Travel Slovakia

Free Advertising - Search in jobs adv.Add an advert

Business Development Associate (30000)

Date posted: Sunday 01 February 2015| Ad viewed: 2558 times | Location: Greater London
Employer: Direct Employer | Contract: Permanent| Hours: Full Time| Per Hour:
Phone: | E-mail: contact@unwrittenrule.co.uk |
www: http://unwrittenrule.co.uk/

Business Development Associate

Miesto: LONDON
Hodiny: Plný pracovný úväzok
Plat: 36k OTE

Popis spolo?nosti UNWRITTEN RULE

Sme rýchlo rastúci súkromný klub životného štýlu. Tento súkromný klub pretvára mylné predstavy o novodobých sociálnych interakciách a vracia sa do skuto?nej podstaty vz?ahov.

?lenstvo pre mužov za?ína od 5000 libier na rok a ?lenstvo pre diev?atá, ktoré sp??ajú atribúty pre vstup do klubu je úplne zadarmo.

?ím sa líšime?

Nes?ubujeme modré z neba a ani spriaznenú dušu ako každé iné priemerné zoznamky. Naopak, naším cie?om je osobne predstavi? naše ?lenky to?kým úspešným mužom o ko?kých budú ma? záujem, zárove? garantujeme predstavi? našich mužských alfa ?lenov množstvu krásnych a okúz?ujúcich žien.

Okrem toho vytvárame spomienky: UNWRITTEN RULE organizuje stretnutia po?núc vyzdvihnutím a odvozom súkromným šoférom až po nájdenie perfektného miesta pre stretnutia a osobné predstavenie aktérov.

UNWRITTEN RULE predstavuje luxus v celej svojej kráse, tak isto ako aj naši ?lenovia.

Váš de? s nami

Budete zapojený do všetkých aspektov podnikania:
• Nájdenie potenciálnych klientov
• Posudzovanie žiadostí
• Pohovory s klientmi
• Zoznámenia
• Stratégia rastu

Táto vzrušujúca a jedine?ná pozícia je ideálna pre niekoho, kto preukáže nadšenie a pomôže nám formova? ve?mi netradi?ný a jedine?ný podnikate?ský zámer v rámci luxusnej zoznamky.

Požiadavky:

Osobnos?:
• Elegantný a reprezentatívny
• Iniciatívny
• Ostrie?aný
• Nadšený
• S ve?kým úsmevom a správnym postojom

Kvalifikácia:
• Skúsenosti v oblasti predaja a/alebo rozvoja podnikania
• Vynikajúca úrove? anglického jazyka, slovom aj písmom
• Najmenej jeden európsky jazyk (Londýn je multikultúrny. My sme multikultúrni. A preto h?adáme niekoho, kto je taký ako sme my sami.)
• Výborná znalos? sociálnych sietí (Linkedln, Facebook, Twitter, Instagram)
• Výhodou je ak aj vy sami disponujete ve?kou osobnou sociálnou sie?ou

Toto je skvelá príležitos? pre jedincov s ve?kým potenciálom, ktorým inklinuje predstava vzrušujúcej kariéry v oblasti luxusnej zoznamky. Ak sp??ate všetky vyššie uvedené požiadavky a máte záujem o túto pozíciu, pošlite nám svoj štruktúrovaný životopis a 3 riadky, v ktorých sa opíšete, s vašou fotografiou na adresu: contact@unwrittenrule.co.uk

Copyright © 2023 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact