Portál Slovákov
v Británii

Svadba v Anglicku

img

Svadba v Anglicku - Veľkej Británii

Praktické informácie

Ste zamilovaní a chcete sa vziať alebo uzavrieť registrované partnerstvo práve v Británii? Tu sú informácie, ktoré potrebujete vedieť, aby ste mohli pripraviť svadbu v Británii.

Vekové obmedzenia

Uzavrieť sobáš alebo registrované partnerstvo môžete v Anglicku, Walesu a Severnom Írsku, pokiaľ:

  • Je vám obom viac ako 18 rokov a ste voľní (slobodní, vdovci alebo rozvedení), alebo
  • Je vám 16 alebo 17 rokov a máte súhlas rodičov.

V Škótsku sa môžete zobrať alebo registrovať partnerstvo aj bez súhlasu rodičov, pokiaľ je vám obom viac ako 16 rokov.

Ohlásenie (oznámenie)

Pokiaľ sa chcete v Británii zobrať alebo uzavrieť registrované partnerstvo, musíte svoj úmysel najprv ohlásiť na matrike.

Pokiaľ ste už boli predtým zobraní alebo registrovaní v partnerstve, musíte doložiť, že ste teraz voľní pre manželstvo. To dokladá rozvodový rozsudok, súdne rozlúčenie registrovaného parnerstva alebo úmrtný list vášho bývalého partnera.

Anglicko a Wales

V Anglicku a Walese musíte v oblasti, kde sa chcete vziať, pobývať aspoň 7 dní pred ohlásením. Po tejto dobe môžu obidvaja partneri podať oznámenie na príslušnej matrike (Superintendent Registrar, v Škótsku Registrar General) danej oblasti Anglicka a Walesu (váš lokálny register office), Škóstka (váš lokálny register office) alebo Severného Írska (váš lokálny register office).

Pri ohlásení musíte predložit doklad s menom, vekom a cestovný pas. Taktiež musíte doložiť, že ste v danej oblasti pobudli aspoň 7 dní – dopisom priateľov alebo rodiny, u ktorých ste bývali alebo účtom z hotelu.

Pokiaľ plánujete civilný obrad v Anglicku, Walese alebo Severnom Írsku, môžete sobáš ohlásťt v jednom okrese a vziať alebo registrovať partnerstvo v inom.

Imigračná kontrola

Pokiaľ podliehate imigračnej kontrole, nemôžete podať ohlásenie, dokiaľ nemáte snúbenecké alebo manželské vízum. Viac informácií nájdete na webových stránkách British High Commission. Pokiaľ chcete uzavrieť registrované partnerstvo, musíte podať ohlásenie príslušnému úradu. Ohlásenie podávajú partneri spoločne.

Škótsko

V Škótsku by malo byť ohlásenie podané 4 týždne pred uzavretím sobáša alebo registrovaného partnerstva a prihlásiť sa musíte v okrese, kde sa chcete vziať. Nejneskôr musíte podať ohlásenie 15 dní pred obradom. Ohlásenie nemusíte podávať na matrike spoločne, ale môžete byť požiadaní o to, aby ste prišli pred obradom doplniť údaje.

Pokiaľ pochádzate z krajiny v Europskom ekonomickom spoločenstve European Economic Area (EEA), nemusíte predkladať žiadne zvláštne dokumenty, ale môžete byť požiadaní o preukázanie národnosti. Pokiaľ nie ste z krajiny, ktorá je v EEA, budete potrebovať snúbenecké, manželské alebo cestovné manželské víza, o ktoré musíte požiadať na Britskej ambasáde.

Severné Írsko

V Severnom Írsku by malo byť ohlásenie podané 8 týždňov pred uzavretím sobáša alebo registrovaného partnerstva. Nejneskôr však 2 týzdne pred obradom. Na matriku nemusíte prísť podať ohlásenie spoločne, ale môžete byť požiadaní, aby ste prišli pred obradom doplniť údaje.

Pokiaľ pochádzate z krajiny v Europskom ekonomickom spoločenstve European Economic Area (EEA), nemusíte predkladať žiadne zvláštne dokumenty, ale môžete byť požiadaní o preukázanie národnosti. Pokiaľ nie ste z krajiny, ktorá je v EEA, budete potrebovať snúbenecké, manželské alebo cestovné manželské víza, o ktoré musíte požiadať na Britskej ambasáde.

Po ohlásení

Po ohlásení musíte čakať 15 dní predtým, než sa môžete vziať. Počas tejto doby ohlásenie umiestnené na matrike v mieste, kde sa chcete vziať alebo registrovať partnerstvo. Akonáhle je ohlásenie vydané, je platné jeden rok (3 mesiace v Škótsku a Severnom Írsku) a vy sa môžete vziať kedykoľvek počas tejto doby. Akonáhle je ohlásenie podáné, môžete aj opustiť krajinu.

 

Zdroj: www.visitbritain.cz

Foto: sxc.hu

Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2023 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt