Travel Slovakia

Free Advertising - Search in jobs adv.Add an advert

Sta? sa spolumajite?om elektrárne (0)

Date posted: Monday 09 December 2013| Ad viewed: 2638 times | Location: Greater London
Employer: Direct Employer | Contract: Permanent| Hours: Sporadically| Per Hour:
Phone: +447788200218| E-mail: energybiznis@gmail.com |
www:

Nový projekt:
?istá obnovite?ná energia - získavanie energie bez za?aženia planéty (obnovite?né zdroje: slnko, vietor, voda)

Spolo?nos? plánuje postavi? 100 až 200 elektrární...

Poskytujeme ?u?om mimoriadnu príležitos? podie?a? sa na výstavbe a následne profitova? z každej predanej kW hodiny energie.

Každý má možnos? podie?a? sa na zisku spolo?nosti... A to bude na stálo, energia sa mí?a a predáva stále a stále bude!

?istý zisk 20% ro?ne, vyplácaný mesa?ne.

Viac info mailom alebo telefonicky...

Copyright © 2022 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact