Portál Slovákov
v Británii

Podnikanie v Anglicku

img

Podnikanie v Anglicku - Veľkej Británii

Registračná procedúra

Obsah článku:


Požiadavky na založenie podniku

Vo Veľkej Británii potrebuje slovenský podnikateľ korešpondenčnú adresu – sídlo a doklady pre obchodný register. Zápis do OR sa uskutoční v priebehu piatich dní za 20 libier a do 24 hodín za 50 libier.

Spoločnosť musí spoločne s registračným poplatkom zaslať do registra firiem nasledujúce dokumenty:

 • Memorandum obsahujúce nasledujúce identifikačné údaje:
 1. názov spoločnosti,
 2. adresa, vrátane údajov o tom, či spoločnosť sídli v Anglicku, Walesu, alebo Škótsku,
 3. doložku s definíciou účelu, s ktorým bola spoločnosť založená,
 4. údaje o výške upísaného akciového kapitálu v dobe registrácie,
 5. skutočnosť, že spoločnosť má formu s. r. o.,
 6. asociačnú doložku, v ktorej podpísaná osoba prehlasuje, že chce byť podielnikom spoločnosti.
 • Spoločenská zmluva – podpisy osôb sa musia zhodovať s osobami podpísanými v stanovách
 • Formulár 10 (detailné informácie o riaditeľoch atď., vrátane adresy registrovanej kancelárie)
 • Formulár 12 (vyhlásenie, že pri inkorporácii spoločnosti boli dodržané všetky právne normy).


Požiadavky na spoločnosti z členských štátov Spoločenstva, ktoré chcú pracovať ako cezhraničné firmy

Aj keď spoločnosť prevádzkuje činnosť vo Veľkej Británii, nemusí byť nutne zapísaná v registri spoločností. Pokiaľ spoločnosť by chcela zriadiť vo Veľkej Británii „miesto podnikania“ (place of business) alebo pobočku, môže od nej Companies House na základe Companies Act z roku 1985 požiadať o poslanie príslušných dokumentov.

Zápis do Registra remeselnej komory alebo Registra

Nepovinné.

Licencie pre špeciálne remeselné živnosti

Nevyžadujú sa.

Zápis do obchodného registra

Vyžaduje sa.

Kontaktné miesta:

England, Wales
Companies House Main Offices
Crown Way
Cardiff CF4 3UZ
Tel. fax: + 44 01222 388 588
enquiries@companies-house.gov.uk
www.companies-house.gov.uk

Scotland
Companies House
4th Floor
Edinburgh Quay 2
139 Fountainbridge
Edinburgh EH3 9FF
Tel: + 44 0131 535 5800
enquiries@companies-house.gov.uk
www.companies-house.gov.uk

Northern Ireland
Companies House
Waterfront Plaza
8 Laganbank Road
Belfast
BT1 3BS
enquiries@companies-house.gov.uk
www.companies-house.gov.uk

Ďalšie ohlasovacie a registračné povinnosti

 • Na základe Companies Act z roku 1985 musí spoločnosť na príslušných úradoch udať svoj názov. Ďalej ho musí uviesť na vlastných kancelárskych potrebách (papiere atď.) – v podobe ako je uvedené v stanovách.
 • Každá kancelária alebo budova, ktorá slúži k podnikateľským účelom, musí mať viditeľne uvedené označenie spoločnosti.
 • Meno spoločnosti sa musí objaviť na obchodnej korešpondencii – na dokumentoch ako je účet, faktúra atď.
 • Zverejnené musí byť aj umiestnenie registrovanej kancelárie (napr. „registrovaná vo Welse“), a tiež adresa kancelárie spoločne s registračným číslom spoločnosti.
 • Výstavba a úpravy budov musia byť konzultované s departmentom pre plánovanie miestneho úradu.


Požiadavky na dodatočné ohlásenie pre zahraničné podniky podnikajúce v službách

Spoločnosť môže prevádzkovať podnikateľskú činnosť na území Veľkej Británie, čo však nutne neznamená, že sa tu musí registrovať.
Pokiaľ by si spoločnosť chcela zriadiť vo Veľkej Británii „miesto podnikania“ (place of business) alebo pobočku, môže od nej Companies House na základe Companies Act z roku 1985 požiadať o zaslanie určitých dokumentov.

Kontaktné miesta:

Foreign & Miscellaneous Section
Companies House
Crown Way
Cardiff
CF4 3UZ
Tel. + fax: + 44 029 2038 0852
enquiries@companies-house.gov.uk
www.companies-house.gov.uk

Registrácia platcu DPH


Registrácii spravidla podliehajú firmy dovážajúce z iných zemí Európskeho spoločenstva alebo ponúkajúce vo Veľkej Británii produkty na základe medzinárodných zmlúv.

Registrácii nepodliehajú spoločnosti ponúkajúce tovary alebo služby, ktoré sú vyňaté z povinnosti odvodu DPH.

Bez výnimky sa k odvodu DPH musia prihlásiť firmy, ktoré:

 • na konci mesiaca majú celkovú výšku zdaniteľných položiek za posledných 12 mesiacov viac ako 68 000 libier alebo
 • ak výška zdaniteľných položiek očakávaných v nasledujúcich 30 dňoch presiahne čiastku 68 000 libier.


Kontaktné miesta:


Inland Revenue
(Enquiry Centres listed on web-site
Tel. + fax: + 44 03 45 143 143 (an employers’ helpline)
http://www.inlandrevenue.gov.uk/

 

Prístup k zamestnaniu, hlavne v oblasti remesiel, pre občanov členských štátov EÚ – pracovné povolenia

Všeobecná úprava

Každý pracovník zo zemí EU má právo zamestnať sa kdekoľvek na území Únie za rovnakých podmienka ako v jeho domovskej zemi (bez ohľadu na trvalé bydlisko). Pre prístup k zamestnaniu môže byť požadovaná určitá úroveň znalosti jazyka.
Informácie o pracovnom povolení

Pre pracovníkov, ktorí sú rezidentami EU alebo sú držiteľmi pasu EU, nie je pracovné povolenie požadované.

Niektoré členské štáty si už v pri vstupných rozhovoroch s kandidátskymi štátmi presadili až sedemročné prechodné obdobie, počas ktorého akýkoľvek štát únie, vrátane terajších kandidátov, môže obmedziť zamestnávanie pracovníkov z iných krajín EÚ.

Kontaktné miesta:

Citizens First - http://citizens.eu.int/

 

Zdroj: www.euroinfo.gov.skň

Foto: sxc.hu

Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt