Travel Slovakia

Práca v Anglicku

img

Práca v Anglicku - Veľkej Británii

Jednou zo základných hodnôt Európskej Únie je slobodný pohyb osôb medzi krajinami novej európskej dvadsaťpäťky. Po rozšírení Európskej Únie 1. mája 2004 ostali nové členské krajiny obmedzené vstupom na pracovný trh starej pätnástky. Kontroverzné obmedzenie, ktoré môže trvať od dvoch do sedem rokov, si vtedy presadilo Nemecko spolu s Rakúskom, ktoré sa najviac cítili ohrozené z prílivu lacnej pracovnej sily.

Práca v EÚ bez povolenia je možná aj vo všetkých krajinách ktoré pristúpili do únie v rovnakom termíne ako Slovensko a tiež v Bulharsku a Rumunsku, ktoré pristúpili do EÚ v januári 2007. Svoj pracovný trh úplne otvoril aj Island, ktorý nie je členom EÚ, ale je členom Európskeho hospodárskeho priestoru.

Bez obmedzení neznamená bez povinností

To, že v uvedených krajinách EÚ je práca pre občanov Slovenska bez obmedzení znamená, že si tam môžete hľadať hocijaké zamestnanie a na prácu nepotrebujete pracovné povolenie. To však neznamená, že ak chcete v určitej krajine EÚ pracovať, nemáte nijaké povinnosti. Napríklad v Británii sa musíte do 30 dní od začatia práce zaregistrovať na Home Office. Podobné povinnosti platia aj v iných krajinách, preto je vhodné sa s nimi dopredu oboznámiť.

Obsah článku:

 

Minimálna mzda v Anglicku - Veľkej Británii

Občania z krajín strednej a východnej Európy ktorí pracujú na území Spojeného Kráľovstva majú právo na rovnakú minimálnu mzdu ako ktorýkoľvek iný obyvateľ. Od 1. októbra 2011 minimálna mzda pre zamestnancov starých 21 rokov a viac je £6,08 na hodinu. Pre zamestnancov ktorí dovŕšili vek od 18-20 rokov je minimálna mzda £4,98 na hodinu a od 16-17 rokov je to £3,65 na hodinu. Vláda taktiež prijala po prvý krát minimálnu mzdu pre učňov a to £2,60 na hodinu. Od 1.apríla 2009 má každý zamestnanec, pracujúci na plný pracovný úväzok, právo na 28 dní dovolenky. Pre ľudí ktorí si niesu istí svojou mzdou alebo potrebujú poradiť bola zriadená linka pomoci na 0845 6000 678, ktorá vám môže pomôcť navrátiť vaše zaslúžené peniaze späť. Poradenstvo je sprostredkované vo vašom rodnom jazyku. Viac informácii nájdete v Informačnej brožúrke o minimálnej mzde, ktorá je po slovensky a môžete si ju stiahnúť tu.

 

Registrácia pracovníkov - Work Registration Scheme

Veľká Británia síce otvorila pracovný trh občanom Slovenskej repubiky, zaviedla však opatrenie proti zneužívaniu britských sociálnych výhod. Je ním registrácia.

Je vo vašom záujme sa zaregistrovať čo najskôr po začatí práce. Po legálnom odpracovaní 12 mesiacov v UK bez prerušenia budete mať plné právo voľného pohybu a nebudete sa už musieť registrovať v rámci systému registrácie pracovníkov. Môžete získať povolenie EEA (Európska ekonomická oblas¡) na pobyt, ktoré potvrdzuje vaše právo žiť v Spojenom kráľovstve podľa zákona Európskeho spoločenstva. Neprerušená práca znamená, že nesmiete byť bez práce celkovo viac ako 30 dní v priebehu 12 mesiacov.

Povinnosť registrovať sa na Home Office majú:

 • štátni príslušníci nových členských štátov EÚ, ktorí podliehajú systému registrácie pracovníkov, a začali pracovať 1. mája alebo po 1. máji 2004, alebo pred 1. májom pracovali v UK bez povolenia

Od 1. 5. 2011 prestáva platiť pre občanov SR zamestnaných vo Veľkej Británii povinnosť registrácie

Od  30. apríla 2011 ruší Veľká Británia prechodné opatrenia týkajúce sa voľného pohybu pracovníkov členských štátov EÚ, ktoré prisúpili k EÚ v roku 2004. Znamená to, že od 1. 5. 2011 prestáva platiť pre občanov SR zamestnaných vo Veľkej Británii povinnosť registrácie tzv. „Workers Registration Scheme“, ktorú boli doposiaľ povinní vyplniť pre UK Border Agency do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania.

Slovenskí občania, ktorí sa zamestnajú vo Veľkej Británii po 1. apríli 2011, už tiež nemusia absolvovať povinnú registráciu.


Povinnosti registrovať sa nepodliehate, napríklad ak:

 • ste samostatne zárobkovou osobou
 • pracovali ste v UK legálne po dobu 12 mesiacov alebo viac v zamestaní, ktoré vykonávate k 1. máju 2004
 • pracovali ste v UK legálne a ostávate v tom istom zamestnaní po 1. máji 2004
 • bolo vám vydané povolenie vstupu do UK pred 1. májom 2004 ako sezónnemu poľnohospodárskemu pracovníkovi a zamestnali ste sa v rámci systému sezónnych poľnohospodárskych pracovníkov 1. mája alebo po 1. máji 2004
 • poskytujete v UK služby v mene zamestnávateľa, ktorý nemá sídlo v UK


Žiadosť o registráciu je potrebné predložiť čo najskôr po začatí novej práce. Ak nepodáte žiadosť do jedného mesiaca po začatí práce, vaše zamestnanie bude po tomto dátume nelegálne. Až kým vám nebude vydané registračné potvrdenie a budete musieť prestať pracovať.


Registračný formulár nájdete na webových stránkach Home Office http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/eea/wrs/workers/, pod skratkou WRS v pravom hornom rohu. Vyplnený formulár pošlete spolu s poplatkom £90 (zaplatiť môžete poštovou poukážkou, kreditnou či debitnou kartou, alebo britským šekom) na Immigration and Nationality Directorate, Home Office (adresa je uvedená priamo na formulári). Registračný certifikát vám bude spätne zaslaný na vami uvedenú adresu.

Príručka pre vyplnenie formulára WRS v slovenskom jazyku na stiahnutie tu.

Ak ide o vašu prvú žiadosť, musíte s formulárom zaslať aj:

 • list od vášho zamestnávateľa, v ktorom potvrdí vaše zamestnanie
 • dve fotografie pasového formátu
 • váš cestovný pas alebo občiansky preukaz


Zamestnávateľ by si mal overiť vašu registráciu do 30 dní od vášho nástupu do zamestnania. Pokiaľ budete pracovať bez registrácie (a nemali ste predtým odpracovaných 12 mesiacov) váš zamestnávateľ môže dostať pokutu až do výšky 5 000 GBP.
Ak zmeníte zamestnanie, musíte opäť podať žiadosť o registračné potvrdenie. Uvediete vaše referenčné číslo a údaje o vašom novom zamestnávateľovi. Poplatok sa pri opakovanej registrácii neplatí. Môžete mať súčasne aj viac zamestnávateľov, ale musíte podať žiadosť pre každého zvlášť.

 

Zdravie a bezpečnosť pri práci

Zamestnávateľ musí kontrolovať vaše pracovisko a má povinnosť chrániť vaše zdravie a bezpečnosť. Zamestnávateľ vám musí poskytnúť informácie o všetkých rizikách súvisiace s vašou prácou. Musí vás poučiť a vyškoliť, ak je to potrebné. Ak máte obavy o svoje zdravie a bezpečnosť, najprv to oznámte svojmu šéfovi. Pokiaľ vaša nespokojnosť pretrváva, môžete sa obrátiť na informačnú linku Health and Safety Executive 08701 545500. Môžete od operátora žiadať rozprávať vo svojom rodnom jazyku.

 

Dôležité kontakty:

Home Office Worker Registration Team
Moorfoot
Sheffield S1 4PQ
Tel.č.: 0114 259 6262  
Email: wpcustomers@ind.gsi.gov.uk
Website: http://www.workingintheuk.gov.uk/

Department for Work and Pensions
Tel. č.: 0207 712 2171
Website: http://www.dwp.gov.uk/
Jobcentre Plus website: http://www.jobcentreplus.gov.uk/

National minimum Wage Helpline
Tel. č.: 0845 6000 678

Newly Self-employed Helpline
Tel. č.: 0845 915 4515

Health & Safety Executive
Tel. č.: 08701 545 500
Email: hseinformationservices@natbrit.com
Website: http://www.hse.gov.uk/


Občianske poradenstvo - Citizens’ Advice Bureau

Úrad pre poradenstvo občanom poskytuje bezplatné, dôverné a nestranné stanovisko. Pomôže vám vyriešiť problémy, vrátene takých záležitosti ako dlhy, bývanie, právne otázky a zamestnanie. Tieto úrady sa nachádzajú vo väčšine miest a môžete ich nájsť v miestnych telefonnych zoznamoch, alebo na http://www.citizensadvice.org.uk/.

 

Inland Revenue

Je to daňový úrad a poskytuje rady v oblasti zdaňovania, príspevkov na sociálne poistenie, národnej minimálnej mzdy, daňových dopropisov a prídavkov na deti. Najbližší daňový úrad nájdete v miestnom telefónnom zozname alebo na http://www.inlandrevenue.gov.uk/.

 

Odbory

Ak máte nejaký problém v zamestnaní, obráťte sa na odbory, ktoré sú vo väčšine zamestaní alebo na linku pomoci odborov ,,Poznaj svoje práva“ 0870 600 4882. Podrobnejšie informácie o právach môžete získať na http://www.tuc.org.uk/.

 

National Insurance Number

NI číslo je osobné číslo, ktoré je pridelené každému zamestnancovi vo Veľkej Británii. Zastupuje ho vo veciach ako je výpočet dane z príjmu a pri práci so sociálnym zabezpečením. Toto číslo slúži aj na komunikáciu s celým sociálnym systémom. Zamestnávateľ ho používa pri zrážkach zo mzdy a úrad práce (Job centrum) pri hľadaní zamestnania alebo pri práci s podporou v nezamestnanosti.

O NI číslo žiadate až po nájdení si práce a zamestnaní sa! Skôr sa o toto číslo žiadať nedá. Predpokladaný zamestnávateľ by vás nemal odmienúť len preto, že NI číslo nemáte. Je povinný vám prideliť dočasné (temporary) NI číslo, ktoré sa ľahko vypočíta z vášho dátumu narodenia. Vyzerá asi takto: TN(Temporary number)- dátum narodenia – DD/MM/RR a M (muž) alebo F (žena). Hneď ako začnete pracovať, vybavujte si trvalé (permanent) NI číslo. Telefonicky skontaktujte váš najbližší sociálny úrad - podľa miesta bydliska (Social Security Office) a dohodnite si pohovor. Konkrétne telefónne číslo by vám mohli povedať v knižnici alebo na najbližšom úrade práce (Job centrum). V súčasnosti niektoré sociálne úrady požadujú aj Worker Registration Scheme (musíte sa najprv zaregistrovať na Home Office), niektoré sú ochotné prideliť vám NI číslo ešte pred registráciou. V priebehu telefonického dohovoru o dátume pohovoru vás sociálny úradník bude informovať aj o všetkých dokladoch, ktoré si budete musieť na stretnutie priniesť. Dodatočne vám budú tieto informácie zaslané aj poštou. Pohovor pozostáva z bežných otázok o vašom pobyte vo Veľkej Británii a zamestnaní. Pamätajte, že úradník bude chcieť mať zmapovaný celý váš pobyt v Británii.

Oznámenie o pridelení NI čísla vám príde v priebehu niekoľkých týždňov. Plastová kartička s uvedeným NI číslom bude nasledovať v priebehu niekoľkých mesiacov. Táto kartička neslúži ako doklad totožnosti a zmenu adresy vášho bydliska by ste mali zakaždým oznámiť najbližšiemu sociálnemu úradu. Každý má svoje a jediné Ni číslo, ktoré vyzerá asi takto: AB123456C.
Vlastníci trvalého NI čísla majú nárok aj na vrátenie daní. S dočasným NI číslom na toto nárok nemáte.


Najbežnejšie doklady potrebné na získanie NI čísla:

 • Cestovný pas alebo občiansky preukaz
 • Workers Registration Scheme Certificate
 • Výplatné pásky (minimálne dve)
 • Dopis od zamestnávateľa, ktorý potvrdzuje, že pre neho pracujete
 • Pracovná zmluva
 • Ak ste registrovaný v agentúre, detaily o tejto registrácii

Ak ste samostatne zárobkovo činný:

 • Faktúry
 • Dopis od účtovníka
 • Dopisy od obchodných partnerov
 • Váš výpis z bankového účtu za posledné obdobie podnikania

Bližšie informácie: http://www.inlandrevenue.gov.uk/home.htm


Bankový účet

Niektorí zamestnávatelia vyplácajú mzdu v hotovosti (cash), od väčšiny ju však dostanete v šeku (cheque). Je to jeden z viacerých dôvodov prečo potrebujete vo Veľkej Británii bankový účet. Váš bankový účet vám však môže slúžiť aj na potvrdenie adresy vášho bydliska, na pomoc pri vybavovaní si NI čísla, na prevody financií, história bankového účtu vám v budúcnosti pomôže pri pôžičkách či pri kúpe na splátky. Otvorenie bankového účtu v Británii však nie je až tak jednoduché. Komplikuje ho potvrdenie adresy vášho bydliska. Niektoré britské banky neuznávajú dopisy od vášho landlorda (osoby, ktorá vám prenajíma izbu či byt) ani neoficiálne obálky, na ktorých je uvedená vaša adresa. Najspoľahlivejším dokladom sú pre nich účty od telefónu, elektriny, plynu či podobne, na ktorých je uvedené vaše meno spolu s adresou vášho bydliska. Študentom by mohlo stačiť potvrdenie adresy školou. Za vedenie účtu sa neplatia poplatky a na jeho otvorenie nepotrebujete základný vklad.


Najčastejšie doklady potrebné na otvorenie bankového účtu vo Veľkej Británii:

 • doklad totožnosti: cestovný pas alebo občiansky preukaz
 • doklad o mieste bydliska (účet za plyn, telefón - nie mobil, a pod.)
 • potvrdenie od zamestnávateľa
 • potvrdenie o štúdiu (full time)
 • nájomná zmluva


Karta C.I.S.

Väčšina zamestnávateľov v oblasti stavebných prác požaduje od záujemcov o prácu tzv. C.I.S. kartu (Construction Industry Scheme). Na jej získanie je potrebné sa zaregistrovať na Inland Revenue, kde sa preukážete cestovným pasom alebo občianskym preukazom a potvrdením adresy bydliska vo Veľkej Británii. Potrebujete tiež dve fotografie. Plastiková kartička s fotografiou vám príde približne do 14 pracovných dní. C.I.S. karta je dôkazom, že ste zaregistrovaný na Inland Revenue a teda, že platíte dane.

Informácie: http://www.hmrc.gov.uk/cis/getting-started.htm

 

Foto: sxc.hu


Your email:
Your friend`s e-mail:
Your Name:
Confirmation code:
For new confirmation code press F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact