Travel Slovakia

Free Advertising - Search in jobs adv.Add an advert

Slovenska ucitelka (0)

Date posted: Thursday 20 November 2014| Ad viewed: 5877 times | Location: Berkshire
Employer: Direct Employer | Contract: Permanent| Hours: Sporadically| Per Hour: £10
Phone: | E-mail: skolacik2011@gmail.com |
www: http://www.skolacik.org.uk

S Ú R N E h?adáme slovenskú u?ite?ku pre skupinu detí vo veku 4-5 rokov (Žabky). Naš slovenský krúžok sa koná každú sobotu po?as školského roka (asi 10x po?as trimestra). Záujemca by mal by? kvalifokovaný u?ite?/ka škôlky/školy 1.stup?a s praxou na slovenskej ?i anglickej škole. Pracovná nápl? zah??a okrem výu?by po?as sobôt aj samostatnú prípravu programu stretnutí v spolupráci so sú?asnou u?ite?kou Lienok. Nástup od januára 2015. Platobné podmienky dohodou. Prosim kontaktujte nás na
skolacik2011@gmail.com

Copyright © 2024 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact