Travel Slovakia

Štatistiky Slovákov v Anglicku

img

Štatistiky Slovákov v Anglicku - Veľkej Británii

Podľa štatistík Ministerstva vnútra Veľkej Británie (MV VB) sa od mája 2004 do mája 2009 zaregistrovalo na prácu na britských ostrovoch 100-tisíc Slovákov.

Pred rokom sa tento údaj však neoficiálne odhadoval na takmer 200-tisíc. Kto žije v Londýne či v iných oblastiach Veľkej Británie vie, že mnohí Slováci prichádzajú sem a zdržiavajú sa tu bez toho, aby sa oficiálne registrovali. Nie každý to považuje za potrebné a užitočné, hoci potom pracujú nelegálne a môžu za to byť, vrátane svojho zamestnávateľa, finančne postihnutí. Štatistika MV VB uviedla, že tento rok sa s ohľadom na všeobecnú hospodársku krízu vrátila naspäť domov asi tretina ľudí. I tak nás je tu stále viac ako stotisíc.

Takýto počet migrantov zo Slovenska nás vo Veľkej Británii v rámci krajín, ktoré vstúpili do ÉU v máji 2004 posunul našu komunitu na druhé miesto, za Poliakov a pred Litovcov. Pre krajanskú komunitu to môžeme brať ako pozitívny faktor. Ale nie je to taký úspech pre Slovensko. Pri analýze sa sleduje i to, v ktorých sférach Slováci na ostrovoch pracujú. Nastal ohromný posun oproti našim pôvodným štatistikám, ktoré zovšeobecňovali, že robíme ako aupairi, pomocné sily v reštauráciách, hoteloch, na farmách alebo stavbách.

V súčasnosti sa, podľa oficiálnych zdrojov, konštatuje, že 45% našich ľudí pracuje administratíve, v biznise a manažmente. Druhá najväčšia skupina Slovákov 20% pracuje v hotelierstve, tretia 6% v poľnohospodárstve, ďalšia 6%v priemysle, 4%v potravinárstve, 4% v obchode, 4% v zdravotníctve, 2,5% v stavebníctve, 1,3% v doprave, 1,6% v rekreácií a oddychu.

Je to veľmi potešujúca bilancia, pretože naša komunita má najväčšie percentuálne zastúpenie zo všetkých komunít na svoj počet v administratíve, biznise a manažmente, čím sme predbehli aj poľskú komunitu. Týmto sa potvrdzuje, že naša komunita je vysoko kvalifikovaná, čo je však naopak veľká strata pre Slovensko. Len čas ukáže koľko sa z nich vráti naspäť na Slovensko a koľko sa postupom času asimiluje vo Veľkej Británii. Stále však prevláda fakt, že mnohí Slováci prichádzajúci do Británie si osobne veľmi neveria. Pocit neistoty násobí fakt, že diskriminácia voči nám a občanom východnému bloku pretrváva i po vstupe stredoeurópskych štátov do EÚ. Briti radšej zamestnajú ľudí zo západu, pretože zmýšľajú inakšie ako my, a najmä sa správajú ostrieľanejšie.

Jednoducho, Slováci musia sami na sebe pracovať, aby nabrali sebaistotu. Sebavedomejší sa stávajú cez vlastné vzdelanie, cez mnohoraké zručnosti, ale oboje neraz býva závislé na aktívnej znalosti angličtiny.

 

Zdroj: ACCESSION MONITORING REPORT MAY 2004 – MARCH 2009

Your email:
Your friend`s e-mail:
Your Name:
Confirmation code:
For new confirmation code press F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact