Travel Slovakia

Free Advertising - Search in jobs adv.Add an advert

Sprostredkovanie práce (0)

Date posted: Wednesday 16 Octtber 2013| Ad viewed: 2937 times | Location:
Employer: Mediator | Contract: Permanent| Hours: Full Time| Per Hour:
Phone: | E-mail: jobtracker.praca@gmail.com |
www:

Sme personálna agentúra JobTracker zo Slovenska a h?adáme Slováka/Slovenku žijúceho/žijúcu v Anglicku na spoluprácu v oblasti sprostredkovania práce pre ?udí zo Slovenska do Anglicka (opatrovate?ky, práca v oblasti hotelových služieb a pod.) Kontaktujte nás na: jobtracker.praca@gmail.com alebo na ?ísle: +421 949 424 418.

Copyright © 2022 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact