Portál Slovákov
v Británii

Ako voliť zo zahraničia?

img

Ako voliť zo zahraničia?

Voľby zo zahraničia do Národnej rady SR 10.03.2012 - Voľby poštou

 

 

 

 

 

Postup ako voliť zo zahraničia:

A. Občania Slovenskej republiky žijúci v zahraničí, ktorí MÁTE na Slovensku trvalý pobyt, postupujete nasledovne:

 • Požiadate obec o voľbu poštou. Stiahnete si nižšie žiadosť a vypíšete doň zahraničnú adresu, na ktorú vám budú zo Slovenska doručené hlasovacie lístky.
 • Zašlete ju na Slovensko na adresu obce Vášho trvalého pobytu. Nižšie máte zoznam adries všetkých obcí. Žiadosť musí byť obci doručená najneskôr do 20.01.2012. Preto ju pošlite čo najskôr.
 • Obec vám pošle (najneskôr do 04.02.2012) hlasovacie lístky a návratnú obálku, ktorá musí byť označená VOĽBA POŠTOU.
 • Hlasovací lístok vložíte do prázdnej obálky, zalepíte ju ako pri normálnych voľbách a celé to vloží do návratnej obálky označenej VOĽBA POŠTOU. Nezabudnite na ňu napísať adresu odosielateľa.
 • Obratom to zašlete naspäť na Slovensko na adresu obce. Obálka s hlasovacím lístkom musí byť doručená najneskôr 09.03.2012. Odvolili ste.

Občania SR  žijúci v zahraničí, s trvalým bydliskom na Slovensku, môžu poslať svoju naskenovanú, vyplnenú a podpisanú žiadosť EMAILOM alebo FAXOM len ak sa osobne dohodnú s obecným/mestským úradom v mieste svojho trvalého bydliska a úrad im potvrdí, že tento spôsob registrácie vašej žiadosti bude akceptovať.

Na stiahnutie:


B. Občania Slovenskej republiky žijúci v zahraničí, ktorý NEMÁTE na Slovensku trvalé bydlisko, postupujete nasledovne:

 • Stiahnete si a vypíšete dole priloženú žiadosť a čestné prehlásenie. K tomu priložíte fotokópiu platného pasu s osobnými údajmi, alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve SR.

  Žiadosť musí byť MiÚ Mestkej časti Bratislava - Petržálka doručená najneskôr 20.01.2012.

 • Tieto tri dokumenty pošlete na adresu:
  Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka
  Organizačné oddelenie
  Kutlíkova 17
  852 12 Bratislava
  Slovakia
 • MiÚ Mestskej časti Bratislava - Petržalka vám pošle (najneskôr do 04.02.2012) hlasovacie lístky a návratnú obálku, ktorá musí byť označená VOĽBA POŠTOU.
 • Hlasovací lístok vložíte do prázdnej obálky, zalepíte ju ako pri normálnych voľbách a celé to vloží do návratnej obálky označenej VOĽBA POŠTOU. Nezabudnite na ňu napísať adresu odosielateľa.
 • Obratom to zašlete naspäť na tú istú adresu MiÚ časti Bratislava-Petržalka. Obálka s hlasovacím lístkom musí byť doručená najneskôr 09.03.2012. Preto ju pošlite čo najskôr. Odvolili ste.

Občania SR  žijúci v zahraničí, bez trvalého bydliska na Slovensku, môžu poslať svoju naskenovanú, vyplnenú a podpisanú žiadosť, vrátane naskenovaného čestného prehlásenia a naskenovanej fotokópii platného pasu s osobnými údajmi, alebo fotokópii osvedčenia o štátnom občianstve Slovenske republiky EMAILOM alebo FAXOM na:

Zodpovedná vedúca:
Oddelenie organizačných vecí – PhDr. Denisa Paulenová
Tel.: + 421-2-68 286 822
Fax: 004212/6828-6824
Email: denisa.paulenova@petrzalka.sk

Na stiahnutie:


Kto nemôže voliť zo zahraničia:


A: Občan Slovenskej republiky, ktorý má na jej území trvalý pobyt a ktorý má právo voliť, sa zapisuje do stáleho zoznamu podľa miesta trvalého pobytu.Pokiaľ sa volič zdržiava v zahraničí krátkodobo a nemôže postupovať podľa platných predpisov (lebo sa v deň volieb nenachádza na Slovensku), sa nemôže zúčastniť volieb. (zdroj: www.minv.sk)

B: Právo voliť zo zahraničia má len osoba, ktorá je držiteľom štátneho občianstva Slovenskej republiky, teda občan Slovenskej republiky. Držiteľ preukazu zahraničného Slováka, alebo osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky.

 

Ak máte otázky pozrite si najčastejšie odpovede na otázky ohľadne volieb zo zahraničia na stránke www.volimzozahranicia.sk.

 

Bulletin VOLÍM ZO ZAHRANIČIA si môžete stiahnuť tu.

 

Prečo voliť zo zahraničia?

1. Vďaka vašim hlasom sa politici Slovenskej republiky budú zaujímať aj o občanov mimo hraníc Slovenskej republiky.

2. Zastávame názor, že občania SR žijúci v zahraničí by mali využiť možnosť voliť. Účasť na voľbách si aj oni uplatňujú právo rozhodovať o smerovaní svojej krajiny a o budúcnosti novej generácie.

3. Slováci žijúci, pracujúci alebo študujúci v zahraničí tvoria významný hospodársky potenciál. Iba v roku 2009 poslali na Slovensko cca 1,09 miliardy EUR (32,8 miliárd SK).

Ak si ešte stále nie ste istý, či by ste mali využiť svoje právo, možno si odpoviete po zliadnutí tohto videa.

 

>

 

 

Zákon č. 333/2004 Z.z. z 13. mája 2004 o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z.z., zákona č. 192/2007 Z.z. a zákona č. 445/2008 Z.z.

Zákon si môžete stiahnúť tu.

 

Zdroj: USZZ, Migracia SK, ZNE, www.minv.sk


Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt