Portál Slovákov
v Británii

Colné predpisy pre krajiny mimo EÚ

img

Colné predpisy pre krajiny mimo EÚ pre vstup do Anglicka - Veľkej Británie

Pokiaľ prichádzate na územie Veľkej Británie z oblasti mimo EÚ, vzťahujú sa na vás limity stanovujúce množstva tabakového, alkoholického a parfémového tovaru, ktoré môžete priviezť, bez toho aby ste museli platiť clo.

Pri opúštaní letiskových priestorov colnými prepážkami

Väčšina prístavov a letísk vo Veľkej Británii má tri východy, avšak niektoré majú len jeden. K precleniu tovaru použite prepážku označenú červeným bodom.

Červený východ použite, keď:

 • máte tovar k precleniu, alebo
 • privážate tovar určený k predaju, alebo
 • veziete také množstvo tabakového tovaru z členskej krajiny EÚ, ktoré prekračuje obmedzenie danej krajiny, alebo
 • nie ste si istý, čo deklarovať. 

Zelený východ použite, pokiaľ cestujete z oblasti mimo EÚ a neveziete:

 • viac než je povolené colným úradom a
 • žiadne nepovolené predmety alebo tovar.

Modrý východ použite, pokiaľ príchádzate z krajiny EÚ a neveziete:

 • žiadne nepovolené predměty alebo tovar a
 • veziete také množstvo tabakového tovaru, ktoré neprekračuje obmedzenie danej krajiny.
 • pokiaľ veziete tovar, za ktoré ste už zaplatili daň na území EÚ, nemusíte v Británii platiť clo.

 

>

 

Povolené množstvo

Pokiaľ cestujete z oblasti mimo EÚ, môžete priviezť následujúce množstvo spomenutých produktov pre vlastnú spotrebu na územie Veľkej Británie, bez toho aby ste boli povinní platiť daň alebo clo:

 • 200 cigariet; alebo 100 tenkých cigár; alebo 50 cigár; alebo 250 g tabaku
 • 2 litre stolného vína
 • 1 liter liehovín alebo silného likéru s obsahem alkoholu vyšším ako 22%; alebo 2 litre alkoholizovaného vína (portské, cherry), šumivého vína alebo likéru
 • 60 ml parfému
 • 250 ml toaletnej vody
 • další tovar v maximálnej hodnote 145 libier vrátane darov a suvenírov.

Pokiaľ ste neprekročili tieto obmedzenia, použite zelený východ. Pokiaľ privážate viacej než stanovené maximum, musíte tovar precliť a prejsť červeným východom alebo použiť telefón v červenej zóne a spojiť sa s colnou políciou. Pokiaľ tak neučiníte, porušujete zákon a môžete byť trestne stíhaní.

Taktiež by ste mali vedieť, že:

 • Osoby mladšie ako 17 rokov nesmú do Británie dovážať tabakové produkty ani alkohol.
 • Ste oprávnení využiť vyššie stanovených pravidiel iba vtedy, keď prevážate tovar pre vlastnú potrebu, nie na predaj.
 • Pokiaľ privážate tovar v hodnote vyššej než je stanovený limit £145, budete musieť zaplatiť poplatok z hodnoty celého tovaru, nielen z hodnoty nad £145.
 • Nie je možné "zlúčiť" váš limit s ďalším spolucestujícím a priviesť tak nadlimitné množstvo tovaru daného druhu. Tovar, ktorého množstvo presahuje limit, musíte precliť.
 • Pokiaľ privážate akýkoľvek tovar zakoupený v bezcolnej zóne (duty-free alebo tax-free) pred odjazdom z Británie zpäť, započítává sa do povoleného množstva. 
 • Pokiaľ prevážate tabakový a alkoholický tovar zakúpený na území EÚ (mimo tabakového tovaru, ktorý presahuje importný limit stanovený danou krajinou), nemusíte zaň platiť dalšie clo alebo daň, pokiaľ je určený pre vlastnú potrebu a môžete predložiť doklad o zaplatení cla alebo dane na území EÚ, napríklad potvrdenky.

Prestupovanie

Pokiaľ ste prileteli a prestupujete na nasledujúcí let do inej členskej krajiny EÚ, ste povinní deklarovať len tovar v  príručnej batožine. Ostatný tovar, umiestený v lietadle, môžete deklarovať až v cieli vašej cesty.

Rovnaké pravidlo sa obyčajne vzťahuje aj na vnútroštátne prestupy vo Veľkej Británii, aj keď v niektorých výnimkách sa pri prestupe musia kontrolovať obidva druhy batožiny. Vaša letecká spoločnosť vás o týchto výnimkách bude informovať.

 
Dalšie informácie

Podrobnejšie informácie o colných pravidlách a obmedzeniach na území Veľkej Británie nájdete na webových stránkách HM Revenue a Customs – Information for Travellers

 

Zdroj: www.visitbritain.cz

Foto: sxc.hu

Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt