PhD Projekt: Slovaci zijuci v UK, UPJS Kosice

Príspevok č.: 100 | 11.12.2011 18:28rjulius

Vážené dámy, vážení páni,

 

som členom Katedry anglistiky a amerikanistiky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Obraciam sa na Vás v súvislosti s výskumom v rámci doktorandskej prípravy, ktorý je zameraný na život Slovákov v Spojenom Kráľovstve od roku 1989. Projekt mapuje situáciu v oblasti vzdelávania a jeho súčasťou je aj anonymný dotazník. Skontaktujem Vás s otázkou a prosbou, či by ste nemohli so mnou spolupracovať? Podmienkou úspešného ukončenia projektu je, aby čo najväčší počet respondentov vyplnil dotazník, ktorý je dostupný na webe na nasledujúcej stránke:

 

 

Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité výlučne v oblasti vedy. Obsahuje 25 otázok a je to možné vyplniť cca. za 5 min.

 

Verím, že s Vašou pomocou bude možné vybudovať potrebnú databázu.

Za Vašu kladnú odpoveď Vám vopred ďakujem.

Ak máte ďalšie otázky ohľadom projektu, neváhajte ma skontaktovať.

 

S úctou.

 

Mgr. Július Rozenfeld

odborný asistent

http://ais-old.upjs.sk/servlet/javanet/Report?_template=pw/institucie1/detzam.html.free&instit=7000074&cislo=5029245&jazyk=250112&volanie=1&str=0

Registrujte sa alebo sa Prihláste pre pridanie príspevku
Život vo Veľkej Británii » Iné » PhD Projekt: Slovaci zijuci v UK, UPJS Kosice1 |