Travel Slovakia

Bankový účet v Anglicku

img

Bankový účet v Anglicku - Veľkej Británii

Otvorenie účtu vo Veľkej Británii nie je najjednoduchšia záležitosť a závisí predovšetkým od úplnosti potrebných dokladov a často aj ochote zamestnancov banky. Pri otváraní účtu sa potrebujete preukázať takzvanými Proof of Identity a Proof of Address


Proof of Identity

Ako doklad o vašom mene bude stačiť niektorý z nasledujúcich dokumentov:

 • cestovný pas
 • občiansky preukaz
 • britský alebo medzinárodný vodičský preukaz
 • britský zbrojný pas
 • stavbársky certifikát C1S4 alebo preukaz C1S6 (vydaný britským daňovým úradom Home Office)
 • knižka sociálnych príspevkov (ako nezamestnaný alebo dôchodca) alebo originálne potvrdenia z úradu práce (Job Centre Plus) či dôchodkového úradu (The Pension Service)
 • potvrdenie o daňovom čísle (Tax Code Notification) z daňového úradu (Inland Revenue)
 • platné povolenie na pobyt (Residence Permit), vydané ministerstvom vnútra (Home Office) občanom EÚ
 • „modrý“ vodičský preukaz pre znevýhodnených šoférov

Proof of Address

Na potvrdenie adresy potrebujete niektorý z nasledujúcich dokladov:

 • britský vodičský preukaz (na ktorom je uvedená adresa)
 • potvrdenie o vedení účtu alebo výpis z účtu v inej banke, na ktorom je uvedená adresa; môže byť aj výpis z kreditnej karty
 • aktuálny účet za miestnu daň (Council Tax),
 • aktuálna zmluva o prenájme bytu z miestnej samosprávy (ak máte byt prenajatý od mesta)
 • aktuálny účet, tzv. SIPO (Utility Bill) – napríklad za elektrinu, plyn, telefón (NIE MOBIL); prípadne potvrdenie od dodávateľa vody, plynu o tom, že ich služby máte predplatené (na všetkom musí byť vaša adresa)
 • aktuálny výpis z vášho hypotekárneho účtu
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za televíziu (TV licence)

Na potvrdenie mena a adresy nemôžete použiť jeden a ten istý dokument. Banky tiež akceptujú iba originály dokumentov. Ďalšou možnosťou ako získať doklad o adrese (Proof of Address) je si nechať zaslať výpis z účtu zo slovenskej banky, na ktorom bude uvedená vaša britská adresa. Výpis či potvrdenie o vedení účtu by mali byť v angličtine. Môžete si ho vziať pri odchode zo Slovenska. Tento výpis však nemusia všade akceptovať.

V Británii platí, že treba obchádzať pobočku za pobočkou, až kým ho niekde neakceptujú. Niektoré jazykové školy a univerzity majú dohodu s bankami, ktoré vám na základe potvrdenia o návšteve školy otvoria účet. Niekedy vám pomôže aj list od zamestnávateľa, pokiaľ si budete otvárať účet v rovnakej banke.

To isté platí aj pre list od vášho prenajímateľa bytu (Landlorda). Na liste musí uviesť číslo účtu (Account Number), číslo banky (Sort Code) a vašu adresu. Banka vám pravdepodobne ponúkne základný typ účtu, takzvaný cash account, basic account alebo current account.

Vedenie účtu sa v anglických bankách väčšinou nespoplatňuje. Zvyčajne neplatíte poplatok ani za zriadenie účtu, vydanie platobnej karty (aj náhradnej), ani za operácie na vašom účte. K bežnému účtu dostanete platobnú kartu (debit card).

Niektoré banky ako je Lloyds a Natwest vám môžu dať len kartu na výber hotovosti z bankomatu (Cash Card alebo Cashpoint Card). Od banky dostanete aj šekovú knižku (Cheque Book), formuláre na vklady v hotovosti na váš účet, ktoré zvyčajne bývajú súčasťou šekovej knižky (Paying-in Book) a šekovú garančnú kartu (Cheque Guarantee Card), ktorú potrebujete pri platbe šekom. Bezplatným štandardom každej banky sú aj internetbanking a phonebanking

Prevod peňazí z rôznych baniek trvá približne tri pracovné dni. Vo Veľkej Británii je platba kartou v obchodných či reštauraných zariadeniach na vysokej úrovni a preto nemusíte pri sebe nosiť veľkú sumu peňazí. Potrebujete však vedieť svoj PIN kód. Výber z bankomatov je väčšinou zadarmo. Poplatok zaplatíte zvyčajne pri výbere z bankomatu uloženého v obchode.

Hlavné britské banky:

Lloyds TSB - http://www.lloydstsb.com/ 

Barclays - http://www.barclays.co.uk/

NatWest - http://www.natwest.co.uk/ 

Royal Bank of Scotland - http://www.rbs.co.uk/ 

HSBC - http://www.hsbc.co.uk/ 

Abbey - >http://www.abbey.com/

Nationwide - http://www.nationwide.co.uk/

Otváracie hodiny sú väčšinou od 9:30 do 16:30, pondelok až piatok. Niektoré banky majú otvorené aj v sobotu ráno.

 

Foto: sxc.hu

Your email:
Your friend`s e-mail:
Your Name:
Confirmation code:
For new confirmation code press F5.

Copyright © 2023 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact