Portál Slovákov
v Británii

Bezplatná Inzercia - Hľadaj v inz. prácePridať inzerát

PRÁCE PRO TESCO (SKLAD) - LONDÝN. POHOVORY PROBÍHAJÍ NYNÍ (0)

Dátum pridania: Wednesday 07 August 2013| Prezreté: 4748krát | Location: East London
Zamestnávateľ: Priamy zamestnávateľ | Pracovný pomer: Stály| Hodiny: Plný úväzok| Na hodinu:
Telefón: +447508577979| E-mail: JosefHoloubek@seznam.cz |
www: http://www.radydociziny.com

Dobrý den,rád bych si Vám tímto inzerátem dovolil nabídnout práci pro Tesco v Londýn? (sklad).M?j úkol je, abych sehnal lidi pro agenturu, která musí p?ímo pro Tesco sehnat cca 100 lidí (10 lidí každý týden v následujících 10ti týdnech).

Nejd?íve se zájemci komunikuji já, kdy vyberu pot?ebné údaje (JSOU VYPSANÉ NÍŽE), které se zašlou zástupc?m Tesca. Ti s nimi mají poté telefonický pohovor.Nebudu sem vypisovat plat na hodinu, sm?ny, atd., protože to se dozvíte b?hem pohovoru a pokud ho úsp?šn? absolvujete, tak Vám pošlu i další informace.D?ležité pro každého ur?it? je, jak tuto práci získat. Je n?kolik podmínek:a) mít mírn? pokro?ilou angli?tinu – zkrátka se um?t domluvit. Nemusíte ji mít jako rodilý mluv?í, ale musíte um?t ?íct základní fráze a um?t vést dialog. Pro ty, kte?í anglicky moc neumí, tato práce bohužel není a pohovor by byl i ztrátou ?asu.b) Sklady Tesca se nachází ve východním Londýn? (DAGENHAM) a samo Tesco si stanovilo podmínku, že musí zam?stnanci bydlet do 5 mil od práce (Tesca). P?edchází se tak komplikacím s dopravou do práce, atd.Pro potencionální zam?stnance zajiš?ujeme ubytování v lokalit?, která je do 5 mil se snadnou dostupností do práce.Jak asi každý pochopil, tak je podmínkou, abyste si objednali ubytování.Jedná se o klasické rodinné sdílené domy (share house), kde bydlíte spole?n? s dalšími lidmi a používáte spole?nou koupelnu, toaletu, spole?enskou místnosti, atd.Cena ubytování:

280 liber/ první 4 týdny/ + 115 liber depozit/ osoba
- další m?síc je ubytování:
a) jednol?žkový pokoj mezi 320 a 380 librami/ osoba/ 4 týdny
b) dvoul?žkový pokoj mezi 240 a 260 librami/ osoba/ 4 týdny
c) t?íl?žkový pokoj 200 liber/ osoba/ 4 týdny

V cen? ubytování jsou všechny další poplatky (voda, plyn, council tax, elekt?ina, atd.).
Dále máte v cen? pe?inu, polštá? a povle?ení (povlak na pe?inu, povlak na polštá? a prost?radlo).

REZERVA?NÍ POPLATEK na ubytování je 25 liber (800 K?). Tento rezerva?ní poplatek se Vám ode?te od depozitu. Po p?íjezdu budete tedy platit nájem na první 4 týdny (280 liber + 90 liber doplatek depozitu).c) Absolvování pohovoru se zam?stnavatelem:- telefonicky (zam?stnavatel zjistí, jak jste na tom s angli?tinou):

Já pot?ebuji:

a) Váše mobilní ?íslo (i s p?edvolbou),

b) Vaše jméno a p?íjmení,

c) Váš email,

d) Váš v?k.Pokud pohovorem projdete, za?ne se vy?izovat ubytování a Váš p?íjezd do Londýna, pop?ípad? p?esun z Vaší stávající adresy na novou, blíže skladu.Pokud zam?stnavatel ?ekne, že Vás nechce, je rozhodnutí, jestli do Londýna p?ijedete nebo nep?ijedete, na Vás.

Pokud si Váš p?íjezd rozmyslíte, záloha na ubytování se Vám samoz?ejm? vrátí.

V p?ípad?, že práci dostanete a za?nete si hledat ubytování jinde, záloha Vám na ubytování Vám propadá.Nové pracovní síly se hledají pro následující dny a týdny.Pokud se pro tuto práci rozhodnete, rád bych Vás ješt? jednou upozornil na to, že je opravdu d?ležitá mírn? pokro?ilá angli?tina (jak jsem vypsal výše).P?eji Vám hezký zbytek dne a t?ším se na naší p?ípadnou spolupráci.

S pozdravem,Josef Holoubek.

Copyright © 2024 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt