Portál Slovákov
v Británii

Ako predísť sklamaniu

Ako predísť sklamaniu zo spolupráce s pracovnou agentúrov

1. preverte si, či má agentúra udelené povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu (SZÚ) na príslušnom referáte ÚPSVaR alebo na internete

2. zoznam sprostredkovateľov nájdete na web stránke www.upsvar.sk / služby zamestnanosti / základné informácie / neštátne služby zamestnanosti / sprostredkovanie zamestnanie za úhradu / a dolu na lište nájdete : Sprostredkovanie  zamestnania za úhradu_zoznam.sk

3. osobne sa stretnite so sprostredkovateľom v  priestoroch agentúry, detailne sa informujte o pracovnej ponuke,  dôkladne si prečítajte dohodu, prípadne zmluvu o sprostredkovaní práce ešte pred jej podpísaním

4. kontaktujte agentúry ktoré sa nachádzajú vo vašej blízkosti (kvôli cestovným výdavkom)

5. v prípade, ak vás pracovník agentúry  požiada aby ste zavolali opäť zajtra, zavolajte, ale do inej agentúry, ktorá bude konať naozaj seriózne

6. dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu podľa zákona 5/2004 Z.z. §25 ods.4 o službách zamestnanosti a o zmene... obsahuje najmä

  • názov, adresa, identifikačné číslo zahraničného zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zahraničného zamestnávateľa,
  • dĺžku trvania zamestnania,
  • druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky,
  • spôsob a podmienky zdravotného a sociálneho poistenia,
  • rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody,
  • výšku úhrady za sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa  odseku 3* (zákona 5/2004 o službách zamestnanosti  a o zmene...). *Sprostredkovateľ môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania do určenej sumy len od fyzickej osoby, ktorá nie je uchádzačom o zamestnanie ku dňu podania žiadosti  o sprostredkovanie zamestnania za úhradu; tento poplatok sprostredkovateľ vyberá až po jej prijatí do sprostredkovaného zamestnania (§ 25 ods. 3 zákona 5/2004 o službách zamestnanosti  a o zmene...(pri podpise pracovnej zmluvy).

7. môže ísť aj o príkaznú zmluvu alebo sprostredkovateľskú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka

8. výška poplatku musí byť stanovená v súlade s vyhláškou  MPSVR č. 9/2005 Z.z. ods. 2 zákona 5/2004 Z.z. ako jednorazová platba najviac 20 % z prvej mesačnej mzdy alebo z prvého mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a jej zamestnávateľom, ak sprostredkuje zamestnanie na obdobie  kratšie ako 6 mesiacov, resp. 30 % z prvej z mesačnej mzdy alebo z prvého mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a zamestnávateľom, ak sprostredkuje zamestnanie na obdobie dlhšie ako 6 mesiacov

9. môžete žiadať, aby do dohody sprostredkovateľ doplnil telefonický kontakt, ktorý môžete využiť v prípade ťažkostí

10. v konečnom dôsledku by ste mali mať v rukách 2 zmluvy resp. dohody: dohodu resp. zmluvu o sprostredkovaní zamestnania a pracovnú zmluvu

11. pýtajte si kontakt na zamestnávateľa, resp. ho hľadajte na internete

12. sprostredkovateľa sa opýtajte na spôsob zabezpečenia dopravy, stravy a ubytovania, ďalšie pracovné podmienky (nárok na dovolenku, platené sviatky, stravné, cestovné náhrady, pracovný odev a pod.)

13. pri registrácií neposkytujte údaje, ktoré agentúra na účely hľadania zamestnania nepotrebuje, ako napr. číslo vášho bankového  účtu, choroby, ktoré sa vyskytli vo vašej rodine a pod.  – agentúre ide o vytvorenie databázy záujemcov, a za takúto registráciu neplaťte

14. uhradenie poplatku a zaradenie do databázy nie je zárukou sprostredkovania zamestnania

15. odkladajte si všetky dokumenty  a potvrdenia o zaplatení súvisiace so sprostredkovaním práce a vycestovaním do zahraničia, napr. potvrdenie o zaplatení registračného poplatku, potvrdenie o zaplatení poplatku za sprostredkovanie, cestovné lístky, platby za ubytovanie a pod.

16. v prípade nedodržania zmluvných podmienok môžete podať písomnú sťažnosť na ÚPSVaR alebo podať podnet na polícii, ale ešte predtým ich písomne a doporučeným listom vyzvite na zaplatenie všetkých  vzniknutých výdavkov

17. pracovné ponuky siete EURES, informácie o životných a pracovných podmienkach  a ďalšie služby vám poskytneme na referáte EURES na každom ÚPSVaR bezplatne

 

Zdroj: www.eures.sk


 

Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt