Portál Slovákov
v Británii

Bezplatná Inzercia - Hľadaj v inz. prácePridať inzerát

Sklady Liverpool picker/packer (0)

Dátum pridania: Sunday 23 June 2013| Prezreté: 3535krát | Location:
Zamestnávateľ: Sprostredkovateľ | Pracovný pomer: Stály| Hodiny: Plný úväzok| Na hodinu: 6,20
Telefón: 0915071669| E-mail: kasperek@workagency.sk |
www: http://www.workagency.sk

Picker / Packer - jedna sa o prácu v skladoch na pozíciu picker (?lovek, ?o vybavuje objednávky) a packer (?lovek, ktorý bali tovar). Práca je vhodná pre jednotlivcov,ako aj páry ?i skupiny minimálne na 2 mesace.
Miesto výkone práce
Pracovné miesta sú priamo v Liverpoole ,alebo jeho tesnej blízkosti.
Pracovná doba
Zamestnanci pracujú priemerne 40 hodín tyzdenne .

Podmienky pre prijatie do zamestnania
Vek od 18. rokov . Práceschopnos?, zdravotná spôsobilost - Znalost?AJ
lepšie základy ,schopnos? odpoveda? na jednoduché otázky o sebe.Preto je doležité a nevyhnutné,aby klient v životopise úvadzal reálne údaje o
znalosti AJ.

Ubytovanie je v zariadených domoch, vždy jeden ?lovek na izbe, popr pár. 50 GBP týždenne, doporo?ujeme vlastný spacák-prípadne
možnos?zakúpenia deky. Taktiez vlastne osobne v?ci, príbor, hrn?ek ...atd. K dispozícii spolo?ná kuchy?a.

Stravovanie
Na pracovisku po?as prestávky v miestnej kantíne, možnos? objednania
donášky,v mieste ubytovania dostupné supermarkety.

Platové podmienky od 6,20 až 9 libier na hodinu . Prvá výplata po 14.d?och ,potom týždenne vždy v piatok. Preto je treba ma? na prvých 14.dní hotovos? podla vlastného uváženia na stravu a dopravu do práce cca 5-8 GBP na de?,doprava zabezpe?ená .

Doprava do Liverpoolu
Klient si hradí dopravu sám,agentúra vie by? nápomocná pri výbere
vhodnej formy a spolo?nosti ,jednotlivca,prípadne skupiny.

Asisten?né služby delegáta
Táto osoba má na starosti vybavenie potrebných podkladov pre pobyt a
prácu v UK: national insurance, bankového ú?tu, registráciu a transport z letiska, zabezpe?enie vstupného pohovoru klienta u zamestnavate?a s jeho doprovodom,delegát je klientovi k dispozicii v pripade potreby po?as celej doby pobytu.

Výhody Work Agency-EU
Klient nehradí žiadne poplatky pred vycestovaním .Po?as celého pobytu
od príchodu k dispozícii delegát. Vybavenie a náklady na nevyhnutné
doklady pre pobyt a prácu v UK sú zahrnuté v poplatku,klient si nehradí ni? navyše. O všetkých poplatkoch je informovaný ,poplatky sú kone?né.

Je potrebné si zakúpi? topánky pracovné
s ocelovou špicou, možte ma? aj svoje ak mate,
Potrebné podklady Štrukturovaný životopis s fotografiou

Copyright © 2023 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt