Travel Slovakia

Free Advertising - Search in jobs adv.Add an advert

Vrátenie daní zo zahrani?ia (0)

Date posted: Thursday 21 Octtber 2010| Ad viewed: 3590 times | Location:
Employer: Mediator | Contract: Permanent| Hours: Full Time| Per Hour:
Phone: 00421254640471| E-mail: slovakia@taxback.com |
www: http://www.taxbackslovakia.sk

Požiadajte o vrátenie preplatku vašich daní zo zahrani?ia!
Vrátenie daní zo zahrani?ia rýchlo a jednoducho.

Taxback.com – služby pre vrátenie daní z: UK, USA, Írska, Holandska a ?alších krajín.

- Žiadne poplatky platené vopred.
- 24 hodinový servis
- Maximálna legálna refundácia.

Bezplatná kalkulácia vašich daní na stránke www.taxbackslovakia.sk
Kontaktujte nás na ?ísle: 00421 2 5464 0471.

Taxback.com

Copyright © 2022 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact