Travel Slovakia

Free Advertising - Search in jobs adv.Add an advert

Zdravotné sestry vo Ve?kej Británii (20000)

Date posted: Tuesday 21 July 2015| Ad viewed: 1961 times | Location:
Employer: Mediator | Contract: Permanent| Hours: Full Time| Per Hour:
Phone: 0044(0)1132338200| E-mail: natalia.bilicova@hclpermanent.com |
www: http://www.hclpermanent.com/

Snívate o práci zdravotnej sestry vo Ve?kej Británii?
Spolo?nos? HCL Permanent v Leeds vo Ve?kej Británii pomáha a podporuje zdravotn? sestry z Európskej Únie, ktoré chcú pracova? pre súkromné alebo štátne nemocnice v rámci celej Ve?kej Británie.
Ak chcete zmeni? svoju budúcnos? novým smerom, zvýši? si svoju životnú úrove? a zdokonali? sa v anglickom jazyku, sme tu pre Vás. Máme dlhoro?né skúsenosti pomáhaním zdravotným sestrám, rovnako ako ste vy, aby si našli vysnívanú prácu vo Ve?kej Británii.
HCL Permanent ponúka poradenstvo a pomoc sestrám v úspešnom h?adaní práce vo Ve?kej Británii úplne ZADARMO, pretože sme financovaní nemocnicami, ktoré si nás najali, aby sme im našli ?o najlepších kandidátov na pozíciu zdravotná sestra. Kancelárie máme po celom svete. Naši priate?skí a a viacjazy?ne znalí konzultanti sú odborníkmi vo svojom odbore.
Ak sa chcete naozaj pres?ahova? za prácou do Ve?kej Británie, sme pripravení Vám pomôc?.
HCL Permanent ponúka nasledujúce služby:
- Nájdenie trvalé zamestnanie v NHS (National Health Service – skupina štátnych nemocníc) alebo v súkromných nemocniciach,
- Sprostredkúvanie a pripravenie Vás na interview,
- Asistencia pri registrácii v NMC - Nursing & Midwifery Council (Združenie zdravotných sestier a pôrodných asistentiek),
- Pomoc pri získaní National Insurance Number (národné poistenie) a pri zakladaní bankového ú?tu,
- Pomoc pri h?adaní ubytovania a letenky,
- Pomoc pri akýchko?vek tažkostiach pri premiestnení sa do VB;
A navyše ostávame s Vami v kontakte aj po umiestnení do nemocnice, aby sme sa uistili, že ste s pracovnou pozíciou spokojný.
V prípade záujmu mi neváhajte posla? Váš životopis v anglickom jazyku a telefónny kontakt na Natalia.bilicova@hclpermanent.com

Copyright © 2021 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact