Ako voliť zo zahraničia? Dá sa voliľ poštou?

Príspevok č.: 25 | 04.03.2010 12:35admin

Ako voliť zo zahraničia?

Voľby zo zahraničia do Národnej rady SR 12.06.2010 - Voľby poštou

Postup ako voliť zo zahraničia:

A. Občan Slovenskej republiky žijúci v zahraničí, ktorý MÁ na Slovensku trvalý pobyt, postupuje nasledovne:

 • Požiadate obec o voľbu poštou. Stiahnete si nižšie žiadosť a vypíšete doň zahraničnú adresu, na ktorú vám budú zo Slovenska doručené hlasovacie lístky.
 • Zašlete ju na Slovensko na adresu obce Vášho trvalého pobytu. Nižšie máte zoznam adries všetkých obcí. Žiadosť musí byť obci doručená najneskôr 23.04.2010. Preto ju pošlite čo najskôr.
 • Obec vám pošle hlasovacie lístky a návratnú obálku, ktorá musí byť označená VOĽBA POŠTOU.
 • Hlasovací lístok vložíte do prázdnej obálky, zalepíte ju ako pri normálnych voľbách a celé to vloží do návratnej obálky označenej VOĽBA POŠTOU. Nezabudnite na ňu napísať adresu odosielateľa.
 • Obratom to zašlete naspäť na Slovensko na adresu obce. Odvolili ste.

Na stiahnutie:


B. Občan Slovenskej republiky žijúci v zahraničí, ktorý NEMÁ na Slovensku trvalé bydlisko, postupuje nasledovne:

 • Stiahnete si a vypíšete dole priloženú žiadosť a čestné prehlásenie. K tomu priložíte fotokópiu pasu s osobnými údajmi, alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve SR.
 • Tieto tri dokumenty pošlete na adresu:
  Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka
  Organizačné oddelenie
  Kutlíkova 17
  852 12 Bratislava
  Slovakia
 • MiÚ Mestskej časti Bratislava - Petržalka vám pošle hlasovacie lístky a návratnú obálku, ktorá musí byť označená VOĽBA POŠTOU.
 • Hlasovací lístok vložíte do prázdnej obálky, zalepíte ju ako pri normálnych voľbách a celé to vloží do návratnej obálky označenej VOĽBA POŠTOU. Nezabudnite na ňu napísať adresu odosielateľa.
 • Obratom to zašlete naspäť na tú istú adresu MiÚ časti Bratislava-Petržalka. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 11.06.2010. Preto ju pošlite čo najskôr. Odvolili ste.

Na stiahnutie:


Kto nemôže voliť zo zahraničia:


A: Občan Slovenskej republiky, ktorý má na jej území trvalý pobyt a ktorý má právo voliť, sa zapisuje do stáleho zoznamu podľa miesta trvalého pobytu. Pokiaľ sa volič zdržiava v zahraničí krátkodobo a nemôže postupovať podľa platných predpisov (lebo sa to nedá stihnúť), nemôže sa zúčastniť volieb – minie ho to. Ide o faktickú prekážku.

B: Právo voliť zo zahraničia má len osoba, ktorá je držiteľom štátneho občianstva Slovenskej republiky, teda občan Slovenskej republiky. Držiteľ preukazu zahraničného Slováka, alebo osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky.

 

Ak máte otázky ako napr. či sa dá poslať žiadosť emailom alebo faxom, pozrite si najčastejšie odpovede na otázky ohľadne volieb zo zahraničia na stránke www.volimzozahranicia.sk.

Registrujte sa alebo sa Prihláste pre pridanie príspevku

Príspevok č.: 26 | 04.03.2010 12:38admin

Reakcia na príspevok č.: 25

Otázka: Som občan Slovenskej republiky, ale NEMÁM trvalý pobyt na Slovensku. Môžem poslať EMAILOM alebo FAXOM: naskenovanú, vyplnenú a podpísanú žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu voličov, vrátané naskenovaného čestného prehlásenia a naskenovanej fotokópii pasu s osobnými údajmi, alebo fotokópii osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky na kontaktne údaje Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Petržalka?

Adresa:
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Petržalka
Organizačné oddelenie
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
Slovakia

Zodpovedná vedúca:
Oddelenie organizačných vecí – PhDr. Denisa Paulenová
Telefón: 00 421-2-68 286 822
email: denisa.paulenova@petrzalka.sk
Fax: 00421 -2- 6828-6824

Odpoveď: Pokiaľ bude žiadosť obsahovať všetky nevyhnutné náležitosti a údaje, môže byť zaslaná aj uvedenými spôsobmi. Ak by v nej niečo chýbalo, zodpovedná pracovníčka by mala kontaktovať žiadateľa a upozorniť ho na nedostatok v žiadosti. Bolo by vhodne aj iným záujemcom o voľbu poštou zasielať kontakt na uvedenú osobu v Petržalke, ktorá ma v kompetencii voľbu zo zahraničia.

Tí, ktorí majú záujem o voľbu v mieste svojho trvalého bydliska, by sa mali so svojimi žiadosťami obracať priamo na starostov obcí.

Zdroj: Odpoveď potvrdená cez telefón z Ministerstva vnútra SR 03.03.2010

................................................

Otázka: Ahojte, čo mám robiť v prípade, že nemám trvalý pobyt na SK, ale chcem prísť voliť osobne – myslím, že je to bezpečnejšie voči manipulácii s lístkami a nemám to z Viedne ďaleko?

Odpoveď: Ak nemá žiadateľ trvalý pobyt na Slovensku, nemá kde byť zapísaný do voličských hárkov. Osobne nemôže voliť ani v Petržálke, pretože volebný obvod Petržálka je určený pre voličov zo zahraničia len na VOĽBU POŠTOU.

Preto nemôže voliť iným spôsobom, len POŠTOU, aj keď je tak blízko - vo Viedni.

Zdroj: Odpoveď potvrdená cez telefón z Ministerstva vnútra SR 03.03.2010

.................................................

Otázka: Môže rodina poslať svoje žiadosti o registráciu na voľby poštou v jednej obálke, aby ušetrila na poštovnom? Jedná sa o troch rodinných príslušníkov z toho istého miesta trvalého bydliska.

Odpoveď: Žiadosti o registráciu môžu poslať v jednej obálke. Hlasovacie lístky by im mali byť doručené z miesta trvalého bydliska osobitne a oni ich naspäť musia odoslať taktiež osobitne v samostatných obálkach.

Zdroj: Odpoveď potvrdená cez telefón z Ministerstva vnútra SR 03.03.2010

..................................................

Otázka: Žijem v zahraničí 11 rokov. Môžem sa zúčastniť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky?

Odpoveď: Kto môže a kto nemôže voliť definuje Zákon č. 333/2004 Z.z.z 13. mája 2004o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, viac sa dočítate tu.

Registrujte sa alebo sa Prihláste pre pridanie príspevku

Príspevok č.: 27 | 04.03.2010 12:56admin

Reakcia na príspevok č.: 25

Prečo voliť zo zahraničia?

Na túto otázku si možno odpoviete po zliadnutí tohto videa vid. http://www.youtube.com/watch?v=gQJzqMdngKo&feature=player_embedded

Chcem tu uviesť 3 najdôležitejšie dôvody, ktoré propagujeme v našej kampani VOLÍM ZO ZAHRANIČIA, prečo by mali občania Slovenskej republiky žijúci v zahraničí odvoliť v nasledujúcich parlamentných voľbách 12.06.2010:

1. Vďaka ich hlasom sa politici Slovenskej republiky budú zaujímať aj o občanov mimo hraníc Slovenskej republiky.

2. Myslíme si, že by bolo správne, aby títo občania využili možnosť voliť a mohli tak aj oni rozhodovať o smerovaní svojej krajiny a budúcnosti nasledujúcich generácií.

3. Slováci žijúci, pracujúci alebo študujúci v zahraničí len v roku 2006 poslali na Slovensko cca 1,07 miliardy EUR, v prepočte 32,2 miliárd SK, čo tvorí 2% hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky.

Registrujte sa alebo sa Prihláste pre pridanie príspevku
Život vo Veľkej Británii » Iné » Ako voliť zo zahraničia? Dá sa voliľ poštou?1 |