Travel Slovakia

Free Advertising - Search in jobs adv.Add an advert

Letné brigády v Spojenom Krá?ovstve - 6000€ (0)

Date posted: Monday 06 March 2017| Ad viewed: 1924 times | Location: South West
Employer: Direct Employer | Contract: Contract| Hours: Full Time| Per Hour:
Phone: | E-mail: admin@funglittertattoos.com |
www: http://www.funglittertattoos.com

Letné brigády v Spojenom Krá?ovstve - 6000€
Popis práce:
H?adáme cestovate?ov, ktorí si chcú našetri? ve?ké množstvo pe?azí, aby mohli pokra?ova? v cestovaní. Ponúkame letné brigády v Anglicku. Práca obnáša robenie do?asného tetovania a predaj z mobilnej jednotky. Klienti sú hlavne deti a turisti v letoviskách. Berieme ?udí bez skúseností, hoci skúsenosti sú výhoda. Je poskytované zaškolenie, ubytovanie a akáko?vek asistencia. Všetky nástroje a materiály budú nami dodané a neustále dopl?ované. Viac detailov na webovej stránke
http://www.funglittertattoos.com/
Nápl? práce:
- Samostatnos?
- Obsluha zákazníkov
- Udržiavanie zoznamu a hlásení predajov
Požiadavky:
- Vysoká úrove? motivácie, úsmev, energia
- Dobrá organizácia a koncentrácia
- Schopnos? jednoduchých kalkulácií (Excel)
- Dobré zdravie (práca hlavne v stoji)
- Schopnos? jednoduchej konverzácie v angli?tine
- Musíte sa zaviaza? na celú dobu
- Musíte ma? európsky pas
- MUSÍTE MA? RADI PRÁCU S DE?MI
Plat:
- Priemerný zárobok £5000/€6000 za 3 mesiace.
- Garantovaný základný príjem.
- Kontrakt na jún, júl a august.
Konaj hne?! Obmedzený po?et pracovných miest
Naplánujte si Váš pohovor na Skypu ešte dnes!
Napíšte nám na: Admin@funglittertattoos.com (v angli?tine) alebo zavolajte na +442037690978 (angli?tina).

Copyright © 2024 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact