Travel Slovakia

Pracovník alebo zamestnanec?

Práva zamestnanca v Anglicku

Pracovník alebo zamestnanec?

Väčšina ľudí pracujúci v Británii majú určité základné práva ako minimálna mzda a právo na platenú dovolenku.

Sú tu zvláštne práva pre tých, ktorí používajú zamestnávateľskú agentúru alebo sprostredkovateľa práce (niekedy sa im hovorí hlavní velitelia-gangmasters) .

Mnoho pracujúcich má lepšie práva, pretože majú právny štatút zamestnancov. To vysvetlíme nižšie.

Všetky tieto práva podľa zákonníka práce môžu byť vynutiteľné podľa zákona. Toto sa môže presadzovať na Zamestnaneckom tribunáli (Employment Tribunal) – špeciálny súd, ktorý sa zaoberá pracovnými záležitosťami – alebo s pomocou odborového zväzu, ak ste jeho členom. Viac Vám o tom povieme nižšie v tejto brožúrke.

Väčšina osôb pracujúcich v Británii sú zamestnanci, a preto majú lepšie práva. Ale väčšina zamestnaní, ktoré bude vykonávané osobami, ktoré do tejto krajiny prídu na krátko – vrátane skoro všetkých zamestnaní poskytovaných zamestnávateľskými agentúrami – ich asi nebudú kvalifikovať za zamestnancov.

Ak ste odpovedali áno na väčšinu otázok v stĺpci „zamestnanec“, pravdepodobne ste zamestnancom. Ak ste odpovedali áno na väčšinu otázok v stĺpci pracovník, pravdepodobne ste pracovníkom.

   

Zamestnanec

 1. Vyžaduje Váš zamestnávateľ, aby ste pracoval určené hodiny a platí Vám za ne nezávisle na tom, či nejaká práca bola alebo nebola?
 2. Má Váš zamestnávateľ kontrolu nad tým, čo robíte a určuje, ako a kedy to budete robiť?
 3. Musíte si sám osobne vykonať prácu, (tj. nemôžte zaplatiť za niekoho iného, aby tú prácu za Vás vykonal?)
 4. Dodáva Vám zamestnávateľ nástroje a iné zariadenia na výkon práce?
 5. Platia za Vás dane a národné poistenie (i keď mnohí pracovnici tiež majú dane and národné poistenie stŕhané zo mzdy, takže toto samo o sebe nedokazuje, že ste zamestnancom.)
 6. Máte písomnú zmluvu so svojim zamestnávateľom, ktorá obsahovala frázu ' zamestnanecká zmluva'   


Pracovník

 1. Dáva Vám Váš zamestnávateľ prácu a platí za ňu, len keď ju potrebuje?
 2. Môžete sa rozhodnúť, kedy chcete pracovať a dokonca ponúkanú prácu odmietnuť?
 3. Ak chcete, môžete zaplatiť niekomu inému, aby za Vás pracoval?
 4. Musíte používať vlastné nástroje?
 5. Musíte si sám platiť dane a národné poistenie?
 6. Máte so zamestnávateľom písomnú zmluvu obsahujúcu frázu 'zmluva na služby'?


Ak máte nejaké pochybnosti, potrebujete sa poradiť. Odborové zväzy a poradenské agentúry sa rozumejú do právnych ťažkostí, ale o niektorých prípadoch možno musí rozhodovať Zamestnanecký tribunál.

Vaše práva ako pracovníka

Väčšina z ľudí, ktorí pracujú, vrátane všetkých, čo pracujú pre agentúru, majú od prvého dňa v práci nasledujúce práva:

 • národnú minimálnu mzdu;
 • práva týkajúce sa pracovného času (vrátane prestávok, dovoleniek a platenia počas dovolenky a obmedzenie pracovného týždňa);
 • ochranu zdravia a bezpečnosti;
 • právo vstúpiť do odborov; a
 • ochranu pred nespravodlivou diskrimináciou.

 

Zdroj: www.tuc.org.uk

Your email:
Your friend`s e-mail:
Your Name:
Confirmation code:
For new confirmation code press F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact