Portál Slovákov
v Británii

Užitočné linky na SK

Užitočné webové stránky na Slovensku

Daňová správa SR – www.drsr.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – www.employment.gov.sk
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – www.upsvar.sk
Slovenský portál pre pracovnú mobilitu – www.eures.sk
Sociálna poisťovňa – www.socpoist.sk
Cestovný poriadok – www.odchody.sk, www.cp.sk, www.travel.sk, www.cpzoznam.sk
Zdravotné poisťovne – www.vszp.sk, www.unionzp.sk, www.ezp.sk, www.apollo.sk, www.dovera.sk, www.szp.sk
Ministerstvo financií – www.finance.gov.sk
Ministerstvo vnútra – www.minv.sk
Ministerstvo zahraničných vecí – www.foreign.gov.sk
Ministerstvo zdravotníctva – www.health.sk
Ministerstvo školstva/uznávanie dokladov o vzdelaní – www.minedu.sk
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – www.udzs.sk
Národná banka Slovenska – www.nbs.sk
Pracovný portál – www.profesia.sk
Európsky vodičský preukaz na počítač – www.ecdl.sk
Európsky portal pre uznávanie akademického vzdelania a odbornej kvalifikácie – www.enic-naric.net
Európska únia – www.euractiv.sk
Portál Slovákov v zahraničí – www.exil.sk
Fórum zahraničných Slovákov - www.zahranicnislovaci.sk
Stredisko pre ekvivalenciu dokladov – www.uips.sk
Slovenská akademická informačná agentúra – www.saia.sk
Slovensko v EÚ – www.euroinfo.gov.sk
Vzory životopisovú/Europass – www.europass.cedefop.eu.int
Vzdelávanie – www.education.gov.sk
Vzdelávanie – www.education.sk
Vzdelávanie – www.vzdelanie.sk
Všeobecné informácie o slovenskom a administratívnom systéme – www.nrsr.sk
Sociálne zabezpečenie – www.business-slovakia.sk

 

Zdroj: www.eures.sk

Dátum poslednej úpravy 09. september 2009

Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt