a to až do výšky cca 20.000,- Sk na rok, pričom o ňu môžete žiadať spätne, a to až 6 rokov dozadu. Podmienky sú rovnaké ako pre študentov na Slovensku. Bližšie informácie na http://www.minedu.sk/

Systém vzdelávania vo Veľkej Británii nie je jednotný, od ostatných častí krajiny sa odlišuje škótsky systém. Kurzy sú v angličtine. Študenti musia byť schopní sledovať vyučovanie, úspešne absolvovať skúšky a prezentovať práce v angličtine. Vysokoškolské inštitúcie zvyčajne vyžadujú od zahraničných uchádzačov doklad o znalosti jazyka – IELTS (International Language Testing System) či iný podobný doklad. Posudzovanie je na každej škole individuálne, takže sa odporúča predložiť preložené maturitné vysvedčenie, sprievodný list s obhájením záujmu o štúdium a referencie, najlepšie od bývalého profesora.

Prihlášky na vysoké školy sa podávajú medzi 1. septembrom15. januárom, najlepšie cez UCAS (University and Colleges Admissions Service). Je to aj najlepšia cesta ako získať informácie o akomkoľvek štúdiu a všetkých vzdelávacích inštitúciach. Ak plánujete pokračovať v postgraduálnom štúdiu, mali by ste kontaktovať priamo vybranú univerzitu. Aj prihlášky na diaľkové štúdium a iné kurzy by mali byť smerované priamo na jednotlivé inštitúcie.
V minulosti posledným obdobím prijatia na vysokú školu cez UCAS bol august, kedy nastáva „clearing“. To znamená, že sa na škole môžu uvoľniť nejaké miesta. (Niekedy je možné prihlásiť sa aj dva týždne pred začatím kurzu, záleží od voľného miesta na univerzite a osobitnom posúdení uchádzača).

Od septembra 2010 britská vláda obmedzuje počet študentov, ktorých môžu univerzity prijať. Odporúčame všetkým potencionálnym študentom aby si podali prihlášky do 15. januára cez UCAS, nakoľko vysoké školy budú prijímať nových študentov podľa dátumu registrácie. 

Prihlášku si je možné podať, a to aj v prípade, ak študent zatiaľ nesplnil podmienky prijatia. Po podaní prihlášky vystaví univerzita podmienečný akceptačný list, ktorý garantuje prijatie v prípade, ak študent splní podmienky prijatia do stanoveného termínu (obvykle do júla/augusta).

Pozrite si hodnotenie britských univerzít podľa odborov tu.

Veľká Británia má jeden z najlepších programov vzdelávania na svete a ponúka atraktívne a stimulujúce prostredie na štúdium.

UCAS vám pomôže rozhodnúť sa kde a čo študovať a ako sa uchádzať o štúdium.


Jeho hlavnými cieľmi sú:

  • Pomoc pri procese uchádzania sa o štúdium na univerzitách a stredných školách vo Veľkej Británii pre dosiahnutie: 

 -    Full-time first degree
 -    Foundation degree (FD)
 -    Higher National Diploma (HND)
 -    Higher National Certificate (HNC)
 -    Certificate of Higher Education (Cert HE)
 -    Diploma of Higher Education (DipHE)

  • Poskytovať rady a informácie o všetkých aspektoch štúdia vo Veľkej Británii.

UCAS ponúka aj značné výhody pre zahraničných študentov.

Všetky univerzity (okrem Open University http://www.open.ac.uk/, externé štúdium), väčšina stredných škôl, ktoré poskytujú vyššie vzdelanie (Higher Education) a ďalšie programy vyššieho vzdelávania sú členmi UCAS a sú podporovane vládou Veľkej Británie.
UCAS je jediné nestranné centrum s najaktuálnejšími informáciami o kurzoch vyššieho vzdelávania, univerzitách a stredných školách.
Ponúka možnosť vyplniť len jednu prihlášku a uchádzať sa pritom až na šesť kurzov.
UCAS má pravidelný kontakt s personálom, ktorý sa stará o prihlášky a monitoruje progres jednotlivých prihlášok od začiatku až do konca

Full-time študenti z krajín Európskej Únie obyčajne nemajú nárok na podporu od štátu, napriek akejkoľvek národnosti. Je však možné požiadať o preplatenie, resp. čiastočné preplatenie študijných nákladov.

Väčšina študentov nemá nárok na:  

- sociálne dávky
- pomoc s ubytovaním (iba v prípade postihnutia)

(aj keď tzv. Council Tax Certificate sa môže vybaviť hneď pri zápise na univerzitu. Tento certifikát ti zníži domovú daň alebo úplne od nej oslobodí.)

Ako kontaktovať UCAS:

Tel: +44 (0) 871 468 0 468
otvorené pondelok až piatok, 08:30 - 18:00 (UK čas)

Email: enquiries@ucas.ac.uk pre automatickú odpoveď so všeobecnými informáciami a UCAS službách.
http://www.ucas.com/

Adresa:
UCAS
Rosehill
New Barn Lane
Cheltenham
Gloucestershire
GL52 3LZ

Prehľad diplomov a titulov na vysokých školách v UK:

Po troch až štyroch rokoch štúdia získaš titul Bachelor (Bachelor of Arts – BA, Bachelor of Science – BSC, Bachelor of Engineering – BEng), v niektorých inžinierskych programoch je to Master – Meng.

V Škótsku po troch rokoch štúdia riadne či všeobecné tituly (BA, BSC) – (Ordinary - General Degrees), po štyroch rokoch štúdia Honours Degrees, BSc Hons alebo MA v umeleckých smeroch.

Po roku štúdia odborného certifikáty a diplomy ( PGCert, PGDip), po jednom až troch rokoch odborného štúdia titul Master (Master of Arts – MA, Master of Science – MSc, právo – LLM, Master of Education – Med, Master of Business Administration – MBA a pod.).

Po jednom až troch rokoch výskumu titul Master (MA, MSc, MRes, MPhil)
Po minimálne troch rokoch výskumu a napísaní dizertačnej práce titul Doctor of Philosophy (PhD, Dphil)
Rôzne kvalifikačné štúdium a certifikáty získané štúdiom popri zamestnaní po ukončení vysokoškolského štúdia.

UK NARIC The National Academic Recognition Centre – overovanie certifikátov:
Oriel House
Oriel Road
Cheltenham
Glos GL50 1XP
Tel : +44 (0)870 990 4088
Fax : +44(0)1242 258611
Email : info@naric.org.uk
Web: http://www.naric.org.uk/


UKCOSA, The Council For International Education
The Advice and Training Team
UKCOSA
9-17 St Albans Place
London N1 0NX
United Kingdom
Tel : +44 (0) 020 7107 9922
(otvorené od 13,00 do 16,00 britského času)
Web: http://www.ukcosa.org.uk/

Student Finance Services European Team  – pomoc EÚ študentom pri žiadaní finančnej podpory v UK
PO Box 89
Darlington
DL1 9AZ
+44 (0) 141 243 3570
Email : EU_Team@slc.co.uk
Otvorené: pondelok až piatok 9.00 am do 5.30 pm

British Council Information Centre
Bridgewater House
58, Whitworth Street
Manchester
M1 6BB
United Kingdom
Tel : +44 (0) 161 957 7755
Fax : +44 (0) 161 957 7762
Minicom : +44 (0)161 957 7188
Email : general.enquires@britishcouncil.org
Web: http://www.britishcouncil.org/

British Council offices worldwide : www.britishcouncil.org/where

Ďalšie zaujímavé linky:
http://uk.internationalstudent.com/
http://www.ukstudy.com/
http://www.graduateuk.com/
http://www.prospects.ac.uk/

 

Foto: www.sxc.hu

Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt