Travel Slovakia

Free Advertising - Search in jobs adv.Add an advert

Sociálne dávky v UK (0)

Date posted: Tuesday 12 July 2011| Ad viewed: 4849 times | Location: England
Employer: Mediator | Contract: Permanent| Hours: Sporadically| Per Hour:
Phone: 07927942002| E-mail: monika.svajkova@gmail.com |
www:

Ahoj,
ponúkam Vám pomoc v oblasti vybavenia akýchko?vek sociálnych dávok v Anglicku. A nielen sociálnych dávok, ale akéko?vek povolenia,registrácie na úrade práce, Home office a všetky možné papierova?ky každého druhu, týkajúce sa príchodu do Anglicka, života tu, ale aj odchodu. Poplatok 10 libier za akýko?vek dokument. Platí to pre slovenských aj ?eských ob?anov. Email: monika.svajkova@gmail.com, t. ?. 07927 942 002.

Copyright © 2021 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact