Travel Slovakia

Free Advertising - Search in jobs adv.Add an advert

P?eprava zásilek z UK,?R,SK a zp?t (100000)

Date posted: Tuesday 06 March 2012| Ad viewed: 2731 times | Location:
Employer: Direct Employer | Contract: Permanent| Hours: Full Time| Per Hour: od 1gbp
Phone: 07817824681| E-mail: fkmtransport@email.cz |
www: http://www.fkmtransport.com

Pot?ebujete p?epravit balíky, nábytek, motorku nebo jakoukoliv zásilku?
Doru?ujeme do všech m?st ?eské, slovenské republiky a Velké Británie
Vysoká bezpe?nost p?epravy, maximální pé?e o zásilky
°°°°°° www.fkmtransport.com °°°°°°°°°
Doru?ení zásilky od 2-6 dn? od termínu p?epravy
Používání bezpe?nostních materiál? ( boxy, pásky, ochranné folie )
Pojišt?ní zásilek – ztráta, poškození, živelné pohromy apod.
Individuální p?eprava p?i jiném z udaných termín? ( st?hování celého domu apod.)
Nákupy online z obchodu NEXT,ARGOS,EBAY apod
www.fkmtransport.com
fkmtransport@ymail.com
fkmtransport@email.cz
07817824681 UK
732650711 ?R
Skype: fkmtransport

Copyright © 2021 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact