Portál Slovákov
v Británii

Návrat na SK 2019 / Brexit

Slovákov z Británie by mohol prilákať rast miezd, voľných miest je dosť

Bratislava 15. marca (TASR) - Odchod Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) obmedzí pôsobenie cudzincov na tamojšom pracovnom trhu. Niektorí Slováci by sa tak mohli vrátiť domov. Využiť by to mohli zamestnávatelia, ktorí bojujú s nedostatkom pracovnej sily.
Úrady práce na Slovensku evidujú takmer 81.000 voľných pracovných miest. Pokračovanie článku na ISTP.sk

Zamestnávatelia vedú pohovory približne s 25 Slovákmi v Británii

Bratislava 14. februára (TASR) – Približne s 25 záujemcami, Slovákmi žijúcimi v Británii, vedú zamestnávatelia pohovory o návrate do SR a o pracovných podmienkach. Uviedol to vo štvrtok vicepremiér SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) po výročnom rokovaní Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR. Pilotné podujatie Work in Slovakia – Good Idea! sa uskutočnilo v januári v Londýne, prihlásených bolo vyše 100 záujemcov.  Pokračovanie článku na ISTP.sk

Portál ISTP.sk ponúka rekordný počet inzerátov, najväčšiu šancu zamestnať sa máte ako kuchár, čašník alebo vodič

Povinné nahlasovanie pracovných ponúk

Od nového roka je účinná novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá zamestnávateľom ukladá povinnosť oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza. ISTP.sk je jednou z možností, ako si možno túto povinnosť bezplatne a online splniť z pohodlia kancelárie, bez nutnosti navštíviť úrad. Pokračovanie článku na ISTP.sk

Čo je dobré vedieť o pracovnej zmluve na dobu určitú
Pracovný pomer na dobu určitú

Právna úprava pracovného pomeru na dobu určitú je upravená v § 48 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).  

Pracovná zmluva pri pracovnom pomere na dobu určitú musí mať povinne písomnú formu, inak by sa pracovný pomer považoval za uzavretý na neurčitý čas. Vyplýva to z § 48 Zákonníka práce, podľa ktorého Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.Pokračovanie článku na ISTP.sk

Potrebujete vytvoriť Europass? ISTP vám pomôže

Životopis je väčšinou prvou vecou, ktorá uchádzača o prácu prezentuje, ide často o prvý kontakt s budúcim zamestnávateľom. Preto je veľmi dôležité dať si na ňom záležať, ide o dôležitý krok v hľadaní práce. Životopisom je potrebné čitateľa okamžite zaujať a presvedčiť ho, že s vami má urobiť pracovný pohovor. Každý životopis by mal byť „ušitý na mieru“ konkrétnej pracovnej ponuke. Nezabúdajte preto vyzdvihnúť tie kvality a zručnosti, ktoré vám môžu byť nápomocné pri konkrétnej pozícii. Pokračovanie článku na ISTP.sk

Dohodári ocenia nové príplatky

Väčšej mzdy sa dočkajú nielen zamestnanci, ale aj ľudia na dohodu. V tomto roku začína platiť novela Zákonníka práce, podľa ktorej si prilepšia za prácu v noci, cez víkend a vo sviatok. 


Je veľa odvetví, ktoré sa bez dohodárov nezaobídu, v hotelierstve, stavebníctve či gastronómii. Nárazová práca sa nedá do dôsledkov naplánovať dopredu a práve vtedy sa na ňu využívajú napríklad brigádnici. Aj ich sa dotknú zmeny v príplatkoch za nočnú prácu, za prácu v sobotu, nedeľu, ale aj za prácu vo sviatok, ktoré prináša Zákonník práce od tohto roka. Bude sa to týkať všetkých, ktorí majú so zamestnávateľom uzavretú dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o brigádnickej práci študentov. Pokračovanie článku na ISTP.sk

Úrady práce poskytujú príspevky integračným podnikom

V roku 2018 parlament schválil zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. V zákone zadefinoval tri typy sociálnych podnikov, z čoho prvým je tzv. integračný sociálny podnik, ktorého cieľom je zamestnávanie znevýhodnených alebo zraniteľných osôb na trhu práce. 

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona o službách zamestnanosti poskytujú týmto podnikom kompenzačné príspevky podľa paragrafu 53g daného zákona. Cieľom tohto opatrenia je podpora zamestnávania znevýhodnených osôb, značne znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb v rámci integračných podnikov formou poskytovania kompenzačných príspevkov. Pokračovanie článku na ISTP.sk

Informácie o príspevkoch a projektoch z úradov práce

Pokračovanie článku na ISTP.sk

Nemôžete si nájsť dlhodobo prácu? Projekt úradu práce vám s tým môže pomôcť

Dlhodobá nezamestnanosť so sebou prináša veľa negatívnych vplyvov. Je na mieste podporovať ľudí, ktorí dlhodobo hľadajú zamestnanie a efektívne im napomáhať pri vstupe na trh práce. Často sa stáva, že v dôsledku neúspešnej snahy nájsť si zamestnanie, títo občania strácajú motiváciu a prestávajú byť aktívni. Aj práve preto v súčasnosti na úradoch práce prebieha Národný projekt „Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“). Pokračovanie článku na ISTP.sk

Ste nezamestnaní? Za nájdenie zamestnania vás úrad práce môže odmeniť

Úroveň nezamestnanosti má na Slovensku stále klesajúcu tendenciu a prispievajú k tomu aj aktivity, ktoré vyvíjajú jednotlivé úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Aké zaujímavé projekty vám úrad ponúka v tomto čase, ak si nájdete prácu? Pokračovanie článku na ISTP.sk

Riziková práca - nároky zamestnanca, povinnosti zamestnávateľa

Riziková práca

Riziková práca je druhom práce, ktorú možno zaradiť do tretej alebo štvrtej kategórie náročnosti práce. Obe kategórie prác sú upravené v ustanovení § 31 ods. 4 a 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane verejného zdravia"). Medzi pracovné činnosti s tretím stupňom náročnosti zaraďujeme práce s vysokou mierou zdravotného rizika, pri ktorých: Pokračovanie článku na ISTP.sk

Ste práceneschopný? Aj počas PN máte povinnosti

Pre chorobu alebo úraz musíte ostať pár dní doma. Počas toho musíte dodržiavať liečebný režim. Skontrolovať vás môže zamestnávateľ i poisťovňa. 


Ak ste uznaný za práceneschopného, musíte dodržiavať liečebný režim, ktorý určil ošetrujúci lekár. Ten vás informuje, v akom rozsahu podľa ochorenia môžete vykonávať bežné aktivity. 

Počas práceneschopnosti nesmiete vykonávať zárobkovú činnosť, musíte dodržiavať povolené vychádzky, pri niektorých ochoreniach by ste mali ležať, nemali fajčiť a požívať alkoholické nápoje alebo sa zdržiavať v pohostinských zariadeniach a v určený deň máte povinnosť dostaviť sa na kontrolnú prehliadku. Pokračovanie článku na ISTP.sk

Dočasné pridelenie zamestnancov a outsourcingová zmluva

Podľa ustanovenia § 58 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej ako „Zákonník práce“) môže dočasné pridelenie zamestnancov k užívateľským zamestnávateľom uskutočniť agentúra dočasného zamestnávania, ale aj zamestnávateľ, ktorý nemá vydané povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. V oboch prípadoch je však možné iba dočasné pridelenie zamestnanca v pracovnom pomere (na základe pracovnej zmluvy), nie na základe dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru. Pokračovanie článku na ISTP.sk

Zamestnávatelia, ešte máte možnosť využiť mimoriadne výhodný príspevok

Od roku 2015 realizujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny národný projekt „Praxou k zamestnaniu“. Projekt je určený pre zamestnávateľov, ktorí majú záujem zamestnať mladých uchádzačov o zamestnanie (UoZ), ktorým projekt pomáha získať prax a uplatnenie na trhu práce. Pozor - žiadosť o príspevokz tohto projektu je možné podať na príslušnom úrade práce už len do apríla 2019. Ak sa chcete o národnom projekte dozvedieť viac, práve pre vás je určený tento článok. Pokračovanie článku na ISTP.sk

Štyria z desiatich Slovákov pracujú aj za chýbajúce sily

Bratislava 4. apríla (TASR) - Akútny nedostatok vhodných uchádzačov o prácu si vyberá svoju daň. Skoro 43,5 % ľudí naprieč krajinou, vekom a profesiami vníma podľa najnovšieho prieskumu pracovnej a personálnej agentúry Manuvia nárast vlastného pracovného zaťaženia ako dôsledok podstavu na pracovisku alebo dôsledok úsporných opatrení. Pokračovanie článku na ISTP.sk

Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt