Portál Slovákov
v Británii

Lekárske ošetrenie v Anglicku

img

Lekárske ošetrenie v Anglicku - Veľkej Británii

 

Obsah článku:

Starostlivosť o zdravie v Spojenom kráľovstve je organizovaná v rámci Národnej zdravotnej starostlivosti National Health Service (NHS). NHS vznikla v roku 1948 a dnes je jednou z najväčších organizácií v Európe. Zdravotná starostlivosť a ošetrenie je zdarma pre všetkých, ktorí majú pobyt v Spojenom kráľovstve.

 

Vyhľadanie lekára

Rodinní lekári sa nazývajú všeobecní lekári General Practitioners (GPs) a pracujú v ordináciách. Praktickí lekári často pracujú viacerí v spoločných ordináciách. Niekedy sa pre nich používa názov Základné stredisko lekárskej pomoci „Primary Health Care Centre”.

Váš všeobecný lekár je zodpovedný za organizáciu lekárskeho ošetrenia, ktoré potrebujete. Ošetrenie môže byť pri telesnom či duševnom ochorení. Pokiaľ chcete navštíviť odborného lekára, musíte najskôr navštíviť všeobecného lekára. Všeobecný lekár vás odporučí k odbornému lekárovi do nemocnice. Tiež vás môže poslať na špeciálne ošetrenie, ak to špeciálne potrebujete.

Zoznam miestnych všeobecných lekárov (l>ist of local GPs) získate v knižniciach (libraries), poštových úradoch (post offices), informačných strediskách pre cudzincov (the tourist information office), v poradenskej kancelárii pre obyvateľstvo (the Citizens Advice Bureau), či miestnom úrade pre zdravotnú starostlivosť (the local Health Authority).

Len v súrnom prípade môžete zájsť do nemocnice aj bez poukazu od všeobecného lekára. V naliehavých prípadoch treba ísť na oddelenie úrazov a záchranky „Accident and Emergency (A & E) department” do najbližšej nemocnice.

 

Zaregistrovanie u všeobecného lekára

Hneď po presťahovaní by ste sa mali zaregistrovať u všeobecného lekára. Nečakajte, až kým ochoriete. V zdravotnom stredisku alebo v ordinácii vám presne povedia, čo budete potrebovať na zaregistrovanie. Zvyčajne budete musieť mať svoju zdravotnú kartu poistenca. Ak žiadnu nemáte, na recepcii u všeobecného lekára vám dajú formulár, ktorý zašlete miestnemu úradu pre zdravotnú starostlivosť. Oni vám potom zašlú zdravotnú kartu poistenca. Viac informácií o registrácii u všeobecného lekára nájdete tu.

Predtým, ako sa zaregistrujete, si preverte, či vám ordinácia dokáže ponúknuť to, čo potrebujete. Napr. ak by ste chceli radšej lekárku alebo starostlivosť počas materstva. Niektorí všeobecní lekári majú veľa pacientov a už nových neprijímajú. Pokiaľ neviete nájsť všeobecného lekára, požiadajte váš miestny úrad pre zdravotnú starostlivosť, aby vám v tom pomohli. Najbližšieho všeobecného lekára pre vás nájdete >tu.

 

Využívanie služieb svojho lekára

Všetci pacienti, ktorí sa zaregistrujú u všeobecného lekára, majú právo na bezplatnú lekársku prehliadku. Termín u všeobecného lekára možno dohodnúť telefonicky alebo osobne. Niekedy budete na termín u lekára musieť počkať niekoľko dní. Ak potrebujete súrnu lekársku pomoc, vyžiadajte si urgentný termín. Do ordinácie všeobecného lekára by ste mali vstúpiť niekoľko minút pred dohodnutým termínom. Ak na termín nemôžete prísť, alebo už ho nepotrebujete, treba to oznámiť do ordinácie. Všeobecný lekár požaduje od pacientov, aby odpovedali na všetky otázky čo najúplnejšie, aby mohol zistiť čo je príčinou. Čokoľvek poviete všeobecnému lekárovi, je úplne dôverné a nesmie sa zverejňovať komukoľvek bez vášho súhlasu. Pokiaľ čomukoľvek nerozumiete, požiadajte o vysvetlenie.

Ak mate problém s angličtinou, zoberte so sebou niekoho, kto vám pomôže, alebo požiadajte pracovníka na recepcii o tlmočníka.Toto musíte urobiť v moment, keď si dohodujete termín. Ak ste požiadali o tlmočníka, je veľmi dôležité, aby ste termín dodržali, lebo tlmočnícke služby sú veľmi drahé.

Za výnimočných okolností môže všeobecný lekár navštíviť pacienta uňho doma, ale vždy uprednostňuje tých, ktorí nemôžu cestovať. Pokiaľ voláte všeobecného lekára mimo jeho ordinačných hodín, budete musieť zodpovedať viaceré otázky o vašom stave. Je to pre posúdenie vážnosti vášho prípadu. Potom vám povedia, či bude lekár môcť prísť k vám domov. Možno vás odkážu na najbližšie oddelenie (the nearest A & E department) v nemocnici.

 

Poplatky

Ošetrenie u všeobecného lekára je bezplatné, ale budete musieť zaplatiť za lieky a určité služby, ako je napr. očkovanie pri ceste do zahraničia. Ak všeobecný lekár rozhodne, že musíte brať lieky, dostanete recept. S receptom pôjdete do lekárne (a pharmacy (chemist)).

 

Lekárske recepty

Recepty sú bezplatné pre kohokoľvek, kto:

 • je mladší ako 16 rokov (ako 25 rokov vo Walese)
 • je mladší ako 19 rokov a študuje na dennom štúdiu
 • má 60 rokov a viac
 • je v ťarchavosti alebo s dieťaťom mladším ako 12 mesiacov
 • má špecifikovaný zdravotný stav
 • poberá podporu pri nízkom príjme, podporu v nezamestnanosti, daňovú úľavu pre pracujúce rodiny alebo pri telesnom postihnutí

 

Keď sa necítime dobre

Ak sa vy alebo vaše dieťa necíti dobre, máte tieto možnosti:
Kvôli informáciám alebo rade:

 • sa obráťte na miestnu lekáreň (local pharmacist (chemist)). Lekáreň vám môže poradiť lieky a pri niektorých ochoreniach a stavoch, ktoré nie sú vážne.
 • zavolajte zdravotnej sestre na číslo NHS Direct 0845 46 47
 • pozrite na webovú stránku NHS Direct alebo NHS Direct Online: http://www.nhsdirect.nhs.uk/

Vyhľadať lekára alebo zdravotnú sestru:

 • dohodnite si termín u vášho všeobecného lekára alebo sestričky ppracujúcej v ordinácii
 • navštívte niektoré stredisko NHS walk-in centre

Pri súrnom lekárskom ošetrení:

 • kontaktujte vášho všeobecného lekára (your GP)
 • zájdite na oddelenie Accident and Emergency department do najbližšej nemocnice
 • zavolajte sanitku na čísle 999  Telefónne hovory sú bezplatné Použite túto službu LEN v prípade skutočného nebezpečenstva

Služba NHS Direct je non-stop telefónna služba, kde váam poradia o nezvyčajných zdravotných stavoch. Telefónne číslo: 0845 46 47. Môžete požiadať aj o tlmočníka, aby ste dostali informácie vo vašom jazyku. V Škótsku nájdete NHS24 na stránke http://www.nhs24.com/ alebo telefónnom čísle 08454 24 24 24.
NHS Direct Online je webová stránka s informáciami o zdravotnej službe a viacerých ošetreniach: http://www.nhsdirect.nhs.uk/
Strediská NHS walk-in poskytujú ošetrenie pri menších úrazoch a chorobách sedem dní v týždni. Nemusíte si dohodnúť termín u lekára. Ďalšie podrobnosti o najbližšom stredisku zavolajte službu NHS Direct alebo navštívte webovú stránku NHS na: www.nhs.uk (pre Severné Írsko http://www.n-i.nhs.uk/) a kliknite na 'local NHS services'.

 

Návšteva nemocnice

Ak potrebujete v nemocnici urobiť menšie vyšetrenia, pravdepodobne zájdete na polikliniku. Pokiaľ si vaše ošetrenie vyžiada viaceré hodiny, pôjdete do nemocnice a strávite v nej jeden deň. Ak musíte v nemocnici prenocovať, budete prijatý v nemocnici na lôžko.
Zoberte si so sebou veci osobnej potreby ako uterák, pyžamo, umývacie potreby a župan. Počas pobytu v nemocnici dostanete všetku stravu. Pokiaľ sa potrebujete poradiť pred odchodom do nemocnice, kontaktujte oddelenie PALS (Patient Advice and Liaison Service) v nemocnici, kde vás ošetria. Najbližšiu nemocnicu pre vás nájdete >tu.

 

Zubní lekári

Meno zubného lekára získate v miestnej knižnici (local library), v poradenskej kancelárii pre obyvateľstvo (the Citizens Advice Bureau) a cez službu NHS Direct. Väčšina ľudí musí za zubné ošetrenie zaplatiť. Niektorí zubní lekári pracujú pre NHS a niektorí sú súkromní. Tí prví (NHS dentists) účtujú menej ako súkromní zubári, ale niektorí majú dve sadzby pre svoje služby, pre NHS a aj súkromné. Zubní lekár by vám mal vysvetliť ošetrenie a aj poplatky zaň ešte predtým, ako ošetrenie začne.

Na bezplatné zubné ošetrenie majú nárok

 • osoby mladšie ako 18 rokov (vo Walese mladšie ako 25 a staršie ako 60)
 • ťarchavé ženy a ženy s dieťaťom do veku 12 mesiacov
 • ľudia s podporou pri nízkom príjme, s podporou v nezamestnanosti alebo dôchodcovia so zárukou na úver

 

Oční lekári

Väčšina ľudí si platí vyšetrenie zraku a okuliare s výnimkou detí, ľudí starších ako 60 rokov, ľudí s určitým poškodením zraku a ľudí, ktorí poberajú špeciálne výhody. V Škótsku je vyšetrenie zraku bezplatné. Najbližšieho očného lekára nájdete >tu.

 

Ťarchavosť a starostlivosť o malé deti

Ak ste ťarchavá, dostanete pravidelnú prenatálnu starostlivosť. Túto vám poskytne miestna nemocnica (local hospital), miestne zdravotné stredisko alebo na špeciálnej prenatálnej klinike. Pomôže vám aj všeobecný lekár a pôrodná ošetrovateľka. Pôrodné ošetrovateľky pracujú v nemocniciach a zdravotných strediskách. Niektorí všeobecní lekári neposkytujú starostlivosť v materstve, takže počas tohto obdobia ťarchavosti môžete svojho všeobecného lekára zmeniť. V Spojenom kráľovstve rodia matky svoje deti zvyčajne v nemocnici, najmä pokiaľ ide o ich prvé dieťa. Je dosť bežné, že sa otcovia zúčastňujú pri pôrode, ale to len vtedy, ak si to želajú aj matky.

Krátky čas po pôrode dieťaťa začnete pravidelne kontaktovať zdravotného ošetrovateľa (ktorý chodí do rodín). Ona alebo on sú kvalifikované zdravotné sestry a môžu vám dobre poradiť, ako sa správne starať o malé dieťa. Prvé návštevy budú u vás doma, ale neskôr sa vyberiete do detskej poradne k ošetrovateľovi na kliniku. Možnosť detskej poradne a služieb opatrovateľov môžete využívať až do piatich rokov dieťaťa. Vo vävčšine miest a obcí jestvujú skupiny pre matky s batoľatami a malými deťmi na hranie. Tieto sa často stretávajú v miestnych kostoloch a komunitných centrách. Neskôr budete môcť poslať svoje dieťa do materskej školy.

 

Informácie o ťarchavosti

Informácie okolo materstva a prenatálnej starostlivosti získate vo vašej oblasti na miestnych zdravotníckych úradoch (local health authority, a health visitor center) alebo od vášho všeobecného lekára (your GP). Číslo miestneho úradu pre zdravotnú starostlivosť nájdete v telefónnom zozname. Asociácia plánovaného rodičovstva (FPA) vám poskytne informácie o antikoncepcii a sexuálnom zdraví. Linka pomoci pre FPA je 0845 310 1334, alebo na webovej stránke: http://www.fpa.org.uk/

Národný fond pre narodenie dieťaťa podá informácie a pomoc v ťarchavosti, pri pôrode a pre ranné rodičovstvo: http://www.nctpregnancyandbabycare.com/

 

Zaregistrovanie narodenia dieťaťa

Vaše dieťa musíte zapísať na matrike narodení, sobášov a úmrtí (matričný úrad) do šiestich týždňov po narodení. Adresu vašej miestnej matriky (your local Register Office) nájdete v telefónnom zozname. Pokiaľ sú rodičia ženatí, môže dieťa zapísať na matrike otec alebo matka. Ak nie sú manželia, dieťa smie zaregistrovať len matka. Ak rodičia nie sú manželia a chcú, aby v rodnom liste dieťaťa figurovalo meno oboch rodičov, musia byť pri zápise dieťaťa do matriky prítomní obaja.

 

Zdroj:

Ministerstvo vnútra: Life in the United Kingdom, A Journey to Citizenship, 2nd edition

Foto: SKC

 

Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt