Travel Slovakia

Free Advertising - Search in jobs adv.Add an advert

STAVBÁRI = Vonkajšie yatep?ovanie budov (0)

Date posted: Monday 20 June 2011| Ad viewed: 3864 times | Location:
Employer: Mediator | Contract: Contract| Hours: Full Time| Per Hour: 15 libier za m2 za prácu
Phone: 00447939532976| E-mail: mail@goukconsultants.co.uk |
www: http://www.goukconsultants.co.uk

H?adáme ?udí, ktorí majú skúsenos? s vonkajším zateplovaním budov a vonkajšími omietkami.
Jedná sa o prácu v Škótsku. Práca je ve?mi dobre zaplatená s možnos?ou pracova? aj celý rok.
Prosím kontaktujte Janu na 00447939532976 alebo 00447527422296

Copyright © 2022 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact