Travel Slovakia

Free Advertising - Search in jobs adv.Add an advert

Práce pro institut preventivní medicíny (0)

Date posted: Sunday 18 March 2012| Ad viewed: 3435 times | Location:
Employer: Direct Employer | Contract: Permanent| Hours: Sporadically| Per Hour:
Phone: +420 721731277| E-mail: OndrejVitekJob@gamil.com |
www:

Dobrý den.
Mé jméno je Ond?ej Vitek a mám pro Vás nabídku práce. Zastupuju institut preventivní medicíny se sídlem v Praze s týmem léka?? po celé ?eské a Slovenské Republice a rozši?ujeme pole p?sobnosti do dalších zemí Evropy.
Naším dalším cílem je vytvo?ení týmu ve Velké Británii.
V p?íloze zasílám popis našeho konceptu, o co se jedná, jaké požadavky máme na naše zástupce.
Naše spole?nost pracuje na bázi multi level marketingu, který se ve sv?t? i u nás projevil jako nejvýnosn?jší forma podnikání.
Za?átek spolupráce s námi není pro Vás podmín?na žádným poplatkem, ?i jiným závazkem.
?e?eno ve zkratce co si vyd?láte to budete mít.
Jakožto první zástupci naší spole?nosti po Vás nebude požadován vlastní obrat, ale posta?í obrat celé skupiny.
Takže pokud se nejste p?ímo obchodníci t?lem i duší, sta?í postavit tým lidí, vést ho a mít peníze ze spole?ných výkon?.
Tato práce je vhodná pro všechny, muže i ženy, všech jazyk?, ale pro za?átek bychom rádi spolupracovali s ?eskými ?i slovenskými obyvateli Anglie.
D?kuji za Váš ?as a v p?ípad? zajmu mne v tuto chvíli najdete na provizorní emailové adrese OndrejVitekJob@gmail.com

P?íloha:(bohužel mi nejde p?iložit p?ílohu zde, tudíž bude na serveru uloz.to)
www.uloz.to/xa4YDbX/prezentace-bs-pro-partnery-pdf


Veškeré informace a nejasnosti rád zodpovím.

Copyright © 2024 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact