Portál Slovákov
v Británii

Informácie pred odletom do Anglicka

img

Informácie pred odletom do Anglicka - Veľkej Británii

Základné rady

Kým odídete z domu, skontrolujte, či:

 • ste vypli všetky elektronické a plynové zariadenia,
 • ste zavreli všetky okná a zamkli dvere,
 • ste vyniesli smeti,
 • je postarané o zvieratá a rastliny,
 • ste zaplatili splatné účty,
 • má niekto záložný kľúč od vášho bytu pre krízové prípady.

Ďalej skontrolujte, či máte pri sebe:

 • osobné doklady (platný pas alebo občiansky preukaz),
 • vstupné formality, víza (ak sú potrebné),
 • doklady o poistení,
 • cestovné poukazy (letenka, ubytovanie, iné),
 • peniaze a kreditné karty.


Na cestu si pribaľte:

 • lieky nevyhnutné po dobu letu,
 • žuvačku/cukríky na vyrovnanie tlaku pri štarte/pristátí,
 • dobrú knihu na skrátenie dlhej chvíle.


Cenné a krehké veci:

 • ako fotoaparáty, kamery, šperky a iné, vždy noste so sebou v príručnej batožine.


Ostré predmety a nebezpečné látky:

 • nepatria do príručnej batožiny,
 • pravidlá o ich preprave si preštudujte na webovej stránke letiska,
 • alebo sa informujte u vášho prepravcu.


Zakázané predmety a preprava tekutín


Zakázané sú predmety, ktoré možno zneužiť na činy protiprávneho zasahovania do bezpečnosti civilnej prepravy.

Pri sebe alebo v príručnej batožine nesmie cestujúci prevážať najmä:

 1. strelné zbrane,
 2. zahrotené zbrane/ostré predmety,
 3. tupé predmety schopné spôsobiť zranenie,
 4. výbušné a horľavé látky,
 5. chemické a jedovaté látky.


Osobitné pravidlá pri preprave tekutín

Pri sebe alebo v príručnej batožine smie cestujúci prevážať látky tekutej a gélovej povahy, iba ak:

a) maximálna veľkosť jednotlivého balenia je 100 ml,
b) súčet objemu balení nepresahuje 1 liter,
c) tekutiny a gély sú uložené v samostatnom priehľadnom a uzatvárateľnom vrecku.

Pri prechode osobnou detekčnou kontrolou je cestujúci povinný vrecko s tekutinami a gélmi vybrať zo svojej príručnej batožiny a samostatne ho predložiť na kontrolu.

Na prepravu liekov a tekutín potrebných pre deti počas letu sa vzťahujú samostatné predpisy. Viac informácií nájdete na internete alebo sa obráťte na svojho prepravcu či letisko.

Upozornenie:
Uvedený zoznam zakázaných predmetov a tekutín je informatívny. Pracovníci detekčnej kontroly majú právo z prepravy vylúčiť aj iné predmety, ktoré vzbudzujú dôvodné podozrenie ich možného zneužitia na ohrozenie bezpečnosti civilného letectva.

Ako sa správne zbaliť

Na uľahčenie vášho cestovania uvádzame niekoľko základných rád, ktoré vám pomôžu bezpečne previezť všetky vaše osobné veci a predísť komplikáciám pri bezpečnostnej kontrole:

 • preštudujte si pravidlá o preprave, ktoré tvoria prílohu vašej letenky a zamerajte sa na rozmerové a hmotnostné limity príručnej a zapísanej batožiny,
 • zvoľte si vhodný typ kufra alebo cestovnej tašky,
 • cenné a krehké veci vrátane šperkov, fotoaparátov, kamier, prípadne rozbitných suvenírov, noste vždy v príručnej batožine,
 • tekutiny a gély, ktoré chcete mať pri sebe počas letu, majte v baleniach do 100 ml a uložené v priehľadnom vrecku,
 • tekutiny a gély vo väčších baleniach ako 100 ml si zbaľte do zapísanej batožiny,
 • ostré predmety ako manikúra, nožík, nožnice, žiletky, skrutkovače a iné pracovné náradie si zbaľte do zapísanej batožiny,
 • sledujte pravidlá svojho prepravcu o maximálnom povolenom počte kusov príručnej batožiny na palube
 • svoju zapísanú batožinu chráňte cestovnou zámkou,
 • pred poškodením a neoprávnenou manipuláciou chráňte svoju batožinu zabalením do ochrannej fólie (služba balenia batožiny na letisku).


Ako sa správne pripraviť na bezpečnostnú kontrolu

 • umiestnite vašu príručnú tašku/tašky na posuvný pás,
 • samostatne vyložte prepravované tekutiny,
 • ak prepravujete osobný počítač, vyberte ho z ochrannej tašky a vložte ho samostatne do určenej prepravky,
 • vyzlečte si vrchné súčasti odevu ako kabát, bundu, sako a pod.,
 • odložte si opasok a hodinky,
 • z vrecák vytiahnite všetky kovové predmety ako kľúče, mince, mobilný telefón a pod.,
 • po vyzvaní pracovníkom prejdite rámovým detektorom,
 • sledujte ďalšie pokyny pracovníka detekčnej kontroly.


Asistenčné služby pre cestujúcich so zníženou mobilitou

Do skupiny cestujúcich so zníženou mobilitou patria osoby s akýmkoľvek druhom zdravotného znevýhodnenia (hendikepu). Cestujúci so zníženou mobilitou majú bezplatný nárok na asistenčné služby pri prechode letiskom.

Všeobecný postup na využitie asistenčných služieb:

 • cestujúci by mal potrebu asistenčných služieb ohlásiť najneskôr do 48 hodín pred plánovaným odletom svojej leteckej spoločnosti alebo cestovnej kancelárii/agentúre,
 • po príchode na letisko by mal cestujúci so zníženou mobilitou vyhľadať kontaktné miesto pre asistenčné služby, ktoré sa nachádza bezprostredne pri hlavnom vchode do odletovej haly,
 • pomocou určeného telefónu ohlási cestujúci svoj príchod asistenčnému pracovisku,
 • pridelený pracovník cestujúceho vyzdvihne a asistuje mu pri všetkých formalitách na letisku až po nastúpenie cestujúceho na palubu lietadla.

 

Zdroj: www.airportbratislava.sk

Foto: sxc.hu

Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt