Portál Slovákov
v Británii

Bývanie v Anglicku

img

Bývanie v Anglicku - Veľkej Británii


Obsah článku:

 

 

Kúpa domu

Dve tretiny obyvateľov v Spojenom kráľovstve majú svoj vlastný dom. Väcšina ostatných ľudí si prenajíma domy, byty alebo miestnosti.

 

Hypotéky

Ľudia, ktorí si kupujú vlastný dom, použivajú na jeho zaplatenie hypotéku ako špeciálnu pôžičku z banky alebo zo stavebnej spoločnosti. Táto pôžička sa potom spláca spolu s úrokom počas dlhšej doby, zvyčajne 25 rokov. O hypotékach sa môžete informovať v banke alebo stavebnej spoločnosti. Niektoré banky tiež poskytujú informácie o islamských hypotékach (Sharia). Viac informácií o hypotékach (mortgages) alebo hypoték (mortgage comparison).

Ak máte problem so splácaním hypotekárnych splátok obráťte sa na svoju banku alebo stavebnú spoločnosť co najskôr.

 

Realitní agenti

Ak chcete kúpiť dom, zvyčajne by ste mali začať hľadať realitného agenta ako prvý krok. V Škótsku je postup trochu odlišný a mali by ste najskôr vyhľadať odhadcu. Realitní agenti potom zastupujú osobu, ktorá predáva ich dom alebo byt. Títo agenti potom zorganizujú návštevu pre kupujúceho v domoch, ktoré sú na predaj. Realitní agenti sú v každom meste a obci, zvyčajne majú svoje webové stránky, na ktorých inzerujú domy na predaj. Podrobnosti o domoch na predaj môžete nájsť na internete a v národných alebo miestnych novinách. Väčšina agentúr si účtuje za nájdenie bytu alebo domu, pričom ceny sa hýbu od 50 až do 350 libier. Vášho najbližšieho realitného agenta nájdete tu.

 

Ponuka predávajúcemu

V Spojenom kráľovstve s výnimkou Škótska predávajúceho budete musieť osloviť vy s ponukou na dom, ktorý chcete kúpiť. Zvyčajne ponuku dávate prostredníctvom realitného agenta alebo právneho zástupcu. Mnohí ľudia ponúkajú menej ako požaduje predávajúci. Vaša prvá ponuka musí byť "platná len vo forme zmluvy”, takže ju môžete odvolať ak jestvujú dôvody, prečo nemôžete kúpu uskutočniť. V Škótsku predávajúci stanoví cenu a kupujúci dávajú ponuky nad túto sumu. Dohoda sa stáva právne záväznou skôr ako kdekoľvek inde v Spojenom kráľovstve.

 

Právny zástupca a odhadca

V procese kúpy domu alebo bytu je veľmi dôležitá pomoc právneho zástupcu. Keď dávate ponuku na majetok, právny zástupca vykoná početné právne kontroly vzhľadom na majetok, osobu predávajúceho a dané územie. Právny zástupca sa postará o právne záležitosti, ktoré sú pri kúpe majetku potrebné. Banka alebo stavebná spoločnosť, ktorá vám poskytne hypotéku, tiež preverí dom alebo byt, ktorý chcete kúpiť, a to prostredníctvom odhadcu. Kupujúci sa zvyčajne nedostane k výsledku tohto preverenia, takže sa často kupujúci obráti na ďalšieho odhadcu. V Škótsku sa odhad urobí ešte pred poslaním ponuky, aby sa ľudia mohli ľahšie rozhodnúť, koľko sú ochotní ponúknuť za daný objekt. Kliknite na odkazy pre zoznam právnych zástupcov (solicitor) a odhadcov (surveyor).

 

Podnájom

Ubytovanie si môžete prenajať od miestnych úradov, z bytového družstva alebo združenia pre bytovú výstavbu, alebo aj od majiteľov súkromných objektov, ktorí sa nazývajú landlordi.

 

Miestny úrad

Ubytovanie poskytuje väčšina miestnych úradov. Často sa takéto ubytovanie nazýva “mestské ubytovanie”. V Severnom Írsku poskytuje sociálne byty nevládny verejný orgán Northern Ireland Housing Executive (http://www.nihe.gov.uk). V Škótsku môžete nájsť informácie o sociálnej bytovej výstavbe na stránke www.sfha.co.uk. O obecné ubytovanie môže požiadať ktokoľvek. Aby ste mohli oň požiadať, musíte sa zapísať do obecného registra alebo zoznamu. K nemu sa dostanete na oddelení pre ubytovanie na miestnom úrade the local authority. Potom sa urobí určité hodnotenie podľa vašich potrieb bodovacím systémom. Dostanete viacej bodov, ak máte nejaké požadované priority, napr. ak nemáte domov a máte deti alebo máte chronické ochorenie.

Dôležité je poznamenať, že vo viacerých oblastiach Spojeného kráľovstva nie je dostatok možností pre obecné ubytovanie, a preto mnoho ľudí musí dosť dlho čakať na dom alebo byt.

 

Bytové družstvá (Združenie pre bytovú výstavbu)

Bytové družstvá sú nezávislé neziskové organizácie, ktoré prenajímajú ubytovanie. V niektorých častiach územia prevzali správu nad ubytovacími objektmi miestneho úradu. Tiež sa zapájajú do schém nazývaných spoločné (zdieľané) vlastníctvo, čo pomáha ľuďom pri kúpe domu alebo bytu, ktorý si nemôžu dovoliť kúpiť celý naraz. Zvyčajne existujú zoznamy čakateľov na domy vo vlastníctve bytových družstiev či združení pre bytovú výstavbu. Vaše najbližšie družstvo či združenie pre bytovú výstavbu nájdete na Housing association.

 

Prenajaté ubytovanie na súkromí

Mnohí ľudia si prenajímajú domy alebo byty súkromne od ich majiteľov. Informácie o ubytovaní v súkromí sa dajú nájsť v miestnych novinách, na oznamovacích tabuliach, u realitných agentov či v realitných kanceláriách. Navštívte stránky http://www.loot.com/property alebo www.gumtree.com. Zo slovenských alebo českých webových stránok skúste www.slovakcentre.co.uk alebo www.pohyby.co.uk

 

Nájomná zmluva

Keď si beriete súkromne do prenájmu dom alebo byt, podpíšete nájomnú zmluvu.  Táto zmluva vysvetľuje podmienky alebo “pravidlá”, ktoré musíte dodržiavať pri nájme objektu. Túto zmluvu je treba dôkladne skontrolovať, aby sa zabránilo problémom neskôr. Zmluva tiež obsahuje zoznam nábytku alebo iných inštalácií v objekte, čo sa nazýva inventár. Pred podpisom nájomnej zmluvy si skontrolujte všetky maličkosti a počas nájmu ich udržujte nepoškodené. Viacej informácií okolo nájomnej zmluvy sa dozviete tu tenancy agreement.

 

Depozit a nájomné

Pri začiatku nájomného vzťahu od vás majiteľ objektu môže požadovať zloženie určitého depozitu. Tento depozit sa použije na pokrytie nákladov v prípade poškodenia. Depozit sa zvyčajne pohybuje vo výške jednomesačného až jeden a pol mesačného nájomného. Po ukončení nájomného vzťahu prenajímateľ – majiteľ objektu vám peniaze vráti, pokiaľ ste jeho majetok nepoškodili.
Výška nájomného sa pevne dohodne s prenajímateľom - majiteľom na začiatku nájomného vzťahu. Prenajímateľ bez vášho súhlasu nájom zvýšiť nemôže.

Ak máte nízky príjem alebo ak ste nezamestnaný, môžete požiadať o príspevok na ubytovanie >Housing Benefit.

 

Obnovenie a ukončenie nájomnej zmluvy

Nájomná zmluva sa uzavrie na dobu určitú, často na minimálne šesť mesiacov. Po tomto čase sa nájomná zmluva môže skončiť alebo obnoviť, ak súhlasí nájomca aj prenajímateľ (majiteľ). Ak ukončíte nájomnú zmluvu pred určeným dátumom, budete zvyčajne musieť zaplatiť nájom za dohodnutú nájomnú dobu podľa zmluvy.
Prenajímateľ (majiteľ) nemôže nútiť nájomníka, aby odišiel. Ak prenajímateľ (majiteľ) chce od nájomníka, aby odišiel, musia obaja dodržať správny postup. Tento sa rozlišuje pre každý typ nájmu. Prenajímateľ (majiteľ) pácha trestný čin, ak použije hrozby alebo násilie voči nájomníkovi alebo ak ho núti odísť bez súdneho rozhodnutia.

 

Diskriminácia

Diskriminácia kohokoľvek, kto hľadá ubytovanie, kvôli jeho pohlaviu, rasy, národnosti či etnickej skupiny zo strany prenajímateľa (majiteľa) je nezákonná, pokiaľ ubytovanie nezdieľa prenajímateľ (majiteľ) alebo jeho blízky príbuzný.

 

Bezdomovstvo

Ak nemáte domov, mali by ste zájsť na miestny úrad a požiadať o pomoc the local authority (v Severnom Írsku the Housing Executive). Zo zákona im vyplýva povinnosť poradiť a pomôcť finančne, avšak neponúknu vám miesto na bývanie skôr ako nemáte prioritnú potrebu a kým nemáte spojenie s daným územím, ako napríklad prácu alebo rodinu. Musíte tiež preukázať, že ste neprišli o bývanie zámerne.

 

Pomoc

Ak nemáte kde bývať alebo máte problém s prenajímateľom (majiteľom), pomoc môžete nájsť na:

Oddelenie pre bývanie na miestnom úrade vám poradí, keď nemáte kde bývať, o výhodách >Housing Benefit ako aj ako zvládať problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť v objektoch v majetku obce. Najbližšiu miestnu radu nájdete na stránke the local authority .

Poradenská kancelária pre obyvateľstvo vám podá rady o všetkých typoch bývania. Ďalej by vo vašom okolí malo existovať poradenské stredisko pre bývanie; najbližšie pre vás nájdete na stránke www.citizensadvice.org.uk

Útulok je charita pre bývanie, ktorá funguje 24 hodín na 0808 800 4444, alebo navštívte stránku www.shelternet.org.uk

Pomoc s výdajmi na sťahovanie a zariadeniu domácnosti môžete zśkať zo sociálneho fondu Social Fund. Tento spravuje oddelenie pre prácu a dôchodky Department for Wok and Pensions (DWP). Poskytuje granty a pôžičky, ako sú granty pre komunitnú starostlivosť o ľudí, ktorí si zariaďujú domácnosť po období, keď nemali kde bývať, alebo po dobe strávenej vo väzení či v iných inštitúciách. Ostatné pôžičky sú určené pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v nebezpečenstve, napr. pri povodniach. Viac informácií o nich nájdete v poradenských kanceláriách pre obyvateľstvo Citizens Advice Bureau alebo strediskách Jobcentre Plus.

 

Zdroj:

Ministerstvo vnútra: Life in the United Kingdom, A Journey to Citizenship, 2nd edition

Foto: www.sxc.hu

 

Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt