Portál Slovákov
v Británii

Colné predpisy pre krajiny EÚ

img

Colné predpisy v rámci EÚ pre vstup do Anglicka - Veľkej Británie

Pokiaľ príchádzate do Veľkej Británie z krajín EÚ*, môžete priviezť ľubovoľné množstvo alkoholu a tabaku iba pokiaľ je tovar určený pre vlastnú potrebu a ste schopní colným úradníkom tento zámer obhájiť.

Čo znamená "pre vlastnú potrebu"

Do kolónky "pre vlastnú potrebu" spadá všetok tovar určený k vlastnej konzumácii a taktiež dary. Pokiaľ privážate tovar k dalšiemu predaju alebo k preplateniu a to aj výmenou za iný tovar, je to považované za tovar dovezený za účelom obchodu.

Pri opúštaní letiskových priestorov colnými prepážkami

Väčšina prístavov a letísk vo Veľkej Británii má tri východy, hoci niektoré majú len jeden. K precleniu tovaru použite prepážku označenú červeným bodom.

 

>

 

Červený východ použite, keď:

 • máte tovar k precleniu, alebo
 • privážate tovar určený k predaju, alebo
 • veziete takové množstvo tabakového tovaru z členskej krajiny EÚ, ktoré prekračuje limity danej krajiny, alebo
 • si nie ste istý, čo deklarovať. 

Zelený východ použite, pokiaľ cestujete z oblasti mimo EÚ a neveziete:

 • více než je povoleno celním úřadem a
 • žádné nepovolené předměty nebo zboží.

Modrý východ použite, pokiaľ prichádzate z krajiny EÚ a neveziete:

 • žiadne nepovolené predmety alebo tovar a
 • veziete také množstvo tabakového tovaru, ktoré neprekračuje limity danej krajiny.
 • Pokiaľ veziete tovar, za ktorý ste už zaplatili daň na území EÚ, nemusíte v Británii platiť clo.

Alkohol a tabak

Pokiaľ privážate také množstvo tabakového tovaru alebo alkoholu, ktoré sa môže javiť colným úredníkom podozrivé z hľadiska komerčného účelu, môže vám colný úrad klásť otázky a previesť kontrolu za účelom zistenia následujúcích informácií:

 • Druh a množstvo zakúpeného tovaru
 • Účel nákupu
 • Spôsob platenia
 • Ako často cestujete
 • Koľko bežne konzumujete alkoholických a tabakových produktov
 • Dalšie relevantné informácie

Alkohol a tabak – tolerované množstvo

Máte väčšiu pravdepodobnosť výsluchu pokiaľ veziete viacej ako:

 • 3200 cigariet
 • 400 tenkých cigár
 • 200 cigárd
 • 3 kg cigaretového tabaku
 • 110 litrov piva
 • 90 litrov vína
 • 20 litrov alkoholizovaného vína (portské, cherry)
 • 10 litrov liehovín

Tresty za pašovanie

Celná polícia vezme na vedomie vašu situáciu a vaše zdôvodnenie pokiaľ dospeje k názoru, že prevážate tovar za účelom predaja. Má oprávnenie zabaviť vám tento tovar ako aj vozidlo využívané k jeho prevozu a nemusí vám ho vrátiť. Pokiaľ ste dopadnutí v priebehu pašovania alebo predaja pašovaného alkoholického a tabakového tovaru, môže vám byť tovar zabavený a vo vážnych prípadoch vám môže hroziť trest odňatia slobody až 7 rokov.

Pokiaľ veziete také množstvo tabakového tovaru, ktoré presahuje stanovené obmedzenia, mali by ste sa hlásiť u prepážky colných úredníkov v červenom východe alebo telefonicky v červenej zóne.

Dalšie informácie

Podrobnejšie informácie o colných pravidlách a obmedzeniach na území UK nájdete na webových stránkách HM Revenue a Customs – Information for Travellers.

 

Zdroj: www.visitbritain.cz

Foto: sxc.hu

Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt