Travel Slovakia

Ďalšia pomoc a informácie

Ďalšia pomoc a informácie o organizáciach pri ochrane vašich zamestnaneckých práv v Anglicku - Veľkej Británii

Obsah článku:

 

Ďalšia pomoc a informácie

Je celý rad organizácií, ktoré poskytujú radu a pomoc. Niektoré sú vládne úrady, ktoré zabezpečujú určité práva, iné sú nezávislé na vláde a môžu poskytnúť radu a informácie o mnohých problémoch.
občianska poradenská kancelária (Citizens Advice Bureau [CAB]):

Väčšina miest má kanceláriu CAB. Táto služba Citizens Advice Bureau Service ponúka dôverné, nestranné a nezávislé poradenstvo, ktorá je zadarmo. Tieto kancelárie Citizens Advice Bureaux pomáhajú vyriešiť takmer šesť miliónov nových prípadov každý rok, ktoré majú podstatný vplyv na život, ako napríklad problémy s dlhmi, spotrebiteľské záležitosti, sociálne dávky, ubytovanie, právne problémy, zamestnanecké a imigračné problémy. Poradcovia môžu pomôcť s vyplňovaním formulárov, s písaním dopisov, vyjednávaním s kreditormi a zastupovaním klientov u súdu alebo tribunálu.

Vašu najbližšiu kancelár CAB môžete nájsť na internetovej stránke www.nacab.org.uk alebo v telefónnom zozname.

Web: http://www.adviceguide.org.uk/


Inšpekčná služba pre kontrolu dodržiavania štandardov zamestnávateľskými agentúrami (Employment Agency Standards Inspectorate):


Keď pracujete pre agentúru, ktorá sa k Vám nechová dobre, a domnievate sa, že možno porušuje zákon, môžete ju udať vládnej službe, ktorá reguluje agentúry.

Tel: 020 7215 5000.
Web: http://www.berr.gov.uk/


Náborová a zamestnanecká konfederácia (Recruitment and Employment Confederation [REC]):


Niektoré agentúry (obvykle tie lepšie,) sú členmi REC, ktorá stanovuje normy povinné pre jej členov. Keď má Vaša agentúra v kancelárii alebo na  listovom papieri symbol REC, tak si na ňu môžete sťažovať u REC, keď sa domnievate, že porušuje zamestnanecký zákon.

Tel: 020 7009 2100
Web: http://www.rec.uk.com/


Úrad pre zdravie a bezpečnosť (Health and Safety Executive):


HSE je schopný poskytnúť radu a informácie o zdravotných a bezpečnostných problémoch.

Tel: 0845 345 0055 (od 8 hodín ráno do 6 hodín poobede)
Web: http://www.hse.gov.uk/


Linka o národnej minimálnej mzde (National Minimum Wage Helpline):


Tel: 0800 917 2368
Web: http://www.direct.gov.uk/


Poradenská, zmierovacia a rozhodcovská služba (Advisory, Conciliation and Arbitration Service [ACAS]):


ACAS je verejný orgán, ktorý presadzuje dobré vzťahy na pracoviskách. Jeho štátna pomocná linka odpovedá na otázky v oblasti zamestnania, a poskytuje všeobecnú poradenstvo o pracovných právach pre zamestnancov aj zamestnávateľov.

Tel: 08457 47 47 47 (9am-4.30pm)
Web: http://www.acas.org.uk/


Informačná linka služby zamestnaneckého tribunálu (Employment tribunal service enquiry line):


Informácie o spôsobe podania odvolania, alebo o tom, ako prebieha súdny proces u tohto tribunálu.

Tel: 08457 959 775
Web: http://www.employmenttribunals.gov.uk/


Ak sa domnievate, že Váš problém obsahuje diskriminačný aspekt, tak Vám sa Vám možno hodí nasledujúce:


Komisia pre rovnaké príležitosti (Equal Opportunities Commission):


England: 0845 604 6610
Scotland: 0845 604 5510
Wales: 0845 604 8810
Web: http://www.equalityhumanrights.com/


Komisia pre práva invalidov (Disability Rights Commission):

Tel: 08457 622633
Web: http://www.direct.gov.uk/


Pracovné práva lesbičiek a homosexuálov:


Web: http://www.direct.gov.uk/


Odborové organizácie dnes - Váš priateľ v práci


Zväz odborových organizácií TUC vydáva rad brožúr zadarmo, ktoré obsahujú viacej informácií o pracovných právach, aké sme boli schopní v tejto brožúre v krátkosti popísať. Môžete si ich vypýtať na TUC pomocnej linke Know Your Rights (poznajte svoje práva) na telefónnom čísle 0870 600 4 882. Internetová stránka o tom, ako TUC pracuje, je na adrese www.worksmart.org.uk a tiež obsahuje detailné informácie o zamestnaneckých právach a zdraví a bezpečnosti pri práci.

Každý má právo sa stať členom odborovej organizácie – členstvo nie je tak drahé, ako si možno myslíte, a Váš zamestnávateľ nemusí vedieť o tom, že sa zamýšľate stať členom. Priemerné členské príspevky odborov sú len asi £1 (jedna libra) týždenne pre ľudí pracujúcich na čiastočný úväzok a £2 (dve libry) pre pracujúcich na plný úväzok.

Členstvo v odboroch Vám môže pomôcť získať Vaše práva, a získať ešte viacej. Odborová organizácia môže vylepšiť Váš plat, podmienky, zdravie, bezpečnosť a kvalifikácie. Môže Vám dať podporu, keď ste šikanovaný/á, diskriminovaný/á alebo prídete o miesto. Váš predstavený nemusí vedieť, že ste sa stali členom, a čokoľvek poviete Vášmu odborovému zástupcovi, bude považované za dôverné.

Mnohé pracoviská v Spojenom kráľovstve už majú odborovú organizáciu dlho. Keď na Vašom pracovisku nie sú žiadni členovia odborov, alebo odborová organizácia, aj tak Vám môžu byť odbory ochotné pomôcť – zvlášť, keď je s rovnakými problémami viac s rovnakými problémami a chcete pracovať spoločne na ich vyriešení.

Keď sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa stať členom odborovej organizácie, a ktorá odborová organizácia je pre Vás vhodná, zatelefonujte TUC pomocnou linku Know Your Rights (poznajte svoje práva) na čísle 0870 600 4 882, alebo navštívte www.workSMART.org.uk/unionfinder.

 

 

Zdroj: www.tuc.org.uk

Your email:
Your friend`s e-mail:
Your Name:
Confirmation code:
For new confirmation code press F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact