Travel Slovakia

Služby v Anglicku

img

Služby v Anglicku - Veľkej Británii


Služby v súvislosti s domom

 

 

 

 

Obsah článku:

 

Voda

V Spojenom kráľovstve sa voda dodáva do všetkých domácností.   Tento poplatok sa nazýva vodné. Keď sa nasťahujete od do nového domu (vlastného alebo prenajatého), mali by ste dostať list s informáciou o spoločnosti, ktorá je zodpovedná za zásobovanie vodou. Vodné sa planí naraz (paušál) alebo na splátky, ktoré sú zvyčajne mesačné. Ak dostanete príspevok na bývanie >Housing Benefit, mali by ste sa presvedčiť, či zahŕňa vodné. Náklady na vodu obyčajne závisia od veľkosti vášho domu alebo bytu, ale niektoré domácnosti majú vodomer, ktorý presne zobrazuje, koľko vody ste spotrebovali. V Severnom Írsku je v súčasnosti (2006) voda zahrnutá do poplatkov za domácnosť (pozri časť o miestnych daniach), aj keď sa toto môže v budúcnosti zmeniť.  Overte si svojho dodávateľa vody (water supplier).

 

Elektrická energia a plyn

Všetky domácnosti v Spojenom kráľovstve sú zásobované elektrickou energiou s 240 voltmi.   Vo väčšine domov je plyn. Keď sa presťahujete do nového domu alebo keď sa vysťahujete zo starého, mali by ste zanechať odkaz s údajmi o spotrebovanej elektrickej energii a plyne. Ak budete mať súrny problém s plynom, elektrinou alebo zásobovaním vodou, môžete počas 24 hodín zavolať na linku pomoci. Toto číslo nájdete na svojom účte, v žltých stránkach (Yellow Pages) alebo vo vašom telefónnom zozname (phone book).

 

Dodávatelia plynu a elektriny

Z rôznych dodávateľov plynu a elektrickej energie si môžete vybrať (different gas and electricity suppliers). Tieto firmy majú rôzne ceny a rôzne podmienky. Pred podpísaním kontraktu s novým dodávateľom si dajte poradiť.

Ak chcete zistiť, ktorá spoločnosť vám dodáva plyn kontaktujte National Grid. Ak chcete zistiť, ktorá spoločnosť vás zásobuje elektrickou energiou, zatelefonujte na Consumer Direct na číslo telefónu 08454 04 05 06 alebo navštívte webovú stránku: www.consumerdirect.gov.uk.

Organizácia Consumer Direct taktiež poskytuje poradenstvo pri zmene dodávateľa elektrickej energie alebo plynu.

 

Telefón

Väčšina domácnosti už má telefónnu linku (ktorá sa nazýva pevná linka). Ak potrebujete novú linku, pozrite si stránku spoločnosti BT alebo sa spojte s káblovou spoločnosťou.  Mnoho firiem ponúka pevnú linku, mobilný telefón a širokopásmové internetové služby. Poradenstvo o cenách a o zmene firmy poskytuje organizácia Ofcom na webovej stránke: www.ofcom.org.uk. Z verejných telefónnych automatov môžete telefonovať za hotovosť, pomocou predplatených telefónnych alebo kreditných kariet, alebo platobných kariet.  Telefonovanie z hotelov alebo hostelov je obyčajne drahšie. V prípade tiesňového volania polície, hasičov alebo sanitky voláte číslo 999 alebo 112. Tieto telefonáty sú zdarma. Tieto čísla sa nesmú používať, ak to nie je skutočne tiesňová situácia; v telefónnom zozname vždy nájdete čísla týchto služieb. Navštívte webovú stránku http://www.uswitch.com/

 

Účty

Informácie o tom, ako sa platí za vodu, plyn, elektrickú energiu a telefón nájdete na zadnej strane každého účtu. Ak máte bankový účet, môžete platiť svoje účty pomocou trvalého príkazu alebo inkasom. Väčšina spoločností má rozpočtový plán, ktorý umožňuje platiť každý mesiac pevnú sumu. Ak účet nezaplatíte, môžu vás odpojiť. Ak sa chcete opäť pripojiť, musíte zaplatiť ďalší poplatok.

 

Zber odpadu

Odpad sa taktiež nazýva odpadky alebo smeti. Miestne orgány robia zber odpadu pravidelne obyčajne v ten istý deň týždňa. Odpad sa musí dávať vonku na konkrétne miesto, odkiaľ sa odváža. V niektorých oblastiach sa odpad dáva do plastových vriec, v iných sa dáva do nádob na smeti s kolieskami.  Na mnohých miestach musíte recyklovať odpadky, separovať papier, sklo, kov alebo plast od ostatných odpadkov. Veľké predmety, ktoré chcete zahodiť ako napr. posteľ, skriňa alebo chladnička, sa zbierajú osobitne. Toto sa vybavuje prostredníctvom (local authority) Ak podnikáte, máte napr. továreň alebo obchod, vtedy sa musíte s miestnymi orgánmi ohľadom zbieraného osobitne dohodnúť. Vyhadzovať odpad na ľubovoľnom mieste je trestným činnom.

 

Miestne dane

Služby miestnej samosprávy, ako je napr. vzdelávanie, polícia, cesty, zber odpadu alebo knižnice sa čiastočne financujú z dotácií vlády a čiastočne z miestnych daní. V Severnom Írsku existuje systém poplatkov za domácnosti namiesto miestnych poplatkov. Výška miestnych daní,, ktoré platíte, závisí od veľkosti a hodnoty vášho domu alebo bytu (bytovej jednotky). Na platenie miestnych danni (>Council Tax) sa musíte zaregistrovať, keď sa presťahujete do nového domu, a to ako majiteľ alebo nájomník. Daň môžete platiť jednorazovo, v dvoch splátkach alebo v desiatich splátkach (od apríla do januára).

Ak v byte alebo dome býva len jedna osoba, dostanete z miestnych daní 25 % zľavu. (Toto neplatí pre Severné Írsko). Zľavu môžete dostať i vtedy, ak niekto v dobe alebo byte je postihnutý alebo riadny študent. Ľudia s nízkymi príjmami alebo kto dostáva podporu, ako je napr. podpora pre ľudí s nízkymi príjmami alebo podpora uchádzačov o zamestnanie môžu získať daňové zvýhodnenie pri miestnych daniach.  Informácie o týchto výhodách poskytujú miestne orgány (local authority) občianska poradenská kancelária (Citizens Advice Bureau).

 

Poistenie budov a domácnosti

IAk si kúpite dom na hypotéku, musíte si budovu poistiť voči požiaru, krádeži a náhodnému poškodeniu. Prenajímateľ by mal zabezpečiť poistenie prenajatých budov. Je taktiež rozumné poistiť si majetok proti krádeži alebo škode. Poistenie poskytuje mnoho firiem.

 

Susedia

Ak budete bývať v podnájme, budete mať dohodu o podnájme. Ďalej sú uvedené podmienky podnájmu. Pravdepodobne bude obsahovať informácie o tom, čo robiť, ak budete mať problémy s bývaním. Niekedy môžu vzniknúť problémy so susedmi. Ak sa vyskytnú problémy so susedmi, obyčajne sa dajú vyriešiť tak, že sa so susedmi porozprávate. Ak nemôžete problém vyriešiť, porozprávajte sa s majiteľom domu, miestnym úradom alebo bytovým družstvom. Problémy je potrebné si zaznamenať pre prípad, že budete musieť presne preukázať, aké sú problémy a kedy začali. Susedov, ktorí spôsobujú veľmi vážne nepríjemností, možno zažalovať na súde a môžu byť súdne vysťahovaní z domu.

Existuje niekoľko mediačných organizácií, ktoré pomáhajú susedom riešiť spory mimosúdnou cestou. Mediační úradníci sa porozprávajú s obidvomi stranami a snažia sa  nájsť riešenie, ktoré je prijateľné pre obidve strany. Podrobnosti o mediačných organizáciach poskytujú miestne úrady, občianska poradenská kancelária alebo mediačná organizácia (UK Medaition) na telefónnom čísle 0845 200 8232 alebo môžete navštíviť webovú stránku http://www.ukmediation.net/cms/.

 

Zdroj:

Ministerstvo vnútra: Život v Spojenom kráľovstve, cesta k občianstvu (Life in the United Kingdom, A Journey to Citizenship), 2. vydanie

Foto: SKC

 

Your email:
Your friend`s e-mail:
Your Name:
Confirmation code:
For new confirmation code press F5.

Copyright © 2023 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact