Travel Slovakia

Free Advertising - Search in jobs adv.Add an advert

H?adáme partnera/spolupracovníka so skúsenos?ami v oblasti cestovného ruchu v UK (0)

Date posted: Thursday 22 July 2010| Ad viewed: 4277 times | Location:
Employer: Mediator | Contract: Permanent| Hours: Sporadically| Per Hour:
Phone: | E-mail: info@becomeslovakia.com |
www: http://www.becomeslovakia.com

H?adáme partnera/spolupracovníka, ktorý by zastrešoval naše aktivity v Británii, najmä však Anglicko a oblas? Londýna. Podmienkou sú skúsenosti s cestovným ruchom v UK, dobrá znalos? angli?tiny, komunikatívnos?, príjemné vystupovanie a flexibilita.
Plat ( hradenie ur?itých výdavkov plus zaujímavé provízie )

Copyright © 2024 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact