Travel Slovakia

Free Advertising - Search in jobs adv.Add an advert

Tym stavební záme?níkov (0)

Date posted: Wednesday 22 July 2015| Ad viewed: 2223 times | Location: Central London
Employer: Direct Employer | Contract: Permanent| Hours: Full Time| Per Hour:
Phone: 00447841342853| E-mail: tunde@marceng.co.uk |
www: http://www.marceng,co.uk

V sou?asné dob? hledáme dv? 5-ti ?lenné pracovní skupiny stavebních záme?ník?.

Složení skupiny:
1x vedoucí / par?ák se základní znalostí anglického jazyka
2x TIG svá?e?
2x montážní pracovník

Mzdové podmínky:
vedoucí / par?ák.......................................509 CZK/hodinu
TIG svá?e? / montážní pracovník...........435 CZK/hodinu
Mzda za hodinu uvedená v CZK je po?ítána kurzem 1GBP / 37 CZK.

P?edpokládaný termín odcestování:
první skupina - první týden v ?ervenci 2015
druhá skupina - poslední týden v ?ervenci 2015

Jedná se o solidní, dlouhodobou práci se smlouvou v trvání 16 týdn? pod záštitou naší spole?nosti a zaru?eným, pravidelným, m?sí?ním p?íjmem vypláceným vždy k 30. dni daného m?síce. Po uplynutí této doby mohou vybrané - úsp?šné pracovní týmy p?ejít pracovat p?ímo pro našeho klienta.

M?že se jednat o pracovní tým živnostník?. Po vzájemné dohod? je možné vycestovat vlastním automobilem.

Copyright © 2022 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact