Portál Slovákov
v Británii

Materská dovolenka a prídavky v Anglicku

img

Materská dovolenka a prídavky v Anglicku – Veľkej Británii


Obsah článku:

 

Základná materská dovolenka


Zákonná materská dovolenka trvá 52 týždňov. Od zamestnávateľa môžete dostávať prídavok až po dobu 39 týždňov.

Ak sa chcete kvalifikovať na materský prídavok, musíte byť zamestnaná. Pre lepšie zorientovanie poslúži nasledujúci link:

http://www.direct.gov.uk/en/Employment/Understandingyourworkstatus/Workersemployeesandselfemployment/DG_10027916

 

 

Kvalifikovanie sa na zákonnú materskú dovolenku


Ako zamestnanec máte právo dostať 26 týždňov bežnej materskej dovolenky a ďalších pridaných 26 týždňov, teda jeden celý rok. Aby ste mali nárok na materskú dovolenku, musíte o tehotenstve zamestnávateľovi povedať 15 týždňov pred narodením dieťa. Tiež sa treba dohodnúť, kedy plánujete odchod na materskú dovolenku. Pri určovaní výšky prídavku a dĺžky dovolenky nezáleží na tom, ako dlho ste zamestnaná u zamestnávateľa, koľko vám platí a koľko hodín pracujete. Odo dňa, kedy oboznámite zamestnávateľa s odchodom na materskú dovolenku, nesmie uplynúť viac ako 28 dní, kedy vám on musí dať písomné nariadenie informujúce o dni návratu do práce. Môžete tento deň zmeniť, ak dáte 8 týždňov dopredu oznámenie pred odchodom na materskú dovolenku.

Ak máte vy, váš manžel alebo partner dieťa v náhradnej starostlivosti, nebudete oprávnení na materskú dovolenku alebo adoptívnu dovolenku, ale budete mať nárok na neplatenú rodičovskú dovolenku.

Ak potrebujete ostať dlhšie na materskej dovolenke, môžete požiadať o Parental Leave, teda rodičovskú dovolenku. Bez ovplyvnenia vašich práv a povinností zamestnanca máte nárok na 4 týždne rodičovskej dovolenky po skončení materskej dovolenky. Rodičovská dovolenka sa nemusí čerpať hneď po návrate z materskej, ale tiež neskôr po návrate do práce.

Pre viac informácii o rodičovskej dovolenke kliknite sem.

 

Materský prídavok od zamestnávateľa (Statutory Maternity pay - SMP)


Zamestnávateľ môže mať vlastnú materskú schému. Skontrolujte si pracovnú zmluvu alebo sa spýtajte oddelenia ľudských zdrojov. Niektoré spoločnosti môžu od vás žiadať vrátenie časti peňazí, ak sa nevrátite do práce. Musíte však dostať minimálne toľko, koľko vám zaručuje povinný materský prídavok. Materský prídavok je vyplácaný týždenne.

Aby ste ho získali, musíte splniť nasledovné podmienky:

 • byť zamestnaná u rovnakého zamestnávateľa nepretržite 26 týždňov do 15-teho týždňa pred narodením dieťaťa
 • mať zarobený minimálny zárobok do soboty 15-teho týždňa pred pôrodom

Minimálny zárobok je množstvo peňazí, ktoré musíte zarobiť pred zaplatením poplatkov na poistenie (National Insurance Contributions). Je to £97 týždenne, ak koniec vášho 15-teho týždňa pred pôrodom je v zdaňovacom období.

Zamestnávateľ vám musí dať formulár SMP 1(Statutory Maternity pay), ak sa nekvalifikujete na prídavky SMP. Ak nedokážete získať SMP od žiadneho zamestnávateľa (v prípade, že ich máte viac), stále máte možnosť získať materskú podporu (Maternity Allowance – MA).

SMP 1 si môžete stiahnuť tu:
http://www.dwp.gov.uk/docs/smp1.pdf
http://www.dwp.gov.uk/advisers/claimforms/smp1_print.pdf

Ako začať poberať materský prídavok SMP?

Povedzte zamestnávateľovi, kedy by ste chceli s poberaním začať. Doložte zdravotnú evidenciu o predpokladanom termíne narodenia dieťaťa.

Koľko peňazí dostanete ?

Ak sa kvalifikujete na materský prídavok SMP, získate:

 • prvých 6 týždňov 90 percent z vašej priemernej hrubej týždennej mzdy bez navýšenia
 • zvyšných 33 týždňov najmenej £124.88 alebo 90 percent z priemernej týždennej hrubej mzdy

Zamestnávateľ vám bude platiť materskú rovnakým spôsobom ako vyplácal výplatu doteraz. Platenie môže trvať až 39 týždňov.

Čo môže ovplyvniť poberanie materského prídavku?

 • Ak sa vrátite do zamestnania počas poberania materského prídavku

Môžete pracovať do výšky 10 dní počas materskej dovolenky pre svojho zamestnávateľa, ktorý vám platí Statutory Maternity pay (SMP) bez toho, aby vám tento prídavok bol odobraný. Nazýva sa to Keeping in touch (KIT). Ak ste si odpracovali 10 dní a pokračujete v práci pre svojho zamestnávateľa, nárok na SMP strácate počas obdobia materskej dovolenky, kedy ste prácu vykonali.

 • Ak začnete pracovať pre nového zamestnávateľa
 • Ak začnete pracovať pre nového zamestnávateľa pred narodením dieťaťa, váš prídavok nie je ohrozený. Ale ak sa tak stane po narodení alebo ak začnete pracovať pre niekoho, kto vás nezamestnal v 15 tom týždni pred narodením dieťaťa, váš prídavok musí byť pozastavený. Povinnosťou je tiež povedať o tom zamestnávateľovi, ktorý vám SMP platí. Netýka sa to dobrovoľníckej práce.
 • Ak odídete žiť alebo na návštevu mimo UK
 • Ak vám raz bola priznaná SMP, zamestnávateľ ju musí platiť, aj keď ste mimo Británie. Ak pracujete mimo Británie pre anglického zamestnávateľa a je za vás odvádzané poistenie (National Insurance – NI), mali by ste dostať SMP. Ak ste pracovali pre anglického zamestnávateľa v Británii aj v európskej ekonomickej oblasti a v 15-tom týždni pred pôrodom ste pracovali v Británii, musíte dostať SMP, aj keby za vás zamestnávateľ neplatil poistenie NI.
 • Ak vás zatknú alebo odsúdia
 • Podpora od zamestnávateľa SMP skončí, ale stále budete môcť poberať materskú podporu z úradu práce (Maternity allowance - MA).
 • Ak ochoriete na konci vášho materského prídavku
 • Môžete poberať Statutory Sick pay (SSP), teda nemocenský prídavok od zamestnávateľa. Ak vám SSP nebude priznaný, máte nárok na podporu v zamestnanosti. Zamestnávateľ by vám mal poskytnúť formulár SSP1, aby objasnil, prečo vám nemôže byť poskytnutý formulár SSP.


Materský prídavok a podpora k príjmu


Ak vy alebo váš partner poberá benefity  alebo finančnú podporu v zamestnanosti (Tax Credit), žiadajte o materský prídavok (Sure Start Maternity Grant). Môžete tiež získať podporu k príjmu (Income Support), ak zároveň poberáte Statutory Maternity pay (SMP).
Materský prídavok - Sure Start Maternity Grant

Máte naň nárok, ak vy alebo váš partner poberáte nasledovné:

 • Podporu k príjmu (Income Support)
 • Podporu v nezamestnanosti na základe príjmu (Working Tax Credit)
 • Finančnú podporu k penzii (Pension Credit)
 • Finančnú podporu na dieťa (Child Tax Credit)
 • Finančnú podporu (Tax Credit)
 • Zamestnaneckú podporu (Employment and Support Allowance)

a ak:

 • očakávate dieťa do 11 týždňov alebo ste porodila v priebehu posledných 3 mesiacov
 • ste si vy alebo partner adoptoval dieťa za posledné 3 mesiace, ak dieťa ešte nemá jeden rok
 • ste sa vy alebo váš partner stali náhradnými rodičmi za posledné 3 mesiace
 • vy alebo partner dostávate podporu na dcéru pod 20 rokov, ktorá je tehotná a očakáva dieťa do 11 týždňov alebo porodila v posledných 3 mesiacoch

Pre viac informácií o podpore v nezamestnanosti, kliknite sem.

Pre viac informácií o Pension Credit, kliknite sem.

Sure Start Maternity Grant - Koľko dostanete?
£500 vyplatené na účet.

Tento grant nijako neovplyvní ďalšie podpory, benefity či tax credit, ktoré poberáte.

Ako požiadať o grant?

O grant požiadate vyplnením formulára SF100, ktorý je na stiahnutie tu.

Kedy požiadať o grant?

Grant treba potvrdiť v čase medzi 29-tym týždňom tehotenstva a 3 mesiacom veku dieťaťa. V prípade adopcie do troch mesiacov od osvojenia. Dieťa nesmie mať viac ako 12 mesiacov v čase, keď je grant udelený. V náhradnej starostlivosti taktiež tri mesiace od vybavenia žiadosti. Ak je grant zamietnutý alebo máte otázky, do mesiaca od doručenia listu s rozhodnutím kontaktujte Jobcentre Plus. Ak ich kontaktujete príliš neskoro, môžu vám pomoc zamietnuť.

Číslo do Jobcentre Plus kvôli benefitom je 0800 055 6688. Ak máte problém s porozumením, existuje linka 0800 023 4888. Na telefónnych číslach vám poradia počas pracovných dní od 8 do 20.00 hodiny.

Podpora k príjmu (Income Support)

Podpora je určená zamestnancom s nízkym prímom alebo tým, čo pracujú menej ako 16 hodín týždenne. Income Support môžete poberať ak ste osamelý rodič alebo na rodičovskej dovolenke, zároveň poberáte jeden z príspevkov -  finančná podpora v nezamestnanosti (Working Tax Credit), príspevok na bývanie (Housing Benefit),  úľava z domovej dane (Council Tax Benefit), príspevok na dieťa (Child Tax Credit). V prípade, že žijete v manželskom alebo partnerskom zväzku, Income Support dostane len jeden z vás.

Pre osamelých rodičov existujú zvýhodňujúce výnimky, viac informácií získate na Jobcentre Plus alebo na webovej stránke www.direct.gov.uk.

Ak sa chcete uchádzať o Income Support, môžete tak urobiť online na adrese http://www.dwp.gov.uk/eservice/ alebo cez telefón, kde nemusíte nič vypĺňať. Linky sú v dispozícii od pondelka do piatku od 8:00 do 20:00.

Telefón: 0800 055 6688      Textový telefón: 0800 023 4888     Linka do Welsu: 0800 012 1888

Operátor sa bude pýtať na nasledujúce:

 • číslo poistenia (National Insurance number), číslo účtu, detail hypotéky a prenájmu bývania, údaje o zamestnávateľoch, príjem a úspory

Pre stiahnutie formulára, kliknite sem.


Nasledujúca tabuľka ukazuje, koľko môžete dostať

 Osoba  Týždenný príjem
 Jedna osoba  
 Vek 16 – 24  £51.85
 Vek nad 25  £65.45
 Osamelý rodič  
 Vek 16-17  £51.85
 Vek 18 a viac  £65.45
 Pár
 
 Obaja pod 18  £51.85
 Jedna osoba pod 18, druhá medzi 18 až 24  £51.85
 Jedna osoba pod 18, druhá 25 a viac  £65.45
 Obaja nad 18  £102.75


Ak sa stane niektoré z nasledujúcich, kontaktujte Jobcentre Plus:

 • partner alebo vy ste sa presťahovali alebo sa k vám niekto nasťahoval
 • zmenili ste účet, kde vám je vyplácaná podpora
 • zmenil sa vám príjem
 • pracujete viac alebo menej hodín
 • ochoreli ste alebo ste hospitalizovaný
 • zvýšili alebo znížili vaše ďalšie podpory

Pre viac informácií o materských príspevkoch, kliknite sem.

Čo ak zamestnávateľ nemá dostatok financií na SMP?

V takom prípade platba bude vykonaná cez Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC). Urobia tak, len keď váš zamestnávateľ je formálne deklarovaný ako insolventný. Ak je váš zamestnávateľ insolventný, kontaktujte Statutory Payments Disputes Team na telefónnom čísle 0191 225 5221

Budú od vás požadovať:

 • meno a adresu
 • dátum, kedy sa zamestnávateľ stal nesolventným
 • detaily z výplatnej pásky za posledné obdobie
 • dátum, kedy nastupujete naspäť do práce

Ak máte pocit, že nedostávate dostatok peňazí, požiadajte o vysvetlenie. Ak sa nič nezmení a máte pocit, že ste v práve, môžete kontaktovať HMRC na telefónnom čísle 0845 302 1479 a získať radu.

 

Materská podpora (Maternity allowance - MA)


Môžete ju dostať ak:

 • ste zamestnaná, ale nekvalifikujete sa na SMP
 • ste registrovaná ako samozamestnávateľ a odvádzate si poistenie alebo ste držiteľkou Small Earnings Exception certificate
 • veľmi nedávno ste boli zamestnaná alebo ste podnikali

Môžete byť tiež oprávnená ak:

 • ste boli zamestnaná alebo ste podnikali najmenej 26 týždňov v skúšobnom období (až po 66 týždňov zahŕňajúc týždeň pred pôrodom), čiastočné týždne sa rátajú ako celé
 • zarobili ste viac ako £30 týždenne počas ktorýchkoľvek 13-tich týždňov zo skúšobného obdobia

Pre viac informácií, kliknite sem.

Ak vám neboli uznané ani SMP ani Maternity allowance (MA), teda ani prídavok, ani podpora, môžete skúsiť požiadať o Employment and Support Allowance (ESA), teda podpornú dávku v zamestnanosti. Ak ste požiadali o materskú podporu, nemusíte žiadať aj o ESA. Jobcentre automaticky skontroluje, či na ňu mate nárok. Ak poberáte SMP od vášho zamestnávateľa, nebudete môcť poberať materskú podporu. Materská podpora je týždenne £124.88 alebo 90 percent vášho priemerného týždenného hrubého platu, podľa toho, čo je menej. Vyplácaná je po dobu 39 týždňov na bankový účet. Najskôr môžete materskú podporu dostať od 11 týždňa od plánovaného pôrodu. Najneskôr však deň po narodení dieťaťa.

Tax Credits a  Disability Living Allowance nie sú materskou podporou rušené. Môžu byť však zredukované alebo dokonca pozastavené, ak okrem materskej poberáte ešte jedno z nasledovných:

 • zamestnanecká podpora (Employment and Support Allowance)
 • podpora pre opatrovníka (Carer's Allowance)
 • podpora pri úmrtí (Bereavement Benefits)
 • podpora k príjmu (Income Support)
 • podpora v nezamestnanosti (Jobseeker's Allowance)

Ako požiadať o podporu v materstve?

Ak ste tehotná 26 týždňov, môžete požiadať o materskú podporu. Na vyžiadanie MA1 formuláru volajte na Jobcentre Plus na telefónne číslo 0800 055 6688 od pondelka do piatku medzi 8:00 až 20:00. Ak vám žiadny z vašich zamestnávateľov neposkytne materský prídavok, musí vám poskytnúť SMP1 formulár, ktorý odošlete spolu s formulárom MA1. Potrebujete tiež doložiť lekárske záznamy o plánovanom príchode dieťaťa na svet. Väčšinou sa nachádzajú na materskom certifikáte, formulár MATB1, ktorý vám dá lekár alebo midwife. Okrem toho budete dokladovať príjem poslaním originálnej výplatnej pásky, ktorú vám vrátia. Ak podnikáte, musíte poslať Small Earnings Exception certificate. V prípade, že si platíte poistenie Class 2 NIC, Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) si nechá od vás potvrdiť vaše odvody až do potrebného dátumu.

MA1 formulár na stiahnutie tu:
http://www.dwp.gov.uk/advisers/claimforms/ma1_print.pdf
http://www.dwp.gov.uk/advisers/claimforms/ma1.pdf

Ak dôjde k zmene?

Je dôležité povedať o zmenách, ktoré nastali Jobcentru Plus. Ak pracujete alebo podnikáte  pred tým, ako by mala vaša podpora končiť, môžete tak urobiť po dobu 10 dní, aby ste Maternity allowance (MA) nestratili. Ak pracujete viac ako 10 dní, vašu MA stratíte na dobu, na akú ste tento limit prekročili.

Zmeny, ktoré neovplyvnia poberanie MA:

 • hospitalizácia
 • pobyt v lekárskej starostlivosti: nursing home, residential care
 • dobrovoľnícka práca

 

Poberanie dávok zo Slovenska


Hoci porodíte v zahraničí, pôrodné môžete dostať aj zo Slovenska, ale rovnaký typ rodinnej dávky dostanete len z jednej krajiny. Na Slovensku si môžete uplatniť jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa v prípade, ak podobná dávka v zahraničí nebola vyplatená. Ostatné dávky len za predpokladu, že ste obdobnú dávku nedostali aj inde. Aby vám bol príspevok pri narodení dieťaťa vyplatený, nemusíte cestovať na Slovensko. Stačí zaslať overené kópie potrebných dokladov na slovenský úrad práce alebo dodatočne predložiť originály na porovnanie. Žiadosti nie je možné podávať prostredníctvom zastupiteľských orgánov SR v zahraničí. Ak by za vás žiadosť podával niekto iný, napríklad rodinný príslušník, musí mať splnomocnenie. Na jej podanie máte pol roka. Nie je potrebné čakať na slovenský rodný list vydaný osobitnou matrikou.

Základný príspevok pri narodení dieťaťa na Slovensku je 151,37 eur. K nemu sa poskytuje príplatok 678,49 eur na prvé, druhé alebo tretie dieťa, ak sa dožije aspoň 28 dní. Na uplatnenie nároku na tento príspevok musíte medzi dokladmi priložiť aj potvrdenie, že obdobná dávka vám nebola vyplatená v inom štáte EÚ, s výnimkou tých členských štátov, v ktorých takáto dávka neexistuje. K žiadosti treba priložiť úradný preklad dokladu o narodení dieťaťa, teda zahraničnej verzie rodného listu.

Ak uvažujete o tom, že dieťa porodíte na Slovensku a budete tam poberať aj prislúchajúce dávky, pre bližšie informácie si podrobne prečítajte nasledujúce informácie.

http://tehotenstvo.rodinka.sk/index.php?id=materska-dovolenka
http://tehotenstvo.rodinka.sk/index.php?id=materske
http://tehotenstvo.rodinka.sk/index.php?id=rodicovsky-prispevok

Treba sledovať aj pripravovanú legislatívu SR, nakoľko od 01.01.2010 by sa mala meniť suma rodičovských príspevkov.

 

Foto: sxc.hu

Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt